רישום עובד עצמאי בביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא רישום עובד עצמאי בביטוח לאומי:

.1זו עתירה לחיובו של הנתבע לרשום את התובעת כעובדת עצמאית.
.2הנתבע דחה את בקשת התובעת להרשם ככזו, באשר היא אינה עינה על הגדרת עובד עצמאי" שבסעיף 1לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968(להלן החוק).
.3 בפני העידו התובעת, בנה יוסף זילברשטיין והלקוחות ה"ה שלמקה משה, ברוך יחיאל, מנדלבאום מאיר ואיצקוביץ אפרים.
מעדותם אני קובעת את העובדות הבאות:ו

א) התובעת מתגוררת יחד עם בעלה ושני בניה (כולל יוסף זילברשטיין, להלן - יוסף) ברחוב פינסקר 13בראשון-לציון; ב) עד שנת 1962עבדה התובעת כעוזרת לגננת; ג) בתקופה מ- 1962ועד 1979התובעת לא עבדה מחוץ לביתה. היא היתה עסוקה בגידול ילדיה ובניהול משק ביתה; ד) יוסף עבר כסוכן ביטוח שכיר עד שנת 1979ומשנת 1979הוא משמש כסוכן ביטוח עצמאי; ה) ליוסף יש שני סוגי לקוחות:נ
הסוג הראשון - והוא החלק הארי של לקוחותיו - הם לקוחות שהוא מבטחם כסוכן משנה של סוכנות ביטוח מסוימת, והסוג השני הם לקוחותיו הפרטיים המתגוררים בדרך כלל באזור מגוריו של יוסף; ו) יוסף מוסר את מספר הטלפון שבביתו ללקוחותיו והם רשאים לפנות אליו בטלפון במשך כל שעות היום והלילה.
לקוחותיו הפרטיים של יוסף פונים אליו בטלפון שבביתו ואילו הלקוחות האחרים מחפשים אותו בדרך כלל בסוכנות הביטוח הנמצאת בתל-אביב ולעיתים גם פונים אליו הביתה; ז) התיקיה המצומצמת השייכת לענייני הביטוח נמצאת בביתו של יוסף; ח) יוסף עוזב את הבית בשעה 09.00בבוקר וחוזר אחר הצהריים בין השעה 07.00ל-08.00; ט) התובעת אינה מבינה כלל בעסקי ביטוח וכלשונו של יוסף "אין לה מושג בביטוח" וכלשונה שלה "אני לא מתמצאת כלל בענייני ביטוח"; י) התובעת עונה במשך כל שעות היום על פניות טלפוניות של לקוחותיו של יוסף, היינו רושמת את שם המטלפן ומודיעה לו מתי ישוב בנה לביתו. אין היא עונה עניינית לשאלות בדבר פוליסות ביטוח וכו'; יא) התובעת רואה עצמה קשורה לבית (כלשונה) משעות הבוקר עד שעות הצהריים כדי להשיב לפניות הטלפוניות ובשעות אחר הצהריים עוזבת היא את ביתה לענייניה שלה, אם יש לה צורך בכך.
בשעות הבוקר, אם בנה הצעיר נמצא בבית בחופשה מהשירות הצבאי, נוהגת התובעת בשעת הצורך לצאת מביתה, בידיעה שבנה החייל ישיב לפניות הטלפוניות. אותו הדין לגבי בעלה של התובעת, אם הוא בבית יוצאת התובעת מביתה לצרכיה הפרטיים; יב) בשעות הבוקר עוסקת התובעת בעבודות ביתה הרגילות וכאשר ישנה פניה טלפונית של לקוח היא מפסיקה את עבודות הבית ומשיבה ללקוח;
יג) בנוסף לאמור לעיל שולחת התובעת בדואר חלק ממכתביו של יוסף ללקוחות. את היתר שולח הוא עצמו ללקוחותיו; יד) התובעת מוסרת, גם כן, ללקוחותיו של יוסף את פוליסות הביטוח שהכין יוסף. יוסף מוסר לה מעטפות סגורות, היא מוסרת אותן ללקוחות ומקבלת מהם תשלום. אין התובעת מדריכה את הלקוחות בקשר לפוליסות; טו) יוסף נוהג להתקשר הביתה בשעות הצהריים כדי לברר אצל התובעת מי חיפש אותו בטלפון והתובעת מוסרת לו את שמות הפונים; טז) יוסף מקבל לקוחות בשעות אחר הצהריים בביתו.
.4השאלה שעלי להכריע בה היא, האם לאור חומר הראיות הנ"ל, התובעת הינה עובדת עצמאית, משמע עוסקת במשלח ידה, שלא כעובדת, לפחות שתים-עשרה שעות בשבוע בממוצע.
.5התובעת טוענת כי הוכיחה, לאור העדויות שהועלו בפני, כי היא שותפה עם בנה בעסק הביטוח, כאשר עבודתם משלימה זו את זו - היא עוסקת בפעילות האדמיניסטרטיבית והוא עוסק במכירת ביטוחים ובצד המקצועי.
הנתבע טוען, כי מה שהתובעת עושה עבור בנה איננה עיסוקה או משלח ידה, אלא אלו הן פעולות שוליות לתפקידה העיקרי כאם כבעקרת בית, כשפעולותיה עבור הבן הן במסגרת עזרה הדדית שבין בני משפחתה.
.6דעתי כדעת הנתבע.
מחומר הראיות עולה, כי אין לראות בפעולות אלה שעושה התובעת עבור בנה עיסוק "כמשלח ידה", היינו התעסקות בעלת אופי קבוע ורצוף שאותה ייעדה למחייתה.
נראה לי כי התובעת, במסגרת עיסוקיה ואגף עיסוקיה כאם וכעקרת בית, מתפנה מדי פעם בפעם לענות על טלפונים, לשלוח אי אלו מכתבים ולמסור מסמכים ללקוחות של הבן כאשר אלה פונים אליה, וזאת על מנת לסייע בפרנסתו של בנה ולא משום שזו היא התעסקותה שלה.
הראיה שאין התובעת רואה בפעולות אלה התעסקות שאותה ייעדה היא למחייתה היא העובדה, שאינה מתפנה לעבודה זו בשעות קבועות ובזמנים קבועים, היא עושה את אותן הפעולות בכל שעות היום כל עוד היא בביתה שלה וכן משאירה היא את ביצוע אותן הפעולות לבני הבית האחרים כאשר נעדרת היא מביתה, באשר כאמור כל בני הבית נרתמים לעזור ליוסף בניהול עסקו; אך זו עזרה שבין בני בית ולא עזרה שניתן לראותה כעבודה קבועה ורצופה.
תוסיף לזה את העובדה, כי לדעתה ולדעת בנה יוסף, אין לתובעת כל הבנה בעסק ביטוח (דעת שאר העדים לאור דברי שני העדים הללו אינה משמעותית) ותתקבל התוצאה, כי העזרה שעוזרת התובעת לבנה היא פעולה צדדית ושולית לפעולותיה היומיומיות כאם וכעקרת בית.

.7זו וגם זו, מאחר והתובעת מבצעת את הפעולות שציינתי לעיל עבור בנה במשולב עם פעולותיה במשק ביתה, הרי שלא ניתן כלל לקבוע כי היא עובדת במשלח ידה - אף אם היה לה כזה - 12שעות בשבוע בממוצע.

אין בחומר הראיות נתונים מספיקים המאפשרים לייחד את שעות פעילות התובעת עבור בנה.
.8מאחר והתובעת לא הוכיחה כי הינה עובדת עצמאית כהגדרת המושג בסעיף 1לחוק, הרי דין תביעתה להידחות.
.9אני דוחה את תביעת התובעת נגד הנתבע.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיוב עצמאי בחוזה

 2. תאונת עבודה סבל עצמאי

 3. תאונה בבית עובד עצמאי

 4. תקנה 15 פתיחת עסק עצמאי

 5. סבל עצמאי - תאונת עבודה

 6. הכרה כעצמאי בביטוח לאומי

 7. רישום עצמאי בביטוח לאומי

 8. תאונת דרכים בעל עסק עצמאי

 9. חישוב תגמולי מילואים עצמאי

 10. תאונת עבודה לעורך דין עצמאי

 11. אי הכרה בתאונת עבודה של עצמאי

 12. רישום עובד עצמאי בביטוח לאומי

 13. האם משגיח כשרות שכיר או עצמאי

 14. תשלום ביטוח לאומי על עובד עצמאי

 15. תאונת עבודה מדריך טיולים עצמאי

 16. איחור רישום כעצמאי בביטוח לאומי

 17. הכנסות מעסק של בני זוג עצמאיים

 18. עזיבת משרד תיווך ופתיחת עסק עצמאי

 19. תאונת עבודה עצמאי תוך כדי משלח יד

 20. הגדרת ''עובד עצמאי'' ביטוח לאומי

 21. שכרו של התובע שהינו עצמאי ערב התאונה

 22. חישוב בסיס השכר של עצמאי אשר נהרג בתאונת דרכים

 23. קניית רכב בסמוך לאחר פתיחת עסק עצמאי

 24. מקדמות ביטוח לאומי עצמאי - תאונת עבודה

 25. חישוב שכר ביטוח לאומי לפי הכנסה כעצמאי

 26. תביעה להכרה בזכות עצמאית להירשם כחוכר נכס

 27. תאונת עבודה בבית עורך דין עצמאי שעובד מהבית

 28. עצמאי שעובד מהבית - תאונת דרכים בדרך לעבודה

 29. פיצויי פיטורים לעורך דין עצמאי במועצה מקומית

 30. תאונת עבודה של עובד עצמאי לא רשום בביטוח לאומי

 31. האם אשתו של בעל עסק עצמאי יכולה לקבל דמי אבטלה ?

 32. תאונה של עובדת עצמאית בחניה בבית – תאונת עבודה ?

 33. רישום עצמאי בביטוח לאומי חודשיים לאחר תאונת עבודה

 34. האם עורך דין שכיר שמקבל לקוחות פרטיים נחשב לעצמאי

 35. האם תאונת דרכים של עצמאי בדרך ל"סידורים" תוכר כתאונת עבודה ?

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון