עקרון תקנת הציבור

תקנת הציבור מבטאת את אושיות היסוד של הסדר החברתי ואת ערכי היסוד של שיטת המשפט. כדי להביא לביטולו של חוזה מפני תקנת הציבור צריך חוש הצדק והיושר והמוסר החברתי להתקומם מפני ביצועו. ביטול תניה חוזית על יסוד היותה נוגדת לתקנת הציבור הוא, אפוא, צעד שיפוטי חריג ונדיר. בית המשפט קבע כי התערבות בחופש החוזי מטעמים של תקנת ציבור שמורה על פי טיבה למקרים חריגים ויוצאי דופן שבהם תקנת הציבור נפגעת במידה כזו שהצורך בהגנה עליה גובר אף על חשיבות חופש הרצון וההתקשרות של הפרט. חשיבותם היחסית של עקרון תקנת הציבור מחד, וחופש ההתקשרות של הפרט מנגד, מביאה לכך שבהתנגשות ביניהם יגבר העיקרון הראשון, רק מקום שהחוזה שנקשר פוגע באושיות יסוד של הסדר החברתי. הנכונות השיפוטית להיזקק למושג "תקנת הציבור" כאמצעי לפסילת תניות בחוזה הייתה לאורך השנים זהירה ומבוקרת ביותר. הרתיעה משימוש בדוקטרינה זו בלטה במיוחד בשנים הראשונות שלאחר חקיקת חוק החוזים. האינטרסים המתנגשים בהחלתו של עקרון תקנת הציבור הינם כדלקמן: ביטול חוזה או תניה מתניותיו תיצור התערבות שיפוטית ברצון החופשי של הצדדים לחוזה שהסכימו ביניהם על מערכת הזכויות והחובות ההדדיים שתחול ביניהם.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיקרון המימוש

 2. עקרון המידתיות

 3. עקרון גמר המלאכה

 4. עקרון רציפות המס

 5. עקרון הסעד החלופי

 6. עקרון תקנת הציבור

 7. עקרון פומביות הדיון

 8. עקרון מעשה בית דין

 9. עקרון חוקיות המנהל

 10. עקרון הבטלות היחסית

 11. עקרון ההקבלה מע''מ

 12. עקרון חוקיות המינהל

 13. עקרון סופיות הדיון

 14. עקרון אחידות הענישה

 15. עקרון תום הלב של הבנק

 16. עקרון "הגולגולת הדקה"

 17. עקרון השוויון במכרזים

 18. עקרון ההקבלה בחשבונאות

 19. עקרון תום הלב: סעד זמני

 20. עקרונות היסוד של השיטה

 21. עקרון סופיות הדיון בוררות

 22. עקרון השוויון בדיני ארנונה

 23. עקרון הקטנת הנזק במשפט העברי

 24. עקרון האישיות המשפטית הנפרדת

 25. עקרון הגולגולת הדקה או החמרת מצב

 26. עקרון רציפות הדיון בסכסוכי עבודה

 27. עקרון השבת המצב לקדמותו בתאונות דרכים

 28. עקרון הפומביות - עקרון פומביות המשפט

 29. עקרון קיומה של אישיות משפטית נפרדת לחברה ולבעלי מניותיה

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון