בקשה למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט
בתאונות דרכים


בקשה למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתאונת דרכים
בבקשה למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתאונות דרכים, תיבחן קיומה של ראשית ראייה לאפשרות קיומה של נכות רפואית של הנפגע. לא בקלות תידחה בקשת נפגע למנות לו מומחה רפואי שמשמעה העדר אפשרות להוכחת פגיעותיו. על פי תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), אין עומדת לנפגע בתאונת דרכים האפשרות להוכיח את טענותיו בעניין שברפואה על ידי הבאת ראיות מטעמו. הדרך העומדת בפניו היא לבקש מינוי מומחה או מומחים רפואיים. דחית בקשתו למינוי כזה יש בה, על כן, לסגור בפניו את הדרך להוכיח שנותר עם מום או נכות כתוצאה מהתאונה, או כל עניין אחר רפואי. בנסיבות אלה, אין מקום לדחות בקשה למינוי מומחים רפואיים, כשקיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות עקב תאונת הדרכים שארעה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מינוי מומחה רפואי נוסף

 2. החלטה על מינוי מומחה רפואי

 3. מומחה רפואי בית דין לעבודה

 4. פסילת חוות דעת מומחה רפואי

 5. מומחה רפואי מטעם בית המשפט

 6. מינוי מומחה רפואי תאונת דרכים

 7. ראשית ראיה למינוי מומחה רפואי

 8. ערעור על מינוי מומחה רפואי נוסף

 9. מומחה רפואי מטעם בית הדין לעבודה

 10. חקירת מומחה רפואי שקבע 0 אחוז נכות

 11. ערעור על החלטה לא למנות מומחה רפואי

 12. בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום השיקומי

 13. מינוי מומחה רפואי במקרה של אדם שנפטר

 14. ערעור על דחיית בקשה למינוי מומחה רפואי

 15. בקשה לפסילת מומחה רפואי בבית הדין לעבודה

 16. ערעור על מינוי מומחה רפואי בתחום הגנטיקה

 17. בקשה למינוי מומחה רפואי עם התמחות ספציפית

 18. מינוי מומחה רפואי אחר עקב הוספת ראיה חדשה

 19. סטיית בית משפט ממסקנות בחוות דעת מומחה רפואי

 20. התחזות בבדיקה אצל מומחה רפואי מטעם בית המשפט

 21. סירוב להיבדק ע''י מומחה רפואי מטעם בית המשפט

 22. אי התייצבות מומחה רפואי לחקירה - מחיקת ערעור

 23. ראשית ראיה למינוי מומחה רפואי בבית הדין לעבודה

 24. תאונת דרכים - מינוי מומחה רפואי נוסף מאותו תחום

 25. בקשה למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתאונות דרכים

 26. בקשה למינוי מומחה רפואי נוסף בתביעת רשלנות רפואית

 27. חקירת מומחה רפואי מטעם בית המשפט על גובה אחוזי נכות

 28. בקשה להארכת מועד להגשת תגובה למינוי מומחים רפואיים

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון