צמצום השתכרות אצל שכירים ועצמאיים

לשם קביעת שיעור הצמצום בהשתכרותו של מבוטח לשם קביעת גובה הגמלה אשר תשולם לו בענף של נכות כללית בביטוח לאומי, תובא בחשבון הכנסתו של המבוטח מעבודה או ממשלח יד. אופן חישוב הצמצום בהשתכרות, בסופו של יום, תלוי במעמדו של מבוטח, אם "עובד" הוא או "עצמאי". מבוטח הטוען לזכותו לגמלת נכות כללית, נדרש להוכיח כי כושרו להשתכר והשתכרותו בפועל צומצמו עקב הליקוי ב- 50% או יותר. הדרך לחישוב שיעור הצמצום בהשתכרות תהא שונה מקום בו מדובר ב"עובד" ומקום בו עונה המבוטח על הגדרת עובד עצמאי. שכן, הכנסתו של עובד או עובד עצמאי בתקופה הקובעת, לפני מועד הליקוי תחושב בהתאם לתקופה בה בחר כל אחד מן השניים, כך: עובד זכאי לבחור את שני הרבעונים בהם היתה הכנסתו גבוהה מתוך 18 החודשים שקדמו לתאריך הקובע, ואילו עצמאי זכאי לבחור את ההכנסה הגבוהה בשנת המס שבחר מתוך שלוש שנות המס שקדמו לתאריך הקובע. ישנה חשיבות רבה להצהרות המוגשות למוסד לביטוח לאומי, על ידי מבוטח בטרם הוא פונה בדרישה לקבל או גמלה ומי ששילם דמי ביטוח כעצמאי ודיווח על עצמו כעצמאי ובהמשך מבקש לשנות את מעמדו ולדווח ולשלם כ"עובד" - עליו רובץ הנטל להוכיח שאירע שינוי של ממש במעמדו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוספות לתלויים בנכה

 2. נכות כללית 40%

 3. נכות כללית הכנסות

 4. היוון קצבת נכות כללית

 5. נכות כללית 39 אחוז נכות

 6. ערעור לבית הדין לארצי לעבודה

 7. ערעור על 74% נכות כללית

 8. צמצום השתכרות אצל שכירים ועצמאיים

 9. נכות כללית - ערעור על ועדה רפואית

 10. צמצום השתכרות ב 50% נכות כללית

 11. הגשת תביעה לנכות כללית באיחור

 12. ערעור על זכאות לקצבת נכות כללית

 13. תשלום קצבת נכות כללית שנה אחורה

 14. קצבת נכות כללית עקב הפסקת עבודה

 15. קצבת נכות כללית המשולמת להורה הנכה

 16. שיפוי המל''ל בגין קצבת נכות כללית

 17. נכות כללית מול מומחה מטעם בית משפט

 18. נכות 49%: ערעור על החלטת הוועדה לעררים

 19. קצבת נכות כללית רטרואקטיבית לאדם שנפטר

 20. ניכוי קצבת נכות כללית לנפגע תאונת דרכים

 21. הצעת עבודה לנכה (נכות כללית ביטוח לאומי)

 22. שיפוי המוסד ביטוח לאומי בגין נכות כללית

 23. זכאות ל 25% כאשר התביעה לנכות כללית נבלעת

 24. ערעור מטעם ביטוח לאומי על קצבת נכות כללית

 25. שלילת קצבת נכות כללית בגלל חוב לביטוח לאומי

 26. 54% נכות: ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים

 27. האם נכות כללית ''נכות על פי דין'' לפי סעיף 6ב

 28. מה ההבדל בין ועדה רפואית בנכות כללית לנכות מעבודה ?

 29. ועדה לעררים בענף נכות כללית - איבוד 60% מהכושר להשתכר

 30. שאלת ביצוע חישוב הגמלאותעל פי קביעות של וועדות נכות כללית

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון