למטרות תחבורה - המונח "למטרות תחבורה"שימוש ברכב למטרות תחבורה
כל שימוש ברכב מנועי צריך שיהא למטרות תחבורה, הקביעה כי שימוש מסוים ברכב בא למטרות תחבורה מעוררת לעתים קושי, במקרה של ספק השופט בוחן את קיומם של כל המרכיבים של ההגדרה הבסיסית של תאונת דרכים לפי החוק ובכללה המרכיב של "מטרות התחבורה" ואכן, יש מקרים שהשימוש מעצם טיבו הוא שימוש של תחבורה, כמו למשל נסיעה ברכב – למטרות תחבורה, לעומת זאת כניסה לרכב או ירידה ממנו, ייתכן שייעשו למטרות תחבורה וייתכן שייעשו למטרות שכלל אינן קשורות לשימוש תעבורתי ברכב.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון