חובת הקטנת הנזק - ניתוח

האם ישנה חובת קטנת נזק על ידי ניתוח
בית המשפט קבע לעניין חובת הקטנת הנזק בניתוח, כי אין לדרוש מנפגע בתאונת דרכים להסכים לניתוח שיגרום להפחתה קטנה בפיצויים בהם תחויב חברת הביטוח אך שיביא לכאב ולסבל נמשכים על הנפגע. כמו כן יש לקחת בחשבון את סיכויי ההצלחה של הניתוח. אין לדרוש מניזוק לעבור ניתוח ניסיוני או ספקולטיבי כדי להפחית מהפיצוי בו חייבת חברת הביטוח, כלומר אם הסיכון הוא קטן, הסבל והכאב נמוכים והסיכוי להצלחה רב, לעומת זאת, אם הסיכון הוא רב, הסבל והכאב כבדים וסיכויי ההצלחה קלושים, אין מקום לדרוש מהנפגע להפחית את הנזק. גישת בתי המשפט מאזנת בין השיקולים השונים. יש חשיבות למידת הסיכון והכאבים הכרוכים בטיפול הרפואי, לעומת הסיכויים, יש חשיבות גם למודעות שהייתה לנפגע, לסיכון ולכאבים, לעומת הסיכויים הכרוכים בטיפול. נטל ההוכחה, כי הניזוק לא עמד בחובת הקטנת הנזק, מוטל על כתפי חברת הביטוח. הוכחת טענה בדבר אי הקטנת הנזק, כשהמדובר בטיפול רפואי שהניזוק סרב או נמנע מלקבל, מחייבת את חברת הביטוח להוכיח כי קיים טיפול רפואי אשר היה עשוי להיטיב את מצבו של הניזוק וכי הניזוק נמנע מקבלתו והתנהג התנהגות בלתי סבירה כשנמנע מקבלת הטיפול ובכך הגדיל את הנזק ואת הפיצויים בגינו.

נטל הקטנת הנזק – הסיכון הכרוך בניתוח
בית המשפט פסק כי כל ניתוח טומן בחובו סכנות, בין גדולות ובין קטנות. זכותו של אדם להחליט, אם הוא מוכן לקחת על עצמו את הסיכון הכרוך בניתוח ואם לאו ואין ללחוץ עליו בקבלת החלטה זו, לא בדרך ישירה ולא בדרך עקיפה של הפחתת סכום הפיצויים יחד עם זאת, פסיקה מאוחרת יותר קבעה כי השאלה הראשונה עניינה בהקטנת הנזק. הלכה פסוקה היא כי על הניזוק מוטל הנטל - נטל ולא חובה - להפחית הנזק שעוולת המזיק גרמה לו. נטל זה נקבע במפורש בחקיקה באשר לפיצוי בגין הפרת חוזה, חרף העדרה של הוראה מפורשת בעניין זה בפקודת הנזיקין. הלכה פסוקה היא, כי נטל דומה קיים גם בדיני הנזיקין. נטל ההוכחה בעניין הקטנת הנזק מוטל על המזיק - הנתבע. הוא מבקש להפחית מהשיעור הרגיל של הפיצוי המוטל עליו. הגישה המקובלת הנה, כי הקטנת הנזק כוללת בחובה אמת מידה אוביקטיבית. על הניזוק לנקוט, להקטנת נזקו, כל אותם אמצעים שאדם סביר היה נוקט בנסיבות העניין. בקביעת הנטל להקטנת הנזק יש להתחשב במספר גורמים ונדרשות פעולות שקילה" ואיזון. על רקע שיקולים אלה, ניתן לקבוע את תוכנו של הנטל להקטין את הנזק, מקום שהניזוק נדרש לעבור ניתוח. מידת ההתחשבות של ניזוק במזיק מצדיקה קביעה עקרונית, כי הנטל להקטנת הנזק כולל בחובו ובמקרים מתאימים, גם את הנטל להסכים לניתוח. בין יתר הגורמים שיש לשקול בסוגיה זו היא מידת הסיכון שבניתוח, מידת הכאב והסבל ומידת ההצלחה שניתן לצפות.

הכרעה באמות מידה "סלחניות" בחובה לבצע ניתוח
פסיקת בית המשפט אמנם הלכה היא כי הנטל על התובע לפעול באופן סביר להקטנת נזקו ואמנם, לכאורה, לא בניתוח מסובך מדובר וצוין כי כל ניתוח טומן בחובו סכנות, בין גדולות ובין קטנות. זכותו של אדם להחליט, אם הוא מוכן לקחת על עצמו את הסיכון הכרוך בניתוח אם לאו, ואין ללחוץ עליו בקבלת החלטה זו, לא בדרך ישירה ולא בדרך עקיפה של הפחתת סכום הפיצויים המגיע לו, בשל סירובו לעבור את הניתוח, כמו כן נקבע כי סבירות התנהגות הנפגע בתאונת דרכים, בסרבו לקבל טפול רפואי - או שיקומי, תיבחן באמות מידה סלחניות למדי, ורק אם תובאנה ראיות מכריעות על סיכוייו הטובים של טיפול שכזה ועל ידיעת הנפגע על אודות סיכויים אלה, ייאמר לגביו כי לא נהג בסבירות בסרבו לקבל טפול שכזה ודי יהיה, כך נראה, בדעה רפואית נוגדת, על דבר סיכונים מסוימים, הקיימים באותו טיפול, כדי להפוך התנהגות שכזו לסבירה, או, אולי נכון יותר, כדי שלא תהיה, לעניין הפחתת הנזק, בלתי סבירה.

הזכות לשלמות הגוף
לאור התעצמותה של הזכות לשלמות הגוף ועיגונה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו זכות האדם לשלמות קיבלה משנה תוקף, וסעיף 2 לחוק היסוד: כבוד האדם וחירותו קובע כי אין פוגעים בחייו בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם. עוד נפסק כי גם ניתוח רפואי מהווה פגיעה בגופו של אדם, ויש השאיר לאדם אוטונומיה על גופו ולהחליט אם הוא חפץ בפגיעה זו. וכל עוד החלטה זו היא כנה מבחינה סובייקטיבית ומבוססת גם אובייקטיבית, אין "להענישו" עליה בהפחתת הפיצוי המגיע לו במומו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ניתוחים פלאסטיים

 2. ניתוח קיבוע צוואר

 3. פיטורים בגלל ניתוח

 4. חובת הקטנת הנזק - ניתוח

 5. עיוורון אחרי ניתוח

 6. רשלנות בניתוח קטין

 7. סיכונים בניתוח קטרקט

 8. החמרת מצב אחרי ניתוח

 9. הסכמה לניתוח אלקטיבי

 10. נכות נפשית בגלל ניתוח

 11. ניתוח בכתף לאחר תאונה

 12. תביעה בגין זיהום בניתוח

 13. החזר כספי עבור ניתוח לב

 14. פגיעה בעצב במהלך ניתוח

 15. ניתוח מתיחת בטן סיכונים

 16. טופס הסכמה מדעת לניתוח

 17. עיוורון לאחר ניתוח לייזר

 18. עיכוב בביצוע ניתוח דחוף

 19. ניתוח בקע מפשעתי סיכונים

 20. רשלנות רפואית לאחר ניתוח

 21. רשלנות רפואית בניתוח אף

 22. סיכונים בניתוח כריתת רחם

 23. רשלנות רפואית ניתוח בעין

 24. הסתרת מידע מחולה על ניתוח

 25. השארת צינורית לאחר ניתוח

 26. צלקת בראש לאחר ניתוח קיסרי

 27. חובת רישום רפואי לפני ניתוח

 28. חובת הקטנת הנזק ע''י ניתוח

 29. רשלנות רפואית בניתוח אלקטיבי

 30. פיצויים על ניתוח פלסטי בפנים

 31. ניתוח שחזור שבר בהרדמה כללית

 32. סירוב לעבור ניתוח אחרי תאונה

 33. צלקת ניתוחית - קצין התגמולים

 34. ניתוח כריתת רחם - ביטוח לאומי

 35. רשלנות בניתוח להחלפת מפרק ירך

 36. נזק מוחי לאחר ניתוח עקב רשלנות

 37. ניתוח ללא הסכמה בהסכמת 3 רופאים

 38. מימון ניתוח - קופת חולים מאוחדת

 39. הידבקות בחיידק טורף בעקבות ניתוח

 40. החמרה לאחר ניתוח ארטרוסקופיה בברך

 41. רשלנות רפואית בניתוח להסרת גידול

 42. צלקת ניתוח קיסרי - תביעת פיצויים

 43. גזר דין פלילי רשלנות רפואית בניתוח

 44. אכילה לפני ניתוח יכולה לגרום למוות

 45. עיוורון לאחר ניתוח עיניים השתלת עדשה

 46. ניתוח לקיבוע שבר בקרסול כתוצאה מתאונה

 47. דחיית תביעה ניתוח לייזר להסרת משקפיים

 48. תביעה בגין ניתוח לתיקון ראייה שנדחתה

 49. ניתוח כריתת אונה בריאה - תאונת דרכים

 50. החזר הוצאות ניתוח בגרמניה מקופת חולים

 51. ניתוח להחלפת פרק ירך לאחר תאונת דרכים

 52. סירוב חברת הביטוח לשלם על ניתוח בחו''ל

 53. תביעה בגין רשלנות בניתוח להוצאת שקדים

 54. החמרת מצב נכות משרד הביטחון לאחר ניתוח

 55. החזר הוצאות ניתוחים בחו''ל מקופת חולים

 56. התנגדות סטודנט לניתוח בעלי חיים מטעמי מצפון

 57. החזר על ניתוחים לפי טופס 17 - תביעה ייצוגית

 58. ניתוח לאסיק (Lasik) להסרת משקפיים - סיכונים

 59. הסכמה מדעת לניתוח לייזר להסרת משקפיים בשיטת Lasik

 60. התעוורות מניתוח לייזר להסרת משקפיים בשיטת Lasik ?

 61. בקשה לבית המשפט לחייב חולה לעשות ניתוח מציל חיים

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון