סמכות ייחודית של בית הדין לעבודה


סמכותו של בית הדין לעבודה אינה דומה לסמכותו של בית משפט השלום סמכותו של בית משפט השלום נקבעת על פי הסעד, כלומר מה שהתובע מבקש בתביעתו ואילו סמכותו של בית הדין לעבודה נקבעת על פי מהות היחסים בין התובע לנתבע, אולם אין זה מן הנמנע כי גם בבית הדין לעבודה השאלה האם מדובר ביחסי עובד או מעביד תוכרע הן על פי הסעד המבוקש. סעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה, מציג שני תנאים מצטברים לקיומה של סמכות ייחודית של בית הדין האזורי לעבודה לדון בתביעות שבין עובד ומעביד: הראשון הוא שהתובע הוא מי שמתקיימים לגביו יחסי עובד מעביד והשני הוא שעילת התביעה נעוצה באותם יחסים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון