הרקע ההיסטורי לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

לפני שנחקק חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, החוק שהסדיר את הנושא היה חוק הגמלאות לנפגעי ספר, תשי"ז-1956. חוק זה העניק זכות גמלה לתושבי יישובי ספר ולאנשים אחרים הפועלים ביישובי ספר, אשר נפגעו על ידי פעולת איבה של כוחות צבאיים של אחת המדינות השכנות או על ידי מסתננים. החוק העניק לאנשים אלה פיצוי על הסיכון המיוחד בו היו מצויים, לפי חוק זה, כל ההטבות אשר היו מוענקות לנפגע בעבודה ולתלויים בו לפי חוק הביטוח הלאומי, הוענקו גם לנפגע ספר ולשאיריו. במרוצת השנים התרחבו פעולות האיבה לכל חלקי הארץ וחרגו מתחומי ישובי הספר. מאחר וחוק נפגעי ספר זיכה בגמלאות רק את מי שגר ביישוב ספר או שהיה מועסק בו, נוצר צורך להתאים את החוק למצב החדש. לאור זאת נחקק בשנת 1970 חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה אשר הרחיב את מעגל הזכאים והעניק זכויות לכל מי שנפגע מפעולת איבה. נקבע כי הוראות החוק יחולו על מי שנפגע בפעולות איבה אחרי יום 4.6.1967, כלומר - מיום תחילת מלחמת ששת הימים. לפי חוק התגמולים נפגע פעולת איבה זכאי לכל הגמלאות הניתנות לנפגע בעבודה לפי חוק הביטוח הלאומי ובמקרה של מוות כתוצאה מפגיעת איבה, בני משפחת הנפגע זכאים לתגמולים. בשנת 1982 בוטל חוק נפגעי ספר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת פעולת איבה בחוק

 2. תאונת דרכים פעולת איבה

 3. הכרה כנפגע פעולות איבה

 4. פיצויים על הפיגוע בסיני

 5. חישוב אחוזי נכות לנפגעי איבה

 6. ועדה רפואית לנפגעי פיגוע טרור

 7. תביעת נזיקין בגין פעולת איבה

 8. ערעור על ועדת ערר נפגעי איבה

 9. ערעור על אי הכרה בפעולת איבה

 10. ערעור על נכות נפשית נפגעי איבה

 11. ביטוח תאונות אישיות - פיגוע טרור

 12. חובת נימוק ועדה רפואית לנפגעי איבה

 13. מימון טיפול רפואי לנפגע בפיגוע טרור

 14. אחוזי נכות בגלל צלקות בעקבות פעולת איבה

 15. הרקע ההיסטורי לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

 16. עתירה לבג''צ נגד החלטת ועדת העררים נפגעי איבה

 17. ערר על החלטת הרשות המאשרת - נפגעי פעולות איבה

 18. זכויות נפגע פעולות איבה ערבי המשתייך לארגון טרור

 19. קשר סיבתי בין פיגוע לבין האפילפסיה שהתגלתה שנתיים אחרי

 20. בחירה בין ביטוח לאומי לבין חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

 21. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי איבה) אשר קבעה כי אין קשר סיבתי

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון