הרעיון מאחורי חוק שכר המינימום

חוק שכר מינימום
חוק שכר מינימום קובע בסעיף 2(א) כי עובד שמלאו לו 18 שנים זכאי לקבל ממעבידו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום. החוק מוסיף וקובע מהו שכר מינימום, דרכים למימוש הזכות לשכר זה, הוראות בדבר תחולת החוק על עובדים מסוימים ועל מפעלים מסוימים ועוד. חשוב לציין כי חוק שכר המינימום קובע כי זכותו של עובד, לפי חוק זה, אינה ניתנת להתניה או לויתור, היינו אין אפשרות להחתים עובד על חוזה או לקבל את הסכמתו שישולם לו שכר הנמוך משכר המינימום שכן אקט זה מצד המעביד נוגד את החוק.

הרעיון מאחורי חוק שכר המינימום
ההנחה שעומדת מאחורי חוק שכר המינימום היא כי העובד מטבע הדברים נמצא בדרך כלל בעמדה של חולשה כלפי המעביד, ולכן העובד נזקק להגנת החוק כדי לקבל מן המעביד שכר הוגן ותנאים ראויים. החוק מתערב ביחסי העבודה על מנת למנוע בעד המעביד לנצל יתר על המידה את יתרון הכוח הכלכלי שלו על פני העובד. התכלית של חוק שכר מינימום הינו חלק מהמדיניות המיועדת להילחם בעוני ולספק את צרכיהם של כל העובדים ומשפחותיהם ולמנוע ניצולם של עובדים על ידי מעבידים במסגרת יחסי עבודה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה לתשלום שכר מינימום

 2. התפטרות בגלל שכר מינימום

 3. הרעיון מאחורי חוק שכר המינימום

 4. שכר המינימום לעובדים בשיטת העמלות

 5. תשלום שכר נמוך משכר המינימום

 6. תביעה של סייעת שעובדת בשכר מינימום

 7. שכר מינימום לצוערים המשרתים בכלי שיט

 8. תשלום לעובדים זרים מתחת לשכר מינימום

 9. השלמה לשכר מינימום לעובד במכירות באחוזים

 10. טענת אין להשיב לאשמה בעבירות שכר מינימום

 11. עבודה במשרה מלאה משכורת פחות משכר מינימום

 12. פיטורים בגלל דרישת העובד לקבל שכר מינימום ?

 13. קיזוז הבטחת הכנסה מחצית משיעור שכר המינימום

 14. הארכת מועד להגשת בקשה להישפט בעבירת שכר מינימום

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון