חריג ביחסי עובד מעביד בפקודת בתי הסוהר

פקודת בתי הסוהר קובעת לעניין פיטוריו של עובד בשירות בתי הסוהר כי השעייתו מתפקידו או פיטוריו או שחרורו מן השירות, או עיסוקו בעבודה מחוץ לתפקידיו במסגרת שירות בתי הסוהר לא תיחשב כתובענה הנובעת מיחסי עובד ומעביד, כלומר אין לבית הדין לעבודה סמכות לדון בתביעה זו.

מעביד שנפטר
העילה לצורך התיישנותם של פיצויי הלנת פיצויי פיטורין כאשר המעסיק נפטר, נולדת במועד מסירת הדרישה של העובד לפיצויי פיטורים תוך ציון העילה לדרישה.

שלילת פיצויי פיטורים
בתי הדין לעבודה קבעו כי, שלילת פיצויי פיטורין ותמורת הודעה מוקדמת נעשית אך ורק במקרים הקיצוניים ביותר, באשר הפיטורים כשלעצמם, אף תוך כדי תשלום פיצויי פיטורים, הם עונש, והנטל להוכיח קיומן של נסיבות המצדיקות שלילה או הפחתה של פיצויי פיטורים מוטל על המעסיק.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון