מומחה רפואי מטעם בית המשפט


מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתאונות דרכים
בתביעות בגין נזקי גוף כתוצאה מתאונות דרכים בית המשפט ממנה, בהתאם לשיקול דעתו, מומחים רפואיים על מנת לבדוק את הנפגע ולקבוע את גובה הנכות. מגמת המחוקק הייתה לאפשר לצדדים לתביעת נזקי גוף בגין תאונת דרכים ולבית המשפט להסתמך על חוות דעת של גורם עצמאי ואובייקטיבי, במקום גורם, שיש חשש להיותו מוטה, כחלק מכך, נקבעו בתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), הוראות הנועדות להבטיח את קיומו של שיקול דעת עצמאי ואובייקטיבי של המומחה מטעם בית המשפט. הצדדים מעבירים למומחה ולכל בעלי הדין האחרים את המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לנפגע ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת. המומחה רשאי לדרוש מהנפגע לעמוד לבדיקה רפואית או אחרת, וכן רשאי הוא לדרוש מכל אדם או מוסד את הרשומות הרפואיות הנוגעות לנפגע לשם עיון והעתקה. המומחה יעיין בכל המסמכים שהוגשו לו ורשאי הוא לדרוש מבעלי הדין מסמכים קיימים שלא הומצאו לו והדרושים לצורך מילוי תפקידו על פי ההחלטה שלפיה התמנה, כמו כן נקבע כי מומחה שנתמנה על ידי בית המשפט יכול ויורשה להיזקק לחוות דעת של מומחה ממונה אחר, אולם רק במקרה שתחומי מומחיותם של המומחים הם קרובים אך לא חופפים
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מינוי מומחה רפואי נוסף

 2. החלטה על מינוי מומחה רפואי

 3. מומחה רפואי בית דין לעבודה

 4. פסילת חוות דעת מומחה רפואי

 5. מומחה רפואי מטעם בית המשפט

 6. מינוי מומחה רפואי תאונת דרכים

 7. ראשית ראיה למינוי מומחה רפואי

 8. ערעור על מינוי מומחה רפואי נוסף

 9. מומחה רפואי מטעם בית הדין לעבודה

 10. חקירת מומחה רפואי שקבע 0 אחוז נכות

 11. ערעור על החלטה לא למנות מומחה רפואי

 12. בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום השיקומי

 13. מינוי מומחה רפואי במקרה של אדם שנפטר

 14. ערעור על דחיית בקשה למינוי מומחה רפואי

 15. בקשה לפסילת מומחה רפואי בבית הדין לעבודה

 16. ערעור על מינוי מומחה רפואי בתחום הגנטיקה

 17. בקשה למינוי מומחה רפואי עם התמחות ספציפית

 18. מינוי מומחה רפואי אחר עקב הוספת ראיה חדשה

 19. סטיית בית משפט ממסקנות בחוות דעת מומחה רפואי

 20. התחזות בבדיקה אצל מומחה רפואי מטעם בית המשפט

 21. סירוב להיבדק ע''י מומחה רפואי מטעם בית המשפט

 22. אי התייצבות מומחה רפואי לחקירה - מחיקת ערעור

 23. ראשית ראיה למינוי מומחה רפואי בבית הדין לעבודה

 24. תאונת דרכים - מינוי מומחה רפואי נוסף מאותו תחום

 25. בקשה למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתאונות דרכים

 26. בקשה למינוי מומחה רפואי נוסף בתביעת רשלנות רפואית

 27. חקירת מומחה רפואי מטעם בית המשפט על גובה אחוזי נכות

 28. בקשה להארכת מועד להגשת תגובה למינוי מומחים רפואיים

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון