פיטורים בגלל עבירות משמעת

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורים בגלל עבירות משמעת:

.1התובע עבד אצל הנתבעת מיוני .1980ביום 4.8.1980 הפסיק עבודתו, נסע לחו"ל, וחזר לעבוד אצל הנתבעת ביום .13.10.1980במאי 1981 היתה הפסקה נוספת בעבודתו שארכה שבועיים. ביום 27.10.1981 נמסר לתובע המכתב ת/1, ומאז חדל לעבוד.
.2התובע תבע את הנתבעת לשלם לו תמורת הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים.
בתביעה נפרדת (תב"ע מב/148-2) הגיש התובע תביעה נוספת לתשלום פיצויי הלנה על דמי ההודעה המוקדמת, וזו אוחדה עם תביעה זו.
.3הנתבעת טוענת, שפיטרה את התובע בשל עבירות משמעת (כאמור ב-ת/1), ולפיכך אין היא חייבת לשלם לו פיצויי פיטורים. אשר להודעה המוקדמת - זו ניתנה לתובע, אלא שהתובע בחר שלא לבוא לעבודה, אחרי שקיבל את המכתב ת/ .1עוד טוענת הנתבעת, שלא קיימת רציפות בעבודתו של התובע מאז יוני 1980, שכן באוגוסט התפטר כדי לנסוע לחו"ל ולא היה בכוונתו לחזור לעבודה.

.4התובע בעדותו מאשר שפוטר בשל עבירות משמעת, והוא אף מודה שהיו כאלה. מאידך, הוא מכחיש שקיבל הודעה מוקדמת.
.5לאור האמור במכתב ת/1, ולאור הודאת התובע, אנו קובעים, שהתובע פוטר בשל הפרות משמעת, ובעיקר בשל סירובו להישמע להוראות הנתבעת לצאת לעבודות חוץ. איננו מקבלים טענת הנתבעת, שניתנה לתובע הודעה מוקדמת. מנהל הנתבעת חיים ליבר - אמר בעדותו, שב-ת/ 1נאמר שניתנה לו הודעה מוקדמת (ע' 6- שורה 35וע' 7- שורות 1-3), אך נראה לנו שזה פירוש בדיעבד. מה גם שבאותו סעיף ב-ת/1, בסופו, נאמר - "איננו חושבים להעסיקך אפילו יום אחד".
.6ולעניין הרציפות:ו גם אם לא נקבל דברי התובע, שבאוגוסט 1980קיבל חופשה ללא תשלום כדי לנסוע לטיול לחו"ל - אין כאן ניתוק הרציפות. סעיף 2(9) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963(להלן - החוק) קובע, שהרציפות בעבודה קיימת אף אם חלה "הפסקה תוך ניתוק יחסי עובד ומעביד, שאינה עולה על שלושה חודשים". התובע חזר לעבודה כעבור חודשיים ותשעה ימים.
.7כאמור, התובע פוטר בשל עבירות משמעת. לא הוצג לפנינו כל הסכם קיבוצי החל על הצדדים, ולפיכך, ובמצוות סעיף 17לחוק, אנו מנחים עצמנו באמור בתקנון העבודה מיום 19.6.1962(להלן - התקנון).
אנו סבורים שהסעיף בתקנון המתאים לענייננו הוא סעיף 52(א) - "לא ציית להוראות ההנהלה בקשר לעבודה", וכיוון שאצל התובע היו עבירות משמעת חוזרות, רואים אנו לנכון לקבוע, שהתגובה צריכה להיות כאמור בפסקה (ד), לאמור פיטורים מהעבודה בלי הודעה מוקדמת ועם תשלום פיצויי פיטורים".
.8התובע עבד אצל הנתבעת שנה אחת וארבעה חודשים (מיוני 1980ועד 27באוקטובר 1981). הפסקות העבודה היו חודשיים ותשעה ימים (מ- 4.8.1980ועד 13.10.1980), ועוד שבועיים במאי 1981, ובסך-הכל חודשיים ועשרים ושלושה ימים. על-פי האמור בתקנה 10(5) לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964, אין לקחת בחשבון לעניין קביעת הפיצויים תקופה של חודשיים ושישה-עשר ימים. מכאן, שלצורך חישוב הפיצויים היתה תקופת עבודתו של התובע שנה אחת, חודש אחד וחצי חודש.
.9אין מחלוקת שמשכורתו החודשית האחרונה של התובע היתה 200, 6שקלים.
התובע זכאי, איפוא, לפיצויי פיטורים בסכום של 975, 6שקלים.
.10אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע את הסכום של 975, 6שקלים, בתוספת פיצויי הלנת פיצויי פיטורים כאמור בסעיף 20(ב) לחוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958(להלן - חוק הגנת השכר) מיום 28.10.1981ועד יום התשלום בפועל.

.11התביעה לפיצויי הלנה של תמורת ההודעה המוקדמת (בתב"ע מב/148-2) נדחית. ראשית, תמורת הודעה מוקדמת איננה בחזקת "שכר מולן" כמשמעות מונח זה בחוק הגנת השכר; ושנית- קבענו לעיל שהתובע איננו זכאי לתמורת הודעה מוקדמת.
.12הנתבעת תשלם לתובע הוצאות משפט בסכום של 000, 5שקלים (סכום זה כולל את שני החיובים בהוצאות שהוטלו על הנתבעת ביום 11.3.1982וביום 23.6.1983). אם סכום זה לא ישולם בתוך שבעה ימים מיום שפסק-הדין יודע לנתבעת - יתווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961, מיום מתן פסק-הדין ועד יום התשלום בפועל.
.13הנתבעת תשלם לקופת בית-הדין את האגרה הדחויה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון