אחריות מדריך טיולים לתאונות

קטין יצא לטיול לתלמידי חוג סיירים קפץ מאמת מים אל דיונת חול סמוכה ונפגע בצווארו בכתב התביעה נטען, כי המדריך התיר לתלמידים לקפוץ מאמת המים לחול, בעודו יושב בצד ביחד עם המבוגרים האחרים אשר נלוו אליו. הקטין הובא לבית החולים, ובבדיקתו הועלה חשד לשבר ללא תזוזה בחוליות הוא אושפז במשך 4 ימים, וטופל במתיחה ובאנלגטיקה. לאחר מכן טופל בצווארון במשך מספר שבועות. באשר לחובת הפיקוח של מי שאחראי על ילדים נקבע כי גורם המשובה במעשיהם של ילדים, הוא אחד הגורמים היוצרים את חובת הזהירות המושגית שחבים מורים לתלמידיהם. וכי מהות חובת הפקוח הלכה למעשה, ממדיה והיקפה משתנים בהתאם לנסיבות הענין, ובהתאם לגילו ותכונותיו של מי שנתון לפיקוח. בית המשפט פסק כי למרות שאין חולק על הצורך בעידוד טיולים להכרת הארץ, ועל כך שבבוא בית המשפט לדון בתאונות הקורות במהלך טיולים, יש להביא בחשבון את הסיכונים הטבעיים והרגילים הטמונים בטיול בחיק הטבע, סיכונים אשר בגינם אין להטיל אחריות.אולם, בעניין זה, אין מדובר בסיכונים רגילים וטבעיים בהם נתקלים אנו במהלך טיול בחיק הטבע, אלא בפעילות מסוכנת של הילדים, אשר חורגת מסיכונים טבעיים ורגילים, ואשר היה על המדריך למנעה, או להציב לה כללים וסייגים ברורים ואף לפקח מקרוב על עמדת הילדים בכללים ובסייגים הנקבעים על ידו ובמחדלו לעשות כך, אחראי המדריך לפגיעתו של הקטין, ואף החברה להגנת הטבע אחראית לכך, באחריות שילוחית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחריות מפעיל חוף

 2. אחריות ביחד ולחוד

 3. אחריות על התחשמלות

 4. אחריות לתאונת שרשרת

 5. אחריות משרד הרישוי

 6. אחריות על סולם פגום

 7. אחריות הנוסעים ברכב

 8. אחריות מדריך טיולים לתאונות

 9. ערעור בשאלת האחריות

 10. אחריות משלח בינלאומי

 11. אחריות בעל רכב לתאונה

 12. אחריות מכון בדיקת רכב

 13. התיישנות ביטוח אחריות

 14. אחריות מפעיל בריכה לנזק

 15. אחריות נמל אשדוד לנזקים

 16. אחריות מוסך לנזקים לרכב

 17. אחריות חברת שילוח מטענים

 18. אחריות מע''צ לתאונת דרכים

 19. אחריות מוסך לגניבת מכונית

 20. אחריות מארגן טיול לתאונה

 21. אחריות על בטיחות בהופעות

 22. אחריות על נזקי גשם בחקלאות

 23. תאונת דרכים אחריות חברת ביטוח לפצות

 24. אחריות על נזקים למטען ימי

 25. אחריות על התחשמלות של עובד

 26. חלוקת אחריות על תאונת עבודה

 27. אחריות שוכר עסק ללא רישיון

 28. אחריות העירייה לתחזק פסלים

 29. אחריות ההורים לתאונות ילדים

 30. אחריות מדריך רכיבה על סוסים

 31. אחריות חברת הביטוח של המזיק

 32. אחריות על תאונה בשוק העירוני

 33. אחריות לתאונת עבודה עם מכונה

 34. אחריות מחזיק במקרקעין על פשע

 35. אחריות בעל הרכב לעבירות תנועה

 36. הובלת רכב כבד - אחריות לנזקים

 37. אחריות מפקח פרויקט בנייה לנזקים

 38. אחריות העירייה למפגעים בתחומה

 39. אחריות נהג הרכב שנכנסו בו מאחור

 40. אחריות העירייה לפיקוח על מפגעים

 41. אחריות בעל מקרקעין לתאונה בשטחו

 42. אחריות על נזילה בצינורות הבניין

 43. אחריות המשכיר על דליפת מים בצנרת

 44. אחריות סוכנות נסיעות לבעיות בטיול

 45. אחריות המינהל לעיכוב בעבודות פיתוח

 46. אחריות העירייה על כתם שמן על הכביש

 47. קריסת עץ על בית - אחריות חברת החשמל

 48. תביעת פיצויים בגין אחריות על התאבדות

 49. אחריות מוביל אווירי לגניבה של עובד

 50. בעיה במנוע רכב חדש עם אחריות ל-3 שנים

 51. אחריות עירייה ורשויות לתאונות בגנים ציבוריים

 52. אחריות מוגברת על המעביד בתאונת עבודה

 53. אחריות המעסיק על עבירת לכלוך של עובד

 54. אחריות מדריך טיולים של ילדים בבית ספר

 55. אחריות המעסיק למניעת חשיפת עובדים לשמש

 56. ביטוח אחריות נושאי משרה - הוצאות משפטיות

 57. אחריות חברת תעופה - פיצוי על טיול מאורגן

 58. הסכם היסוד הגדיר את תחומי האחריות של הצדדים

 59. אחריות על נזקים לרכב עקב ירידת מחסום בחניון

 60. חלוקת אחריות בין נהגים 60% - 40% תאונת דרכים

 61. האם יש אחריות לרכב נדחף קדימה על ידי רכב מאחור ?

 62. ערעור לעליון על חלוקת אחריות לתאונת עבודה באתר בניה

 63. עדות חמקנית, בלתי כנה תוך ניסיון ל"גמד" אחריות לתאונה

 64. לחברות השכרת רכב אחריות לפיצוי צדדי ג' כתוצאה מתאונות דרכים

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון