הזכות לשוויון

הזכות לשוויון הגלומה בתחום של דיני עבודה הוכרה בשיטת המשפט בישראל כבר מראשית ימי המדינה כזכות חוקתית מן המעלה הראשונה. היא קיבלה ביטוי בהכרזת המדינה ובחוקים השונים שחוקקה הכנסת לאורך השנים וזכתה למעמד גבוה בפסיקתו של בית המשפט העליון. לאחר חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו הוכרה הזכות לשוויון כחלק מזכותו של האדם לכבוד, זכות אשר כוללת לא רק הגנה מפגיעות נפשיות או השפלה והשמצה הפוגעות בגרעין הכבוד של האדם, אלא גם אפליה שאין עימה השפלה.

שוויון במשפט הפרטי
בתי המשפט קבעו כי החובה שלא להפלות מוטלת בראש ובראשונה על רשויות השלטון, אך בהיותה נגזרת מעקרונות בסיסיים של הגינות ותום לב המעצבים כל הסכמה חברתית וכל תורת משפט בארץ הזכות לשוויון קיימת גם במשפט הפרטי, כלומר החובה למנוע פגיעה בזכות השוויון, חלה גם על גופים פרטיים. חשוב לזכור כי בתי המשפט קבעו כי הזכות לשוויון אינה זכות מוחלטת. מקום שהיא מתנגשת בזכות אדם אחרת, נוגדת ובמקרה זה נדרש איזון ראוי בין הזכויות המתנגשות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הזכות לשוויון

 2. זכות החזרה של קרנית

 3. זכות לכאורה

 4. הזכות לשם טוב

 5. זכויות אב שכול

 6. הפרת זכות מוסרית

 7. זכות תגובה לבקשה

 8. הזכות להליך הוגן

 9. זכויות נכי צד''ל

 10. זכויות במשק במושב

 11. זכויות עוזבי קיבוץ

 12. זכות מוסרית ביצירה

 13. זכויות פועל בניין

 14. זכויות גננת מחליפה

 15. זכויות אסיר לשיקום

 16. זכויות אלמנה מתאונה

 17. זכויות שוטרים בעזה

 18. הזכות לדיור ציבורי

 19. זכויות שרת בית ספר

 20. זכויות חכירה במושע

 21. זכויות בנחלה חקלאית

 22. עורך דין זכויות אדם

 23. זכויות פליטים בישראל

 24. זכויות אלמנת עובד זר

 25. זכויות על חדר בבניין

 26. זכויות בר רשות בנחלה

 27. הזכות לפנות לערכאות

 28. פסיקה בנושא זכות השתיקה

 29. עורך דין זכויות אזרח

 30. זכות עיכבון סטטוטורית

 31. הזכות לדעת ציון קב''א

 32. זכות התערבות בהליכים

 33. זכויות אלמנת עובד אגד

 34. הזכות לעלות להר הבית

 35. מיצוי זכויות בינלאומי

 36. זכויות מטפל סיעודי זר

 37. הזכות לאוטונומיה אישית

 38. זכות אסיר להגיש עתירה

 39. זכויות שביושר במקרקעין

 40. זכויות שכר עבודה בזנות

 41. שנת שבתון זכויות מימוש

 42. סעיף זכות סירוב ראשונה

 43. יתרת זכות בחשבון כינוס

 44. זכויות גמלאי משרד החוץ

 45. זכויות בניה בבית משותף

 46. זכות שביושר תוצרת הארץ

 47. זכויות סבתא כלפי נכדיה

 48. זכויות משת"פים פלסטינים

 49. זכויות האישה במשק חקלאי

 50. זכויות ילדי אסיר בטחוני

 51. זכויות דוור ברשות הדואר

 52. זכויות סייעת חינוך מיוחד

 53. זכויות מלווים לנכי צה''ל

 54. הענקת זכויות חייב לגרושתו

 55. זכויות ילדים של חבר מושב

 56. זכויות בניה לאחר הצמדת גג

 57. זכויות היסוד במשפט הפרטי

 58. זכויות נכדים של דייר מוגן

 59. זכויות נהג אמבולנס מחליף

 60. זכויות ניצולי שואה ממרוקו

 61. זכויות ספרנית במשרה חלקית

 62. בקשה לנצל זכויות להרחיב דירה

 63. זכויות פרילנסרים בטלוויזיה

 64. זכויות ילדים של מבקשי מקלט

 65. זכויות בעל קורא בבית כנסת

 66. זכויות העירייה על מקרקעין

 67. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 68. זכויות מטפל סיעודי זר מהודו

 69. ויתור על הזכות לדיור חלופי

 70. זכויות מאבטחי מוסדות חינוך

 71. זכויות דיילות - הסכם קיבוצי

 72. עסקאות נוגדות בזכות ציבורית

 73. זכויות קריינים ברשות השידור

 74. זכויות אלמנה נכה ביטוח לאומי

 75. זכויות משפחה של חייל שהתאבד

 76. זכויות רוכש דירה בפרשת חפציבה

 77. זכויות ילדי מבקשי מקלט בישראל

 78. זכויות נכה שגר בשטחים ביריחו

 79. תביעה לתשלום זכויות סוציאליות

 80. זכויות גרושה מול נושים של הבעל

 81. זכויות סבים וסבתות כלפי נכדיהם

 82. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 83. זכויות פנסיה לאלמנים שגרו בנפרד

 84. זכויות החוכר לפי החכירה המקורית

 85. זכויות קרובי משפחה של דייר מוגן

 86. זכויות נכה מעבודה להנחה בארנונה

 87. זכויות רופא לעסוק בפרקטיקה פרטית

 88. זכויות דייר ממשיך בדיור הציבורי

 89. זכויות פנסיונרים של מועצת הפועלים

 90. זכויות המשכיר לשנות את דמי השכירות

 91. זכויות עובדת סיעודית זרה לילד נכה

 92. זכויות קבלן עצמאי שעובד לפי עמלות

 93. זכויות קיבוץ במקרקעין חכירה לדורות

 94. זכויות על 50% מהדירה שלא ניתן לעקל

 95. זכויות האישה בדירה לפי חזקת השיתוף

 96. זכות לתבוע פיצויים בגין תכנית מתאר

 97. זכויות הסבים לאחר פטירת הורי הקטין

 98. זכויות מכוח זיקת הנאה בהסכמת הבעלים

 99. זכויות בן זוג דייר מוגן שעזב את הנכס

 100. זכויות משפחת מתנדב במשמר האזרחי שנפטר

 101. זכות אישה גרושה לעזוב את הארץ עם הילדים

 102. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 103. זכויות חבר אגודה שיתופית לקבל שטח חקלאי

 104. זכויות מדריך מקצועי במשרד העבודה והרווחה

 105. זכות העמידה של סבים וסבתות לקשר עם נכדיהם

 106. זכויות יורשים של בעלי קרקעות שנפטרו בחו''ל

 107. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 108. זכויות אחים למחצה לירושה של כספי פוליסת ביטוח

 109. זכויות פנסיה לידועה בציבור לאחר פטירת בן הזוג

 110. זכויות אלמנה מכוח חוזה מכר שחתם בעלה עם המינהל

 111. זכויות קונה שלא רשם הערת אזהרה מול קונה מאוחר

 112. זכויות גרושה (ידועה בציבור) של חייל שנספה במערכה

 113. זכויות נכה צה"ל לקבלת החזר ביטוח רכב ואגרת רישוי לרכב

 114. זכויות בעל הערת אזהרה נשמרות גם בהליכי פירוק / כינוס נכסים

 115. שאלת הזכות לקבל גם את שווי הזכויות בחצר הסמוכה לבית אשר פונה

 116. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון