ביטול הסכם גירושין פיקטיבי שנועד להטעות נושים

אדם טען בבית המשפט לענייני משפחה כי הסכם הגירושין שאושר על ידי בית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין, הינו הסכם למראית עין ונעשה למען הברחת רכוש מפני נושים והכשלתם. בית המשפט דחה את תביעתו ופסק כי תקנת הציבור ומדיניות משפטית מחייבות כי אין לתת לאדם ליהנות מפרי חטאו ויש לשלול זכות תביעתו ולמנוע ממנו לטעון לפיקטיביות הסכם הגירושין מכוח הכלל הקובע כי מעילה בת עוולה לא תצמח תביעה. אמנם, ההלכה הפסוקה מורה כי בית המשפט יימנע במקרים מסוימים בלבד מלהושיט את עזרתו מכוח אותו כלל וזאת בהתאם למידת סלידתו מן המעשה ובהתאם למידת מעורבות אותו בעל דין באותו מעשה פסול. גישת בית המשפט היא כי הושטת סעד לאדם שערך הסכם גירושין פיקטיבי, יש בה משום עידוד עריכת הסכמים פיקטיביים ושימוש לרעה בהליכי משפט על מנת להכשיל נושים. יתר על כן, קבלת תביעה של אדם כזה הופכת את בית המשפט לשותף מלא בהכשלת נושים, לשותף למעשה עוולה ולכלי שרת בידי מתדיינים, כמו כן צוין כי בית המשפט נדרש לאשר הסכם בין בני זוג, חוקר ודורש הבהרות והצהרות מבני הזוג כדי לוודא את כנות ההסכם, אמיתותו ורצונם הכן והחופשי של בני הזוג לקיימו, ווידא כי אין מדובר בהסכם פיקטיבי וכי בעל דין שטען טענה בהליך אחד וטענתו התקבלה, מושתק מלהתכחש לטענתו גם בהליך אחר ולטעון טענה הפוכה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין הסכם גירושין

 2. הסכם גירושין לא תקף

 3. הסכם גירושין למראית עין

 4. תביעה לביטול הסכם גירושין

 5. הברחת נכסים בהסכם גירושין

 6. בעלות על משק בהסכם גירושין

 7. הסכם גירושין בדבר ויתור קטין על מזונות

 8. ביטול הסכם גירושין פיקטיבי שנועד להטעות נושים

 9. אישור הסכם גירושין בהעדר אחד מהצדדים

 10. חיוב האם במזונות בניגוד להסכם גירושין

 11. אישור הסכם גירושין לאחר ניסיון שלום בית

 12. פרשנות הסכם גירושין בעניין בעלות על דירה

 13. פיצויים בגין הפרת הסכם גירושין בשל סרבנות גט

 14. תוקף הסכמה על דמי מזונות ילדים בהסכם גירושין

 15. הסכם גירושין פיקטיבי לצורך התחמקות מחובות לנושים ?

 16. הסכם גירושין פיקטיבי עקב העובדה שלא הייתה קודם תביעה

 17. תביעה של הבעל לביטול הסכם גירושין בטענה שהיה פיקטיבי

 18. פירוק שיתוף בדירת מגורים מוקדם מהקבוע בהסכם הגירושין

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון