פקיעת תקפו של ההסכם הקיבוצי

סעיף 19 לחוק הסכמים קיבוציים קובע כי הוראות שבהסכם קיבוצי בדבר תנאי עבודה, סיום עבודה, וחובות אישיות המוטלות לפי אותן הוראות על עובד ומעביד וזכויות המוקנות להם יראו אותן כחוזה עבודה בין כל מעביד וכל עובד שעליהם חל ההסכם, ותקפן אף לאחר פקיעת תקפו של ההסכם הקיבוצי, כל עוד לא שונו או לא בוטלו כדין, כמו כן נקבע כי השתתפות בשביתה לא יראו כהפרת חובה אישית.

הסכם קיבוצי מיוחד
החוק מבחין בין הסכם קיבוצי מיוחד, שתחולתו רק על מעביד אחד, ובין הסכם קיבוצי כללי, שתחולתו על מעבידים אחדים. על הסכמים קיבוציים מיוחדים חלה הוראת סעיף 15 לחוק הסכמים קיבוציים הקובעת לעניין היקפו של הסכם קיבוצי כי הוא חל על בעלי ההסכם, המעבידים המיוצגים, לענין אותו הסכם, על ידי ארגון מעבידים שהוא בעל ההסכם וכל העובדים מהסוגים הכלולים בהסכם, המועבדים על ידי מעביד שהוא בעל ההסכם או שהוא מיוצג, במקצועות או בתפקידים הכלולים בהסכם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תחולת הסכם קיבוצי

 2. ביטול הסכם קיבוצי

 3. התעלמות מהסכם קיבוצי

 4. הסכם קיבוצי מכוח נוהג

 5. פקיעת תקפו של ההסכם הקיבוצי

 6. פירוש סעיף בהסכם קיבוצי

 7. סעיף בוררות בהסכם קיבוצי

 8. תביעה לביטול הסכם קיבוצי

 9. תביעה ייצוגית הסכם קיבוצי

 10. פרשנות חוק הסכמים קיבוציים

 11. הסכם קיבוצי תוספת שכר נהגים

 12. פיטורים בניגוד להסכם קיבוצי

 13. הסכם קיבוצי נהגי אוטובוס דן

 14. זכויות דיילות - הסכם קיבוצי

 15. חובת מכרז פנימי בהסכם קיבוצי

 16. הסכם קיבוצי עובדי רשות השידור

 17. סעיף 33י(א) לחוק הסכמים קיבוציים

 18. הסכם עבודה אישי או הסכם קיבוצי

 19. ביטול פיטורים בגלל הסכם קיבוצי

 20. פיטורי עובד בניגוד להסכם קיבוצי

 21. הסכם קיבוצי ללא אישור שר האוצר

 22. הכרה כעובד קבוע לפי הסכם קיבוצי

 23. פיטורי רופא בניגוד להסכם קיבוצי

 24. תביעה להפרשי שכר לפי הסכם קיבוצי

 25. עובד קבוע בחברת דן לפי הסכם קיבוצי

 26. הסכם קיבוצי עורכי דין בשירות המדינה

 27. תוספת משמרות לכבאים לפי הסכם קיבוצי

 28. פרשנות מועד תחולת סעיף בהסכם קיבוצי

 29. ויתור על זכויות אישיות בהסכם קיבוצי

 30. שלילת פיצויי פיטורים לפי הסכם קיבוצי

 31. הטבות לעובדים שפוטרו מכוח הסכם קיבוצי

 32. האם סגירת מפעל מהווה הפרת הסכם קיבוצי

 33. פיטורי עובד רפא''ל בניגוד להסכם קיבוצי

 34. הסכם קיבוצי: אין תוקף למעשה פיטורים חד צדדי

 35. קליטת הוראות הסכם קיבוצי בחוזה עבודה אישי

 36. בקשה למתן צו המחייב לחתום על הסכם קיבוצי

 37. הסכם קיבוצי עובדים סוציאליים בשירות הציבורי

 38. פיצויים מוגדלים לעובדים בגין הפרת הסכם קיבוצי

 39. החלטת ועדת בחירות בהסתדרות בניגוד להסכם קיבוצי

 40. בקשת צד בסכסוך קיבוצי להצהיר על הפרת הסכם קיבוצי

 41. האם הסכם קיבוצי מאוחר יכול לשנות הסכם קיבוצי מוקדם ?

 42. בוררות בהסכם קיבוצי לגבי עובדים שיש להם חוזה עבודה אישי

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון