סכסוכי עבודה בספורט


נטען כי בבוררות על פי חוק הספורט, אין לעכב את ההליכים בתביעות שעניינן זכויות עובד מכח חוקי מגן שכן אין הצדדים רשאים להתנות עליהן, נטענה במפורש בפני בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (תב"ע נא/ 15-22 פד"ע כ"ה עמ' כ"ט).


בית הדין מפי כב' השופט אזולאי דחה טענה זו בהסבירו, כי הדברים נכונים ביחס לבוררות על פי חוק הבוררות לאור סעיף 3 שלו. הוראה זו אינה חלה על סמכות שיפוט בלעדית של מוסדות שיפוט פנימיים אשר שואבים את סמכותם לא מכח הסכמת הצדדים אלא מכח הוראות חוק מיוחד - חוק הספורט.


דיון מפורט בשאלה זו ניתן למצוא בספרה של ד"ר דרורה פלפל, הספורט בראי המשפט (הוצאת פרלשטיין גינוסר 1994 עמ' 168-169). לדעתה של המחברת, מגמתו של חוק הספורט, הינה להעביר למוסדות הפנימיים של האיגודים או ההתאחדות את מכלול הסכסוכים הקשורים בספורט לרבות בנושאי שכר, הלנתו ותשלומים אחרים מכח יחסי עובד מעביד.


חוק הספורט הינו חוק מיוחד שחוקק לאחר חוק הבוררות שהינו חוק כללי. במידה וקיימת אי התאמה בין הוראות החוק הכללי המוקדם לבין הוראות החוק הספיציפי המאוחר, יחולו הוראות הדין הספציפי.


מוסיפה המחברת ומציינת, כי בהבדל מחוק הבוררות המאפשר הליכה לבוררות, חוק הספורט כופה זאת ועל כן סמכות השיפוט הבלעדית הוקנתה לבתי הדין הפנימיים על ידי המחוקק ולא על ידי הצדדים. מסקנתה היא, כי על פי חוק הספורט ניתן להעביר לבוררות נושאים מתחום משפט העבודה המגן אף אם הצדדים אינם רשאים להתנות עליהם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בוררות ספורט

 2. פציעה ביום ספורט

 3. סכסוכי עבודה בספורט

 4. שכירות אולם ספורט

 5. חברות בעמותת ספורט

 6. פציעה במועדון ספורט

 7. בוררות לפי חוק הספורט

 8. עורך דין דיני ספורט

 9. עורך דין פציעות ספורט

 10. כתב ספורט - יחסי עבודה

 11. פטור מארנונה לצרכי ספורט

 12. נפילה בזמן ריצה ספורטיבית

 13. התנגדות לבניית אולם ספורט

 14. סכסוך בין בעלי מועדון ספורט

 15. פיצויים על פציעה בשיעור ספורט

 16. פיצויים עקב נפילה במגרש כדורגל

 17. פציעה בשיעורי ספורט בבסיס צבאי

 18. זכויות יוצרים על צילומי ספורט

 19. אחריות מורה לספורט לתאונה בשטח בית הספר

 20. יחסי עובד מעביד בין מאמן לאגודת ספורט

 21. מזכיר התאגדות ספורט - יחסי עובד מעביד

 22. אחריות מועצה מקומית לפציעה במגרש ספורט

 23. מגרש ספורט ליד הבית - תביעה בדין מטרד

 24. נפילה במגרש כדורגל בשטח בית ספר בשיעור ספורט

 25. סמכות בית הדין לעבודה - תביעה נגד אגודת ספורט

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון