גובה פיצויים על תאונת דרכים קשה עם אופנוע

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא גובה פיצויים על תאונת דרכים קשה עם אופנוע:

התובע, נחבל קשות כאשר במהלך נסיעתו על אופנוע, שנהג בו הנתבע מס' 1, אירעה התנגשות בין אופנוע זה לרכב אחר (להלן:נ התאונה הנ"ל).
השימוש באופנוע הנ"ל היה מבוטח על ידי הנתבעות מס' 2ומס' .3
אין חולק על כך, שהתאונה הנ"ל הינה 'תאונת דרכים' כמשמעותו של מונח זה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, (להלן:ב החוק הנ"ל). הנתבעות מודות בחבותן לפצות את התובע במסגרת הוראותיו של החוק הנ"ל ולפיכך המחלוקת מתמקדת בשיעורו של הנזק.
...
בגלל הפגיעה המוטורית הקשה בארבעת הגפים, התובע יזדקק להסעתו לרכב מסוג , vanאליו יועלה על כסא הגלגלים. התובע לא יוכל לעבוד ולהשתכר למחייתו.
אין לצפות לשיפור כל הקשור לתנועות הגפים, אך יש להמשיך בטפול הפיזיותרפי פעמיים בשבוע לכל ימי חייו וזאת כדי למנוע סבוכים בקונטרקטורות במפרקים בגפים המשותקים. ...
יתכן שפור בתפקודים הקוגנטיביים עד 3שנים לאחר החבלה, כך שמומלץ שהטפול במרכיב הקוגנטיבי ימשך פעמיים בשבוע למשך שנה נוספת. הטפול אפשרי גם על ידי מרפאה בעסוק מיומנת.
התובע זקוק לכסא גלגלים ולכסא שרותים. אלו מתבלים ב- 5שנים. כמו כן זקוק למיטה בגובה כסא הגלגלים. התובע זקוק לבקורת במרפאת שקום אחת ל- 6חודשים.
הנכות לא תגרום לקצור בתוחלת החיים".
ג. מדובר, איפוא, בתובע שדרגת נכותו, הן הרפואית והן הפונקציונאלית, היא % 100לצמיתות. גם במוסד לביטוח הלאומי נקבעה לתובע בשל אי-כושרו דרגת נכות בשיעור של % 100(ראה ת/14).
ד. הפיצוי המגיע לתובע בגין הנזק הלא ממוני שולם לו במסגרת התשלומים

בהעדר נתונים המצדיקים סטיה מההלכה הפסוקה, יש לבסס את חישוב הפסד ההשתכרות בעתיד על מכפלת השכר הממוצע במשק באחוזי הנכות התיפקודית, (ראה ע"א 778/83, פ"ד מ' (4) 628, 633).
באי-כוחם של הצדדים מסכימים לחישוב הפסד השתכרותו של התובע על ידי הכפלת אחוזי נכותו, היינו %100, בשכר הממוצע במשק. ברם, לדעת בא-כוחו של התובע יש לבסס חישוב זה על השכר הממוצע במשק כשיעורו בסוף שנת 1977, בעוד שלטענת בא-כוח הנתבעים יש לבססו על השכר הממוצע במשק על-פי הביטוח הלאומי.
בסעיף 4(א) (1) לחוק הנ"ל נאמר, בין היתר, כי 'השכר הממוצע במשק' לצורך
חישובו של שילוש השכר הממוצע במשק ייקבע לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
או לפי השכר הממוצע כמשמעותו בחוק לביטוח לאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, כפי שהם ערב קביעת הפיצוי, הכל לפי הגבוה יותר. מכאן, שהשכר הממוצע במשק אשר יובא בחשבון לצורך קביעת הפיצוי המגיע לתובע בגין הפסד ההשתכרות הוא השכר כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי עובר למתן פסק-דין זה. שכר זה המגיע לסך של 605, 5ש"ח בניכוי מס הכנסה מסתכם ב-978, 4ש"ח.
אילולא קרות התאונה הנ"ל התובע, בהגיעו לגיל 18, היה מתגייס לצה"ל ומשרת בו שירות סדיר עד הגיעו לגיל .21במהלך שירותו הצבאי צה"ל היה דואג למזון, ביגוד ודיור של התובע, שעלותם ניתן להעריך ב-% 70מהשכר הממוצע במשק, (ראה ע"א 357/80, פ"ד לו' (3) 762, 788). בגין הפסד זה של כסוי צרכיו הנ"ל של התובע במשך שלוש שנים מגיע לו פיצוי, שחישובו ייעשה כלהלן:ב
מגיל 18ועד גיל 19.5, שהוא גילו בעת מתן פסק-דין זה
בכל פרטי נזק שנדונו עד כאן התייחסתי גם לעבר. ברם, נראה לי לצודק להוסיף פיצוי על הוצאות נוספות, שנגרמו לתובע בעבר ומקורן בתאונה הנ"ל, אשר לא ניתן להן ביטוי בפרטי הנזק שנדונו. פיצוי בפריט זה על פי אומדן יועמד על סכום של .000, 50ש"ח.

בהסתמך על האמור עד כאן פרטי הנזק הם כדלקמן:
א. הפסד השתכרות בעבר
ב. הפסד השתכרות בעתיד
ג. אבדן פנסיה
ד. הוצאות נסיעה בעבר
ה. הוצאות נסיעה בעתיד
ו. עזרת צד ג' בעבר
ז. עזרת צד ג' בעתיד
ח. הוצאות דיור בעבר
ט. הוצאות דיור בעתיד
י. אביזרי עזר בעבר ובעתיד
יא. ציוד אלקטרוני בעבר ובעתיד
יב. טיפולים רפואיים
יג. פעילות גופנית
יד. הוצאות ביטוח
טו. הוצאות שונות בעבר


סה"כ 7,472,853 ש"ח

אין חולק על כך שמהסכום הנ"ל של 853,472, 7ש"ח יש לנכות את התשלומים
התכופים ששולמו לתובע, לאחר שיופחת מהם הסכום שנועד לשמש פיצוי לנזק הלא
ממוני.
כמו כן, מוסכם על באי-כוחם של הצדדים, כי יש לנכות גם את קצבת הנכות
הכללית ואת קצבת השירותים המיוחדים ששולמו לתובע וישולמו לו על ידי המוסד לביטוח לאומי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים אופנוע

 2. תאונת אופנוע התנגשות

 3. תאונת אופנוע של קטין

 4. מומחה תאונות אופנועים

 5. עורך דין תאונת אופנוע

 6. תאונת אופנוע שבר בקרסול

 7. תקלות באופנוע ים

 8. עורך דין לתאונות אופנוע

 9. תאונות אופנוע עורכי דין

 10. שבר מרוסק בתאונת אופנוע

 11. ביטוח לאופנוע שטח

 12. תאונת אופנוע ביער

 13. פיצוי לנפגעי תאונת אופנוע

 14. תאונת אופנוע תביעת ביטוח

 15. תאונת אופנוע בן 17

 16. נפילת אופנוע בחניה

 17. תאונת דרכים אופנוע אין ביטוח

 18. ביטול עסקה אופנוע ים

 19. תאונת אופנוע בני ברק

 20. התנגשות באופנוע בצומת

 21. תאונת פגע וברח אופנוע

 22. תאונת אופנוע שבר בכף יד ימין

 23. אחריות לנזקים לאופנוע

 24. ביטוח אופנוע מוטוקרוס

 25. ניתוח לאחר תאונת אופנוע

 26. בריחה משוטרים עם אופנוע

 27. תאונה חזיתית עם אופנוע

 28. ? תאונה עם אופנוע ים - פיצויים

 29. פגיעת ראש של רוכב אופנוע

 30. אצבע נתפסה בשרשרת אופנוע

 31. החלקה מאופנוע תאונת דרכים

 32. תאונה עם אופנוע בלי ביטוח

 33. מכות יבשות בתאונת אופנוע

 34. עורכי דין מומחים בתאונות אופנועים

 35. תביעה נגד חברת ביטוח בתאונת אופנוע

 36. פגיעה מוטורית בתאונת אופנוע

 37. פתיחת דלת רכב התנגשות אופנוע

 38. בעלות על אופנוע בכינוס נכסים

 39. פגיעת רכב באופנוע שניסה לעקוף

 40. תאונה בזמן נסיעת מבחן על אופנוע

 41. בריחה של אופנוע לאחר תאונת דרכים

 42. תאונת דרכים עם אופנוע בשירות מעביד

 43. תאונה בחוף אסור לשימוש באופנוע ים

 44. תאונה בין אופנוע למכונית בתל אביב

 45. פתיחת דלת רכב - פגיעה ברוכב אופנוע

 46. עבירת תעבורה של מורה נהיגה על אופנוע

 47. האם המכונית נפגעה מאופנוע שהגיח מאחור

 48. גובה פיצויים על תאונת דרכים קשה עם אופנוע

 49. בלימת חירום באופנוע עקב אי מתן זכות קדימה

 50. תאונת אופנוע בלי ביטוח חובה - תביעת נזיקין

 51. תאונת דרכים עם אופנוע במהלך עבודה כשליח פיצה

 52. רישיון נהיגה לאופנוע 500 סמ''ק - תאונת דרכים

 53. האם נהג אופנוע שהחליק על הכביש אשם בתאונת דרכים ?

 54. תביעה כספית לפיצויים בגין נזקי רכוש אשר נגרמו לאופנוע מתוצרת ימאהה

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון