אחריות הרשויות לאתרי פסולת פיראטיים

אתרי פסולת פיראטיים
ברחבי ישראל בתחומיהן של ערים, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות פזורים, אתרים לסילוק פסולת למיניה: אשפה, זבל, גרוטאות, פסולת צמחים, פסולת בעלי חיים, פסולת מן התעשייה והחקלאות ועוד, אתרים אלה לסילוק פסולת, יש שהם מורשים על-פי דין ויש שאין הם מורשים ואין הם מוסדרים, לא על-פי דין ולא בכלל אתרי פסולת "פיראטיים" בתחומי.

אחריות הרשויות לאתרי פסולת
המועצה האזורית, הם אתרים הנתונים לשליטתה ולפיקוחה של המועצה האזורית אשר בתחומה הם מצויים וחובתה של רשות מקומית לדאוג לפינויה ולסילוקה של פסולת – חובה שאין הרשות רשאית ויכולה להתנצל אותה מעליה או להעבירה לזולתה – אין בה כדי למעט כהוא-זה מחובתם של אחרים שלא לצבור פסולת במקומות שלא הורשו לדבר על פי השקפת בתי המשפט בארץ בהתאם למציאות הנוכחית בישראל, בשים לב לעלות הכלכלית הכרוכה באחריות למניעת מפגעים סביבתיים, אין להתעלם מכך שהמועצה האזורית היא בעלת היכולת להתמודד עם מפגעי סביבה, ובגדר תפקידיה מתקיימת זיקה ישירה לשטחים הפתוחים ולאתרים שבמרחב הנתון לאחריותה המוניציפאלית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השלכת פסולת לים

 2. דמי פינוי אשפה

 3. מכרז פינוי פסולת

 4. הוכחת נזקי קרינה

 5. פינוי פסולת טופס 4

 6. הזכות לאיכות הסביבה

 7. נפילה מצוק בשמורת טבע

 8. עונש על בניה בשמורת טבע

 9. כניסה עם רכב לשמורת טבע

 10. תביעה נגד רשות שמורות הטבע

 11. תביעה נגד רשות הטבע והגנים

 12. אגרת פינוי פסולת מבתי עסק

 13. פסולת בניין בגינה בבית משותף

 14. הקמת עסק בשמורת טבע ללא היתר

 15. תביעה לתשלום אגרת פינוי אשפה

 16. כביש גישה זמני לאתר הטמנת פסולת

 17. אחריות הרשויות לאתרי פסולת פיראטיים

 18. עבירת נהיגה (נסיעה וחניה) בחוף הים

 19. ארנונה על נכס של החברה להגנת הטבע

 20. עבירה בשמורת טבע בשטחים - סמכות שיפוט

 21. השלכת פסולת המכילה חומר מסוכן לרשות הרבים

 22. שיקולי איכות הסביבה באישור תוכנית בנייה

 23. החלקה במהלך טיול - אחריות החברה להגנת הטבע

 24. התנגדות להקמת אתר תיירות - פגיעה באיכות הסביבה

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון