הרעה מוחשית בתנאי עבודה

סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי מי שהתפטר בגלל הרעה מוחשית בתנאי עבודתו – זכאי לפיצויי פיטורים. הרעה מוחשית בתנאים מתייחסת לשינוי משמעותי בתנאי העבודה, בסדרי העבודה, או במעמד העובד במקום העבודה. דוגמאות להרעת תנאים: שינוי משמעותי בשעות העבודה, שינוי באחוזי המשרה, נטילת תפקיד מנהלי ואחראי מעובד והשמתו בתפקיד לא ניהולי, העברת העובד למקום עבודה מרוחק יותר ישנן נסיבות נוספות שאין לראות את העובד כממשיך בעבודתו הנוגעות לתנאי עבודה כגון, מפגעים סביבתיים, בעיות של בטיחות בעבודה.

יחס מעליב ומשפיל כעילה להתפטרות
בית הדין לעבודה קבע בפסיקתו כי אין עובד חייב לשמוע דברים מעליבים ממעבידו. והכוונה במיוחד למילים מעליבות הפוגעות לא רק בעובד כפרט, אלא בעובד כבן לאום מסיים או דת מסוימת. אמירת מילים כאלה יכול ותיכנס למסגרת סעיף 11(א) סיפא לחוק פיצויי פיטורים ויראו בנסיבות שנוצרו בעקבותן, נסיבות ביחסי עבודה שבהן אין לדרוש מהעובד המסוים כי ימשיך בעבודתו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טענת העדר עילה

 2. זכויות הילד כעילה לאימוץ

 3. הוכחת עילת הנטישה

 4. יסודות עילת העושק

 5. הגדלת מזונות – הפחתת מזונות

 6. התיישנות עילת תרמית

 7. התיישנות עילת תביעה

 8. הרעה מוחשית בתנאי עבודה

 9. נטל ההוכחה בעילת הנטישה

 10. מחיקת התביעה מחוסר עילה

 11. ייחוד העילה חוק הפלת''ד

 12. סילוק על הסף העדר עילה

 13. פסק דין על סמך עילה שונה

 14. עונש על בעילה אסורה בהסכמה

 15. האם טובת הילד יכולה לשמש עילה לאימוץ

 16. עילות אימוץ - סעיף 13 לחוק אימוץ ילדים

 17. עילת תביעה אישית בתביעה ייצוגית

 18. האם עומס בעבודה עילה להתפטרות ?

 19. עילת כפייה: סעיף 17 לחוק החוזים

 20. תשלום משכורת חלקי עילה להתפטרות

 21. תביעה בעילת רשלנות נגד רואה חשבון

 22. עילות שונות בתביעה הצהרתית כספית

 23. אי תשלום משכורת בזמן עילה להתפטרות

 24. מחיקת תביעה נגזרת בהעדר עילה אישית

 25. תביעה של הנתבע נגד התובע באותה עילה

 26. עילת סל: סעיף 31(א)(4) לחוק בתי המשפט

 27. התיישנות עילת תביעה לפני חקיקת חוק ההתיישנות

 28. האם עילת התביעה במקרקעין לא מוסדרים התיישנה ?

 29. הגשת תביעה באותה עילה לאחר פסק דין בהעדר הגנה

 30. האם ניסוח מטעה עילה לפסילת שאלות בבחינות הלשכה ?

 31. תאונת דרכים - האם אפשר להגיש תביעה אישית נגד נהג ? ייחוד עילה

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון