שאלת קיומה של אפליה

בתי המשפט קבעו כי לא כל יחס שונה עולה כדי אפליה פסולה. אפליה פסולה קיימת מקום שבו נעשית הבחנה בין אנשים או מצבים בלא שיש לכך הצדקה עניינית. לעומת זאת ייתכנו מקרים שבהם יצדיקו טעמים ענייניים את ההבחנה ואת השוני. בכל מקרה שבו מועלית טענת אפליה בתחום של דיני עבודה, יש לבחון, האם היחס השונה מוצדק על פי טיב העניין ומהותו.

חוק איסור הפליה
חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2000, הינו ביטוי מובהק להחלת עקרון השוויון ולאיסור אפליה בתחומי המשפט הפרטי. חוק זה מתערב בחופש ההתקשרות החוזית ואוסר על ספק המוצר או נותן שירות ציבור , אף אם הוא גורם פרטי, להפלות בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי או הורות. מקום ציבורי הוגדר באותו החוק באופן רחב והוא כולל כל מקום המיועד לשימוש הציבור לרבות בית מלון, מסעדה, בית קפה, בריכת שחיה, קניון, ספריה ועוד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי הפליה אסורה ?

 2. אפליה בין נאשמים

 3. אפליית עובד ערבי

 4. אפליית עורכות דין

 5. אפליה בתנאי חכירה

 6. אפליה מחמת מוגבלות

 7. שאלת קיומה של אפליה

 8. הפליה בתעריפי ארנונה

 9. שחרור עצור עקב הפליה

 10. הפליה על רקע מקום מגורים

 11. טענת אפליה בענישה פלילית

 12. אפליית עסק על ידי העירייה

 13. אפליית עובד בשליחות בחו''ל

 14. אפליית אתיופים בקבלה לעבודה

 15. אפליית עובדת בשל היותה אישה

 16. אפליה בתקצוב בתי ספר תיכונים

 17. אפליה של ערבים בכניסה למועדון

 18. אפליית אתיופים במקומות עבודה

 19. פיצוי על אפליה בכניסה למועדון

 20. פיצוי על אפליית נשים באוטובוס

 21. אפליה באכיפת עבירות תכנון ובניה

 22. אפליה בכניסה למועדון לאדם עם הזמנה

 23. אפליה בכניסה למועדון בגלל מראה מזרחי

 24. אפליה בכניסה למועדון בגלל מקום מגורים

 25. אפליה באי נפקדת תכנית על ידי הוועדה המקומית

 26. תביעה בגין הפליה במוצרים בבית הדין לעבודה

 27. התובע הופלה לטענתו בבקשו להכנס למועדון "הדיקנס בר"

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון