דיני עבודה בקיבוץ

יחסי עובד מעביד בקיבוץ
אין ה"חבר" בגדר "עובד" של הקיבוץ עת מועסק הוא ע"י הקיבוץ במסגרת סידור העבודה הפנימי של הקיבוץ זאת משום שקביעה בדבר קיום יחסי "עובד" ו"מעביד" בין חבר קיבוץ לקיבוצו, תוצאתה תהא, שינוי מהפכני במרקם היחסים שבין "חבר" הקיבוץ המסורתי לבין קיבוצו. קביעה מעין זו עלולה ליצור אבחנה בין "החברים" בקיבוץ לבין עצמם. למשל: בין אלה המבצעים בו עבודה לבין אלה שאינם עובדים עוד; בין אלה שעובדים בעבודה המכניסה רווח גבוה לקיבוץ לבין אלה שההכנסה מעבודתם לקיבוץ מועטה וכיו"ב.

המסגרת המוכרת, 'המסורתית' של קיבוץ
במסגרת זו, חבר הקיבוץ לא מקבל "שכר" תמורת עבודתו. הקיבוץ לא משלם לו משכורת, לא מנפיק לו תלושי שכר ולא משלם לו זכויות סוציאליות, כגון: גמול שעות נוספות, דמי חופשה, דמי הבראה, דמי חגים וכיוצ"ב זכויות המשתלמות ל"עובד" על פי משפט העבודה. חבר הקיבוץ מקבל בדרך כלל תקציב אישי אחיד הכולל תוספות שהוקצבו בהתאם לגודל המשפחה, הכל בשיעור שנקבע, מידי שנה, על ידי הקיבוץ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דיני עבודה בקיבוץ

 2. עורך דין קיבוצים

 3. סילוק חבר קיבוץ

 4. הרחבת דירה בקיבוץ

 5. שיוך נכסים בקיבוץ

 6. הוצאת חבר מהקיבוץ

 7. פקיעת חברות בקיבוץ

 8. זכויות עוזבי קיבוץ

 9. מענק ותיקים בקיבוץ

 10. דירה בירושה בקיבוץ

 11. הפסקת חברות בקיבוץ

 12. עבודה מועדפת בקיבוץ

 13. הסדר חובות הקיבוצים

 14. קצבת נכות חבר קיבוץ

 15. בניה לא חוקית בקיבוץ

 16. עבודה בקיבוץ אחרי צבא

 17. אחריות קיבוץ על שריפה

 18. החזרת חבר קיבוץ שהוצא

 19. ההגדרה המשפטית של קיבוץ

 20. תשלום דמי הרשאה לקיבוץ

 21. הבטחת הכנסה לעובד קיבוץ

 22. בקשה למינוי חוקר בקיבוץ

 23. לשון הרע נגד חבר קיבוץ

 24. בניית יחידות דיור בקיבוץ

 25. הקמת עסק במקרקעין בקיבוץ

 26. עורך דין לענייני קיבוצים

 27. הפרת הבטחה שלטונית לקיבוץ

 28. עזיבת קיבוץ - קצבת פנסיה

 29. פיצוי כספי על פינוי קיבוץ

 30. בוררות תביעה בין חברי קיבוץ

 31. פיצויי פיטורים לעובד בקיבוץ

 32. שיוך דירות בקיבוצים פסקי דין

 33. החלטה 751 שיוך דירות בקיבוץ

 34. פטירה לפני שיוך דירות בקיבוץ

 35. אירוח אנשים שאינם חברי קיבוץ

 36. קרן השתלמות של חבר קיבוץ שעזב

 37. הקפדה על סדרי דין בהליך קיבוצי

 38. בוררות בנושא שיוך דירות בקיבוץ

 39. תביעה נגד קיבוץ בגין דמי עזיבה

 40. שיוך דירות בקיבוץ זכויות יורשים

 41. קנס לקיבוץ על עבירות תכנון ובניה

 42. עבודה מועדפת בקיבוץ - זכאות למענק

 43. החזר הוצאות טיפול רפואי בחבר קיבוץ

 44. זכויות קיבוץ במקרקעין חכירה לדורות

 45. הכנסה מוטבת של קיבוץ - מלווה ביטחון

 46. יחידות דיור בקיבוץ למשפחות חד הוריות

 47. פיצוי קיבוץ בגין השבת קרקעות למינהל

 48. האם חבר קיבוץ יכול להעביר זכויות בדירה

 49. פסק דין הצהרתי כי מסמך מהווה הסדר קיבוצי

 50. ביקורת שיפוטית על החלטות אסיפה כללית של קיבוץ

 51. העברת כספים לקיבוץ ע''י חבר קיבוץ שעובד מחוץ לקיבוץ

 52. בנייה של יחידות אירוח רק בשטח המגורים המקורי של הקיבוץ ולא ביחידות ההרחבה

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון