הצגת חומר רפואי למומחה מטעם בית המשפט

בתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) נקבע כי תוך 15 ימים מיום שהודיעו לנפגע על מינויו של מומחה מטעם בית המשפט,יועברו למומחה ולכל בעלי הדין האחרים המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן. בשיטת המשפט בארץ נושא כל אחד מבעלי הדין בנטל ההוכחה לצדקת טענותיו, חוות דעת של מומחה המוגשת מטעמו מהווה חלק מראיותיו של אותו הצד, אולם בתביעה המובאת על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אין החוק מתיר להציג בפני מומחה הממונה מטעם בית המשפט חוות דעת של מומחה מטעם אחד הצדדים משתי סיבות: האחת, תכלית ההסדר שבחוק, שלפיו בהעדר קביעה על פי דין ימונו מומחים רפואיים על ידי בית המשפט. הסדר זה נועד להפסיק את המרוץ להשגת חוות דעת פרטיות דבר המביא לבזבוז משאבים ולבזבוז זמן.לעתים יש פערים משמעותיים ובלתי מוסברים בין חוות הדעת השונות ולהכבדה על עשיית צדק ועל בירור הדברים לאשורם. הסיבה השנייה היא כי יש לאפשר למומחה להגיע למסקנות באופן עצמאי, ניטרלי, ובלי להיחשף לחומר רפואי חד צדדי ומושפע מחוות דעת חד צדדיות מאחר שרופא מומחה המגיש חוות דעת רפואית מטעם אחד הצדדים להתדיינות, ותמורת תשלום מאותו הצד, מזוהה בכך לפחות למראית עין המעורבים כנוקט בעמדה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החלפת מומחה מטעם בית משפט

 2. חקירת מומחה מטעם בית המשפט

 3. חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 4. הצגת דו"ח מל"ל בפני מומחה מטעם בית המשפט

 5. הצגת חומר רפואי למומחה מטעם בית המשפט

 6. פניה ישירה למומחה מטעם בית המשפט

 7. בדיקה ע''י מומחה מטעם חברת הביטוח

 8. קשרי עבודה עם מומחה מטעם בית המשפט

 9. מומחה מטעם בית המשפט – פסילת מסמכים

 10. האם אפשר להגיש תביעה נגד מומחה מטעם בית משפט

 11. בדיקת רכב ע''י מומחה מטעם בית משפט

 12. חוות דעת מומחה מטעם בית הדין לעבודה

 13. פניה באופן פרטי למומחה מטעם בית הדין

 14. חוות דעת מומחה בית המשפט לענייני משפחה

 15. אימוץ חוות דעת של מומחה מטעם בית הדין

 16. טענה כנגד מומחיות מומחה מטעם בית המשפט

 17. פסילת חוות דעת מומחה מטעם בית הדין לעבודה

 18. נוכחות של אדם אחר בבדיקת מומחה מטעם בית משפט

 19. מינוי רואה חשבון מומחה מטעם בית הדין לעבודה

 20. גילוי נזקים חדשים בביקור מומחה מטעם בית המשפט

 21. פסילת מומחה מטעם בית המשפט שייעץ לאחד הצדדים

 22. ערעור על אי מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי

 23. אי שיתוף פעולה בבדיקה אצל מומחה מטעם בית המשפט

 24. תאונת דרכים - איסור הצגת חוות דעת למומחה מטעם בית משפט

 25. תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה - מינוי מומחים מטעם ביהמ''ש

 26. ערעור על החלטת בית משפט השלום שלא לפסול את חוות דעת מומחה בית המשפט

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון