תאונת דרכים - מרוץ הסמכויות - בית המשפט / ביטוח לאומי

"מרוץ הסמכויות" בין בית-המשפט לבין המוסד לביטוח לאומי נאמרו דברים מפורשים בפסק הדין ב- רע"א 1619/93 "אליהו" חברה לביטוח בע"מ נ' טטרו, פ"ד מז(4) 89: "נתאר לנו מקרה שתאונת דרכים הינה תאונת עבודה, הנפגע הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי בדקה את הנפגע, והחלטתה בדבר דרגת נכותו צפויה להינתן תוך זמן קצר של ימים או שבועות... בנסיבות כאלה, צפוי שחוות הדעת הרפואית [של מומחה מטעם בית-המשפט] תינתן רק לאחר שהוועדה הרפואית של המוסד תקבע את הנכות שנותרה לנפגע עקב התאונה. במקרה כזה, על-פי האמור בסעיף 6ב חוות הדעת של המומחה בעניין דרגת הנכות של הנפגע לא תחייב. מה טעם איפא במינוי המומחה על כל ההוצאת שתיגרמנה עקב כך והבדיקות שיהיה על הנפגע לעבור, על כל אי הנוחיות הכרוכה בכך עבורו?

לפיכך, כשמתקיימות הנסיבות כמתואר לעיל, רשאי בית-המשפט לשקול ולהחליט שאין זה ראוי למנות מומחה רפואי לצורך קביעת דרגת הנכות של התובע, וראוי להמתין עד שהוועדה הרפואית של המוסד תקבענה" (בעמ' 96, מפי כב' השופט אור (כתוארו אז)).

דברים דומים נאמרו עוד לפני כן בהחלטתו של כב' השופט ריבלין ב- ת.א. (ב"ש) 427/89 המ' 1128/88 אוחנה יצחק נ' עזבון המנוח ראובן רומצקי ז"ל ו"אליהו " חברה לביטוח בע"מ: "משבאים לבחור בדרך המועילה ביותר – ויעילות הדיון היא שעמדה, כאן, מאחורי תכלית החקיקה – יש לשקול, זה מול זה את השיהוי שנגרם בהמתנה עד לקביעת דרגת הנכות הצמיתה, על פי דין, לעומת החיסכון בזמן הדיון אשר יושג אם יהיה בית המשפט פטור מן הצורך להכיר בקביעת דרגת הנכות ויוכל להסתמך על זו שנקבעה כאמור. כאשר החיסכון, זה האחרון, עולה על השיהוי שנגרם בהמתנה לקביעת דרגת הנכות הצמיתה, תטה הכף לטובת ההמתנה. לא כך כאשר תקופה זו מתמשכת ואין סימנים המעידים על כך שקביעת הנכות הצמיתה ע"י המוסד לביטוח לאומי ממשמשת ובאה. שיקולים נוספים עשויים לבוא בחשבון על פי נסיבותיו של כל מקרה" (וראה גם: רע"א 7612/99 אורי אלוני נ' ציון – חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נד(2) 404).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סמכות נחזית

 2. סמכות פקח חניה

 3. חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 4. חריגת בורר מסמכות

 5. סמכות פקח עירוני

 6. סמכות מינוי בורר

 7. הגבלת סמכות הורית

 8. סמכות להרוס מבנים

 9. סמכות גביית ארנונה

 10. סמכות המנהל המיוחד

 11. חריגה מסמכות בצה''ל

 12. סמכויות תובע משטרתי

 13. שאלות הנוגעות לסמכות של בורר

 14. סמכות לתת סעד הצהרתי

 15. סמכות בורר בדיני עבודה

 16. סמכות התביעה המשטרתית

 17. החלטה לגבי סמכות בורר

 18. חריגה מסמכות החלטת משקם

 19. סמכות רופא ביטוח לאומי

 20. סמכות בית המשפט המחוזי

 21. החלטת ועדה בחוסר סמכות

 22. סמכות בית משפט לחקור עד

 23. גזר דין תוך חריגה מסמכות

 24. חתימה בשם חברה ללא סמכות

 25. סמכות שיפוט - מכרז פנימי

 26. טענת חוסר סמכות בינלאומית

 27. פסק דין שניתן בחוסר סמכות

 28. סמכות הוועדה לקרקע חקלאית

 29. סמכויות מנכ''ל ביטוח לאומי

 30. סמכות מפקד צבאי לסיווג שטח

 31. סמכות בורר בבקשה לסעד זמני

 32. סמכות ועדת ערר להפחית נכות

 33. טענה כי הבורר פעל ללא סמכות

 34. סמכות אכיפת דיני תכנון ובניה

 35. סמכות ועדה מקומית לתפוס רכוש

 36. סמכות שיפוט מקבילה של בג''צ

 37. סמכות רשם לתת פסק דין בהסכמה

 38. סמכות ועד מקומי להטיל ארנונה

 39. סמכות בית המשפט מכרזים בשטחים

 40. סמכות ועדת המינהל במשרד הפנים

 41. האם החלטת הבורר ניתנה בסמכות

 42. סמכות בית המשפט לפי סעיף 79א

 43. סמכות הבורר לדון בסמכותו שלו

 44. טענת חריגה מסמכות של ועדה רפואית

 45. הבטחת תוספת שכר לעובד ללא סמכות

 46. סמכות לדון בתביעה נגד קופת גמל

 47. סמכות בית משפט מנהלי לתקן טעות

 48. פסק דין הצהרתי להעדר סמכות בורר

 49. סמכות בינלאומית לבית הדין לעבודה

 50. סמכות בית משפט לעניינים מקומיים

 51. סמכות העירייה לשנות סיווג ארנונה

 52. מחיקה על הסף בהעדר סמכות בית משפט

 53. סמכות בית הדין הרבני מזונות ילדים

 54. סמכות בית הדין הרבני בענייני רכוש

 55. סמכות שיפוט בענייני הווקף המוסלמי

 56. שלילת סמכות בית המשפט בישראל באמנה

 57. סמכות ביטוח לאומי להוריד אחוזי נכות

 58. תביעה לאספקת מים - סמכות בית המשפט

 59. סמכות שר הפנים לא להתיר כניסה לישראל

 60. סמכות בית הדין לעבודה להבהיר פסק דין

 61. בקשה למחיקת תביעת מזונות מחוסר סמכות

 62. עבודה בחו''ל - סמכות בית הדין לעבודה

 63. סמכות ראש ההוצל''פ עיכוב מימוש משכנתא

 64. סמכות בית הדין לעבודה - אכיפת פסק דין

 65. סמכות ראש ההוצל''פ לעכב ביצוע פסק דין

 66. האם לועדת ערר יש סמכות להארכת מועדים ?

 67. סמכות לדון בביטול בחירות בארגון המורים

 68. חריגה מסמכות של הבורר פסיקה בניגוד לדין

 69. הגדלת סכום התביעה מעבר לסמכות בית המשפט

 70. סמכות המפקח על המקרקעין לדון בהתנגדויות

 71. סמכות ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית

 72. סמכות בית המשפט לתת צווים כנגד גורם חוץ

 73. סמכות רשם ההוצל''פ לדון בתביעת דיני עבודה

 74. סמכות ראש ההוצל''פ להפחית סכומים בפסק דין

 75. סמכות בית המשפט לדון בהחלטת ועדת ההתנתקות

 76. סמכות ועדת ערעור תפיסת מקרקעין בשעת חירום

 77. סמכות להפסיק אספקת חשמל ומים ליחידת דיור

 78. סמכות בית משפט בנושא תפילה במקומות קדושים

 79. הסמכות להאריך את המועד ניתנה ליו"ר ועדת הערר

 80. סמכויות חיפוש ותפיסה לפי חוק ההגבלים העסקיים

 81. סמכות בית המשפט לדון בבקשה לתפילה ברחבת הכותל

 82. סמכות המפקח על המקרקעין תיקון רישום בית משותף

 83. תאונת דרכים - מרוץ הסמכויות - בית המשפט / ביטוח לאומי

 84. טענת חריגה מסמכות של ועדה רפואית לגבי אחוזי נכות

 85. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים בענייני ארנונה

 86. האם תביעה בגין רשלנות בסמכותו של בית הדין לעבודה

 87. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים - תביעה לפינוי מושכר

 88. סמכות רשם בית דין לעבודה ליתן פסק דין בהעדר התייצבות

 89. סמכות בית הדין לעבודה לדון בתוקף פסק דין בית דין רבני

 90. נטען כי ההחלטה להורות על מאסר "זמני" ניתנה בחוסר סמכות

 91. סמכות בית הדין לעבודה לדון בתביעה ייצוגית נגד קופות החולים

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון