אי הכרה בתאונת עבודה של עצמאי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי הכרה בתאונת עבודה של עצמאי:

.Iההליך
.1ערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי בתל-אביב-יפו (אב-בית-הדין - השופטת ליפס; נציגי ציבור - ה"ה פרי ובן-משה; לט/772-0) אשר דחה את עתירת המערער להכיר בתאונה שארעה לו ב-15.8.1978, כתאונת עבודה.
.2המערער עובד עצמאי, הינו בעל משרד להובלה ואספקה של חומרי בנין ולרשותו משאיות עם נהגים, ביום 15.8.1978קיבל "שוק חשמלי" בעת החלפת נורה פלואורסצנטית שרופה בחדר הכניסה (הול) של דירתו. הנורה התנפצה בידו והוא נפל על השולחן. המערער נזקק לטיפול רפואי ממושך.

.3עובדות המקרה תוארו על-ידי בית-הדין האזורי כך:נ
"א. התובע מנהל את הצד האדמיניסטרטיבי של עסקו מחדר הכניסה הנ"ל. אין לו משרד אחר.
ב) שעות עבודתו של התובע מחוץ למשרד הן עד השעה 5.00אחה"צ ולאחר מכן נוהג הוא לעבוד במשרד.
ג) בחדר הכניסה נמצא ארון ספרים ובו קלסרים שבהם מתויקים מסמכי העסק וספרי קריאה שאינם שייכים לעסקו של התובע.
ד) בארון זה מותקן גם שולחן כתיבה שעליו מונחים מסמכי העסק, מכשיר המכונה "מזכירה אוטומטית" ומכונת חישוב.
על שולחן זה נוהג התובע לעבוד כאשר הוא עוסק בענייני האדמיניסטרציה של העסק.
ה) על שולחן הכתיבה מונחת מנורה פלואורסצנטית המאירה את המקום כאשר התובע יושב לעבוד ליד השולחן.
ו) בחדר הכניסה נמצא מכשיר "מוטורולה" המשמש לצורכי קשר בין התובע לנהגיו ועל אותה כוננית מונחת מערכת סטריאופונית המשמשת את בני הבית.
ז) חדר הכניסה משמש לתובע ולבני ביתו כחדר אוכל והם נוהגים לסעוד את ליבם כשהם יושבים מסביב לשולחן הנמצא במקום. מעל אותו שולחן מותקנת מנורה לתאורה.
ח) התובע נוהג להחליף נורות שרופות בביתו.
ט) כיומיים או שלושה לפני האירוע הנטען היתה הנורה שבמנורת השולחן שרופה והתובע לא עבד בשעות אחר-הצהרים במשרדו ולא עסק בענייני עסקו ממשרדו שבביתו.
י) ביום האירוע חזר התובע בשעות אחר הצהרים כשעמו נורה חדשה במקום זו השרופה.
יא) התובע רצה להתחיל בעבודה, אך לא יכול היה לעבוד ליד שולחנו בהעדר תאונה מתאימה ממנורת השולחן.
יב) תוך כדי החלפת הנורה כאמור ארעה ההתפוצצות".
.4את השאלה השנויה במחלוקת, הגדיר בית הדין האזורי כך:ב
"האם התובע, שעה שהחליף את הנורה במנורת השלחן, היה עסוק במשלח ידו כעובד עצמאי או שמא החליף את הנורה השרופה במסגרת פעולות בחיי יום יום שעושה כל אדם בביתו שלו".

.5בשוותו לנגד עיניו את האמור בדב"ע לז/45- 0(לא פורסם) סבר בית הדין האזורי, כי - בשל השוני בעובדות - אין להקיש מן המקרה ההוא על המקרה דידן:ו כאן התפוצצה הנורה בטרם החל המערער לעבוד "ובטרם ישב ליד שולחן עבודתו" ועצם היותו בחדר הכניסה לא היווה לכשעצמו התחלת העיסוק במשלח ידו, שכן החדר הנ"ל הינו חלק מדירת מגוריו, ועוד:נ הנורה היתה שרופה במשך 2- 3ימים והדבר לא הפריע לעבודת המערער ברוב שעות היום; חדר הכניסה משמש בערבוביה לענייני עיסוקו ולשימוש בני ביתו לסעודה, קריאה והאזנה למוסיקה, ולבסוף - המערער נהג להחליף נורות בביתו, כך שבמקרה דנן עשה למען עצמו ולמען בני ביתו ולא למען עיסוקו, הגם שאותה מנורה עמדה על השולחן שלידו נהג לעבוד.
.6בכתב ערעור מפורט השיג בא-כוח המערער על דרך קביעת העובדות והסקת המסקנות בפסק-הדין שבערעור, ועל האבחנה שראה בית-הדין קמא לאבחן בין הנסיבות בדב"ע לז/45- 0הנ"ל לבין נסיבות המקרה דנן.
בא-כוח המשיב תמך בפסק-הדין נשוא הערעור בהטעימו, כי שעה שמדובר בפגיעת עובד עצמאי בביתו הוא, יש לנהוג משנה זהירות בבחינת העובדות ובהערכתן. כך עשה בית-הדין קמא ובצדק עשה כן.

פסק-הדין
.1הבדל משמעותי אחד בלבד מבדיל בין המקרה שלפנינו לבין המקרה שבדב"ע לז/45- .0בעוד שהמערער דנן הינו עובד עצמאי, היה המערער שם עובד שכיר ובתור שכזה שומה היה עליו לשכנע את בית-הדין, במסגרת הדרוש להוכחת ה"תוך כדי", שתאונה שקרתה בביתו, ולא במקום עבודתו, קרתה "תוך כדי עבודתו". משעלה הדבר בידו, עמדה לו "חזקת הסיבתיות" שבסעיף 39רישא לחוק, ומשלא הוכח "ההיפך", נתמלאו גם התנאי של "עקב עבודתו" והתאונה הוכרה כתאונת עבודה.
.2במקרה דנן לא "בעובד", כי אם ב"עובד עצמאי" עסקינן, וחזקת הסיבתיות מכוח סעיף 39רישא אינה תופשת. משמע, שעל המערער להוכיח שנתקיימו שני היסודות גם יחד:ב ה"תוך כדי" וה"עקב". לעומת זאת נהנה המערער מיתרון מה:ו עצם היותו עוסק במשלח ידו בביתו אינו מעורר, לכשעצמו, תמיהה או חשד; דבר נפוץ למדי הוא, שעובד עצמאי -
אדון לעתותיו ולמעשיו - מנהל את עסקיו, ולו באופן חלקי, במעונו.
.3עובדות המקרה דנן מראות בעליל שהמערער מקיים בדירתו פינת עבודה או כנאמר על-ידי בית-הדין האזורי עצמו:נ "התובע מנהל את הצד האדמיניסטרטיבי של עסקו מחדר הכניסה הנ"ל, אין לו משרד אחר" (סעיף 3(א) בהליך). העובדה ש"המשרד" אינו מבודד בחדר נפרד או מאחורי פרגוד, אינה מעלה ואינה ורידה.
.4החלפת הנורה המקולקלת בנורה חדשה היתה הכרחית למען
עיסוקו של המערער במשלח ידו, ולמען עיסוקו בלבד.

בקרות התאונה, התקיימו בה שני היסודות הטעונים הוכחה:ב הפעולה נעשתה לצורך עיסוקו במשלח ידו ("עקב"), בין שתראה בה פעולה השייכת מהותית לעיסוק עצמו ובין שתראה בה פעולה הנלווית לעיסוק, והתאונה ארעה במהלך העיסוק ("תוך כדי"). מכאן, שיש לראותה כתאונה עבודה במובן סעיף 35לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-.1968

.5הערעור מתקבל.
המשיב ישלם למערער הוצאות משפט כולל שכר טרחת עורך-דין בסך 250שקל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיוב עצמאי בחוזה

 2. תאונת עבודה סבל עצמאי

 3. תאונה בבית עובד עצמאי

 4. תקנה 15 פתיחת עסק עצמאי

 5. סבל עצמאי - תאונת עבודה

 6. הכרה כעצמאי בביטוח לאומי

 7. רישום עצמאי בביטוח לאומי

 8. תאונת דרכים בעל עסק עצמאי

 9. חישוב תגמולי מילואים עצמאי

 10. תאונת עבודה לעורך דין עצמאי

 11. אי הכרה בתאונת עבודה של עצמאי

 12. רישום עובד עצמאי בביטוח לאומי

 13. האם משגיח כשרות שכיר או עצמאי

 14. תשלום ביטוח לאומי על עובד עצמאי

 15. תאונת עבודה מדריך טיולים עצמאי

 16. איחור רישום כעצמאי בביטוח לאומי

 17. הכנסות מעסק של בני זוג עצמאיים

 18. עזיבת משרד תיווך ופתיחת עסק עצמאי

 19. תאונת עבודה עצמאי תוך כדי משלח יד

 20. הגדרת ''עובד עצמאי'' ביטוח לאומי

 21. שכרו של התובע שהינו עצמאי ערב התאונה

 22. חישוב בסיס השכר של עצמאי אשר נהרג בתאונת דרכים

 23. קניית רכב בסמוך לאחר פתיחת עסק עצמאי

 24. מקדמות ביטוח לאומי עצמאי - תאונת עבודה

 25. חישוב שכר ביטוח לאומי לפי הכנסה כעצמאי

 26. תביעה להכרה בזכות עצמאית להירשם כחוכר נכס

 27. תאונת עבודה בבית עורך דין עצמאי שעובד מהבית

 28. עצמאי שעובד מהבית - תאונת דרכים בדרך לעבודה

 29. פיצויי פיטורים לעורך דין עצמאי במועצה מקומית

 30. תאונת עבודה של עובד עצמאי לא רשום בביטוח לאומי

 31. האם אשתו של בעל עסק עצמאי יכולה לקבל דמי אבטלה ?

 32. תאונה של עובדת עצמאית בחניה בבית – תאונת עבודה ?

 33. רישום עצמאי בביטוח לאומי חודשיים לאחר תאונת עבודה

 34. האם עורך דין שכיר שמקבל לקוחות פרטיים נחשב לעצמאי

 35. האם תאונת דרכים של עצמאי בדרך ל"סידורים" תוכר כתאונת עבודה ?

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון