אי כושר להשתכר כתנאי לזכאות

תנאי לקביעת דרגת אי כושר להשתכר הינו קביעת אחוזי הנכות הרפואית של המבוטח על ידי רופא מוסמך, שהינו עובד המוסד לביטוח לאומי או רופא אחר שהמוסד לביטוח לאומי הסמיכו. משנקבעה למבוטח נכות רפואית, פקיד תביעות, הוא המוסמך לקבוע דרגת אי כושרו של המבוטח להשתכר. פקיד התביעות מביא בחשבון גם את השפעת ליקויו של המבוטח על יכולתו לחזור לעבודתו במלואה או בחלקה, ועל יכולתו לבצע עבודה אחרת או לרכוש מקצוע חדש מסוג העבודות או המקצועות שהמבוטח מסוגל לעסוק בהם והתואמים את כושרו הגופני ומצב בריאותו, וזאת לאחר שרופא מוסמך ופקיד שיקום שהמוסד לביטוח לאומי הסמיכו לכך חיוו דעתם בכתב לענין זה. תנאי לקביעת דרגת אי כושר להשתכר הינו שנקבעה למבוטח נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם נקבעה למבוטח נכות רפואית בשל ליקוי יחיד בשיעור של 25% לפחות.הזכאות לקצבת נכות חודשית דרגת אי כושר להשתכר עד 74% מקנה זכאות לקצבה חלקית, ודרגת אי כושר להשתכר של 75% ומעלה, מקנה זכאות לקצבה מלאה. חשוב לציין כי פקיד התביעות רשאי לקבוע כי רק למקצת הנכויות הרפואיות שנקבעו למבוטח השפעה על כושרו להשתכר ויתכנו מקרים שמבוטחים בעלי נכויות כבוהות לא יקבלו את מלוא הגמלה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור על אי כושר

 2. ועדת ערר אי כושר

 3. עבודה בתקופת אי הכושר

 4. אי כושר להשתכר כתנאי לזכאות

 5. ערעור על דרגת אי כושר

 6. איך קובעים דרגת אי כושר ?

 7. אי כושר עבודה בעבודות פקידות

 8. ערעור על דרגת אי כושר 60 אחוז

 9. ערעור על החלטת ועדת ערר אי כושר

 10. ביטוח אובדן כושר עבודה 75% אי כושר

 11. אי הכרה בתקופת אי כושר ביטוח לאומי

 12. ערעור על דרגת אי כושר - נכות כללית

 13. ערעור על החלטת ועדת אי כושר לעררים

 14. קשר בין תעודות אי כושר לתאונת דרכים

 15. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים - אי כושר

 16. תקופת אי כושר ארוכה ביחס לפגיעה בתאונת עבודה

 17. ערעור על החלטת ועדה לעררים על 74% דרגת אי כושר

 18. ערעור על החלטת הוועדה לעררים אי כושר אשר דחתה את הערר

 19. ועדה לעררים לקביעת דרגת אי כושר יכולה לדון בהרכב של 2 חברים בלבד

 20. עתירה לבג"ץ על קביעת אחוזי אי כושר נמוכים (נכות כללית ביטוח לאומי)

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון