בסיס השכר של הקטין לצורך חישוב הפסדי ההשתכרות

קביעות שיעורה של ההגבלה בכושר העבודה של קטין אשר נפגע בתאונת דרכים אינה קלה. אך מאחר שבמרבית המקרים אין כלים ברורים לקבוע זאת, וכשבאים לקבוע שיעור זה לגבי מי שטרם יצא לשוק העבודה עקב גילו בתי המשפט קבעו כי יש מקום במקרים רבים לראות בנכות הרפואית עקב תאונת הדרכים כמשקפת את הירידה בכושר ההשתכרות. כך נעשה הדבר פעמים רבות לגבי קטינים אשר טרם בחרו להם מקצוע לעסוק בו. העיקרון שנקבע בפסיקת בתי המשפט הוא, כי בחישוב אובדן כושר השתכרותו של קטין מהווה השכר הממוצע במשק את בסיס החישוב, קביעת בסיס זה מתבססת על אי הידיעה, באיזה מקצוע היה בוחר הקטין אלמלא התאונה, וכמה היה משתכר אז. קביעת הפסד השתכרות של קטין רוויה ניחושים וההשערות היות ובית המשפט מתבקש למעשה לחזות עתיד שלעולם כבר לא יתממש. לפיכך נבחר קריטריון אחיד, יציב וסולידי, של השכר הממוצע במשק, אשר מפשט את הדיון ומונע ספקולציות. אולם חשוב לציין כי בנסיבות מסוימות, כאשר הוכחו נתוני פוטנציאל השתכרות שונים של הקטין, בית המשפט עשוי לחרוג מהנחת העבודה של שימוש בבסיס השכר הממוצע במשק ולקבוע פיצוי גבוהה יותר בגין הפסדי השתכרות או לחילופין נמוך יותר וכל מקרה ייבחן לגופו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפסדי שכר לא מדווחים

 2. הפסדי השתכרות מיטיבים

 3. חישוב הפסדי שכר לעתיד

 4. חישוב הפסדי השתכרות לעתיד

 5. הפסד השתכרות ופגיעה במוניטין

 6. חישוב הפסדי השתכרות - עובד בשחור

 7. תאונת דרכים: הפסד שכר בגין 18 ימים

 8. הפיצוי בגין הפסדי השתכרות לעתיד

 9. בסיס השכר של הקטין לצורך חישוב הפסדי ההשתכרות

 10. הפסדי שכר לעתיד אדם שנהרג בתאונת דרכים

 11. חישוב הפסדי השתכרות לפי השכר הממוצע במשק

 12. ערעור של חברת ביטוח על גובה הפסדי השתכרות

 13. הפסדי השתכרות לנפגע תאונת דרכים בעבודה משרדית

 14. תביעת מעביד נגד חברת ביטוח על הפסדי שכר של עובד

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון