הפיצוי בגין הפסדי השתכרות לעתיד

הפיצוי בגין הפסדי השתכרות נקבע על-פי מידת ההפחתה, אשר חלה בכושרו של הניזוק עקב הפגיעה. לצורך קביעת הגריעה בכושר השתכרותו של ניזוק, בית המשפט בודק וקובע מהו ההפרש בין כושרו של הניזוק להשתכר אלמלא הפגיעה לבין כושרו להשתכר במומו. בית המשפט קובע זאת לפי כושרו הפוטנציאלי, אלמלא הפגיעה, וכושרו האקטואלי לאחר הפגיעה, של הניזוק להשתכר תוך הפחתת השני מהראשון.

הוכחת הפסדי השתכרות
על מנת לזכות בפיצוי בגין הפסדי השתכרות יש צורך להוכיח את הקשר הסיבתי בין הפסדי השתכרות לבין ההידרדרות במצב הרפואי. שכן שיעור הנכות הרפואית הצמיתה לא תמיד מהווה מדד לחישוב הפסדי השתכרות הנפגע מאחר שבית המשפט לא תמיד משתכנע כי נכות רפואית זו משקפת נכונה גם את מידת הגריעה מכושר השתכרות הנפגע.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפסדי שכר לא מדווחים

 2. הפסדי השתכרות מיטיבים

 3. חישוב הפסדי שכר לעתיד

 4. חישוב הפסדי השתכרות לעתיד

 5. הפסד השתכרות ופגיעה במוניטין

 6. חישוב הפסדי השתכרות - עובד בשחור

 7. תאונת דרכים: הפסד שכר בגין 18 ימים

 8. הפיצוי בגין הפסדי השתכרות לעתיד

 9. בסיס השכר של הקטין לצורך חישוב הפסדי ההשתכרות

 10. הפסדי שכר לעתיד אדם שנהרג בתאונת דרכים

 11. חישוב הפסדי השתכרות לפי השכר הממוצע במשק

 12. ערעור של חברת ביטוח על גובה הפסדי השתכרות

 13. הפסדי השתכרות לנפגע תאונת דרכים בעבודה משרדית

 14. תביעת מעביד נגד חברת ביטוח על הפסדי שכר של עובד

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון