תביעה ייצוגית


מהי תביעה ייצוגית ?
תביעה ייצוגית שונה מתביעה רגילה. בניגוד לתביעה רגילה, אשר לכל אדם הזכות להגישה, ודי לו לתובע, בשלב הראשון, אם יצביע על קיומה של עילת תביעה, בתובענה ייצוגית נזקק התובע ליטול רשות מבית המשפט כדי להגישה. בטרם למתן רשות זו, יבחן בית המשפט התקיימותם של התנאים הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 לאישור תובענה כייצוגית, כמו גם את התשתית הראייתית לתביעה.

מטרות תביעה ייצוגית
לתביעה הייצוגית מספר מטרות - העיקריות בהן הינן הגנה על אינטרס הפרט, באותם מקרים בהם הנזק שסבל הינו קטן יחסית, באופן שתביעה אישית איננה כדאית, והגנה על אינטרס הציבור באכיפת החוק ובמניעת שימוש לרעה בכח הנתון לגופים כלכליים גדולים. כמו כן, בשל ריבוי התובעים הפוטנציאליים, לניהול תביעה בדרך של תובענה ייצוגית יתרון גם בכך שהיא מונעת ריבוי תביעות וכך מביאה לחיסכון במשאבים. מכאן, הרצון והצורך לעודד הגשת תביעות ייצוגיות.

גישת בית המשפט לתביעות ייצוגיות
בית המשפט העליון פסק כי התובענה הייצוגית הינה מכשיר רב עוצמה, אשר יש להיזהר בשימוש בו ולשמור מפני ניצולו לרעה. כלומר יש להיזהר מפני תובענה ייצוגית המוגשת ממניעים פסולים, שכן תביעה כזו עלולה לגרום לנתבעים להתפשר עם התובעים, רק כדי להימנע מן העלויות הכבדות הכרוכות בניהול התביעה. תביעה ייצוגית אף עשויה לפגוע ביחיד, שכלל לא ידע עליה. נוכח סכנות אלו, קבע המחוקק מספר מנגנוני הגנה מיוחדים, שנועדו למנוע הגשת תובענות ייצוגיות בלתי ראויות. אחד המנגנונים הללו הוא ההליך המקדמי של אישור התובענה הייצוגית. להבדיל מתביעה רגילה, אשר הזכות להגישה איננה מוגבלת, תובענה ייצוגית אין לאיש זכות להגישה, אלא אם קיבל רשות לכך מבית המשפט. החוק קובע כי, רשאי להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית רק מי שיש לו עילה בתביעה וכאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק ועל כן די בכך שהמבקש יראה כי לכאורה נגרם לו נזק. בית המשפט יאשר תובענה ייצוגית גם כאשר לא הוכחה עילה אישית לכאורה של המבקש, אלא שבמקרה זה יורה בית המשפט על החלפת התובע המייצג. כמו כן על המבקש להגיש תובענה ייצוגית, לשכנע את בית המשפט כי תביעתו היא בתום לב, כי התובענה הייצוגית הינה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה בסוגיה שבמחלוקת.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תביעה ייצוגית ?

 2. ביטול תביעה ייצוגית

 3. תביעות סרק ייצוגיות

 4. תביעה ייצוגית בשטחים

 5. פסיקת שכר לתובע ייצוגי

 6. תביעה ייצוגית אומגה 3

 7. הסתלקות מתביעה ייצוגית

 8. התיישנות תביעה ייצוגית

 9. עורך דין תביעה ייצוגית

 10. הסתלקות מתובענה ייצוגית

 11. תביעה ייצוגית נגד תנובה

 12. מחיקת נתבע מתביעה ייצוגית

 13. תעריפי מים - תביעה ייצוגית

 14. העברת הדיון בתביעה ייצוגית

 15. תנאים לאישור תביעה ייצוגית

 16. תביעה ייצוגית נגד אולג'ובס

 17. תגובה לתשובה בתביעה ייצוגית

 18. בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 19. תביעה ייצוגית נגד נושאי משרה

 20. מי יכול להגיש תביעה ייצוגית

 21. מי רשאי להגיש תביעה ייצוגית

 22. אישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 23. החזר ארנונה - תביעה ייצוגית

 24. תביעה ייצוגית להחזר שכר לימוד

 25. פשרה לפני הגשת תביעה ייצוגית

 26. הפרת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 27. בדיקת מונה גז - תביעה ייצוגית

 28. פשרה בתביעה ייצוגית נגד מנורה

 29. תביעה ייצוגיות חוק חניה לנכים

 30. תביעה ייצוגית של אגודת החרשים

 31. תשלום לעורך דין בתביעה ייצוגית

 32. פשרה בתביעה ייצוגית נגד שטראוס

 33. תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 34. שתי תביעות ייצוגיות באותו נושא

 35. אישור תביעה ייצוגית נגד שטראוס

 36. בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 37. על מה אפשר להגיש תביעה ייצוגית ?

 38. תביעה ייצוגית בנושא מגה גלופלקס

 39. חיוב על אס אמ אסים תביעה ייצוגית

 40. תקנה 19 לתקנות תובענות ייצוגיות

 41. אישור הסדר הסתלקות תביעה ייצוגית

 42. פסיקת הוצאות לתובע בתביעה ייצוגית

 43. הגשת ראיות נוספות בתביעה ייצוגית

 44. תנאים לאישור פשרה בתביעה ייצוגית

 45. פשרה בתביעה ייצוגית נגד פיצה האט

 46. בקשה לצירוף תובעים לתביעה ייצוגית

 47. דוגמא לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 48. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 49. תביעה ייצוגית בנושא העלאת הארנונה

 50. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל

 51. הסדר פשרה לפני אישור תביעה ייצוגית

 52. פשרה בתביעה ייצוגית נגד הדיוטי פרי

 53. אישור תביעה ייצוגית נגד חברת שמירה

 54. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט

 55. בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 56. שתי בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 57. הגשת תביעה של עובדים כתביעה ייצוגית

 58. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד יטבתה

 59. עיכוב תביעה ייצוגית עד להכרעה בבג''צ

 60. מינוי בודק להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 61. בקשה לדחיית מועד בירור תביעה ייצוגית

 62. פשרה בתביעה ייצוגית בנושא חניית נכים

 63. פתיחת כרטיס סים נעול - תביעה ייצוגית

 64. הסדר פשרה צופה פני עתיד בתביעה ייצוגית

 65. תנאים לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 66. סילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 67. מחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 68. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סטימצקי

 69. תביעה ייצוגית בנושא גביית יתר על גרירה

 70. העברת הדיון בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 71. תביעה ייצוגית בנושא חישוב תגמולי ביטוח

 72. הפסקת גבייה על פי חוק תובענות ייצוגיות

 73. פשרה בתביעה ייצוגית לפני הגשת כתב הגנה

 74. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סופר פארם

 75. פסיקת הוצאות לאחר הסתלקות מתביעה ייצוגית

 76. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד תחנות דלק

 77. בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 78. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד לאומי קארד

 79. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד דואר ישראל

 80. חובת פרסום בקשה להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 81. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 82. הפסקת גבייה לאחר בקשת אישור תביעה ייצוגית

 83. בדיקת משכון רכב דואר ישראל: תביעה ייצוגית

 84. פליטת חומרים מזהמים - פשרה בתביעה ייצוגית

 85. תביעה ייצוגית בנושא גביית דמי חבר הסתדרות

 86. בקשה בהסכמה להסתלקות מאישור תביעה ייצוגית

 87. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הולמס פלייס

 88. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 89. אישור תביעה ייצוגית בנושא הסתרת תאריך תפוגה

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא ביטוח דירה

 91. אין צורך לאשר תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 92. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בית חולים בילינסון

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון