הפסדי השתכרות בתאונת דרכים לאדם בעל עבר פלילי

הצדדים חלוקים בשאלת כושר השתכרותו של התובע ועיסוקו עובר לתאונה.נ

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפסדי השתכרות בתאונת דרכים לאדם בעל עבר פלילי:

התובע יליד 13.5.60 נפגע בתאונת פגע וברח בתאריך 24.12.94.

כתוצאה מהתאונה נגרם לתובע שבר בברכו השמאלית (ת2/).

התובע אושפז בביה"ח בילינסון במשך תשעה ימים, נותח, והשבר קובע בעזרת מסמרי קירשנר פלטה וברגים.נ

גם לאחר שחרורו של התובע מביה"ח נזקק לטיפולים פיזיוטרפיים וכושר התנועה שלו הוגבל בצורה קשה והוא נזקק לעזרת הליכון וקביים.ב

לאחר תקופה של טיפולים פיזיוטרפיים ושיקום שנמשכה 4 חודשים (ראה אישורי אי כושר ת9/ - ת10/) נותרה לתובע נכות תפקודית בשעור של 10% ונכות אסתטית בשעור 5% (חוו"ד דר' פרידמן).ו

הצדדים חלוקים בשאלת כושר השתכרותו של התובע ועיסוקו עובר לתאונה.נ

אומר מיד כי בניגוד לטענתו של ב"כ הנתבעת כאילו התובע התחמק ממתן תשובות ביחס לעברו, עיסוקו והסתבכויותיו עם החוק, התרשמתי כי התובע משיב תשובות מלאות וכנות למרות שמטבע הדברים אין הוא גאה בעובדה שבעבר הסתבך עם החוק וריצה עונש מאסר. לזכותו יאמר כי עלה בידו להיגמל מסמים ולשקם את חייו וכיום הוא מועסק במשרה המכבדת את בעליה, במוסך רנו בירושלים, ומנהל אורח חיים נורמטיבי, כך שאין כל הצדקה לשוב ולדון בהסתבכויות העבר שאינן רלבנטיות למחלוקות שבפני.ב

לגופו של ענין - התובע עבד כל חייו כפחח רכב, והוא ממשיך לעסוק במקצוע זה גם כיום.ו
מכיוון שמדובר באדם העובד בעבודה פיזית, ברור כי ההפרעה התפקודית של הברך מגבילה את תפקודו בעבודה ואני קובעת כי בנסיבות הענין נכותו הרפואית משקפת את נכותו התפקודית.נ

גובה הנזק
כאב וסבל
מוסכם על דעת שני הצדדים כי יש לפסוק בראש נזק זה פיצוי בסך 23,997 ש"ח.ב

הפסד השתכרות בעבר
כפי שציינתי לעיל, התובע היה באי כושר מלא במשך ארבעה חודשים לאחר התאונה, אולם מאחר ובאותה תקופה לא עבד בעבודה קבועה ועובר לתאונה היה מובטל, צודק ב"כ הנתבעת בטענתו לפיה אין כל ודאות שאלמלא הפציעה היה התובע עובד במשך כל התקופה, ועל כן אני פוסקת עבור תקופת אי הכושר פיצוי בסך 8,000 ש"ח שהוא כמחצית מההפסד הנומינלי הנטען על ידי התובע.ו
באשר להמשך - מיום 21.4.95 ועד ליום פסה"ד, עבור תקופה זו זכאי התובע לפיצוי בשעור 10% מהכנסתו עובר לתאונה (2,900 ש"ח לחודש).נ
דהיינו: 15,225 ש"ח = 52.5 X 290
סכום זה יש לשערך בצירוף ריבית ממחצית התקופה.ב

הפסד השתכרות בעתיד
כפי שציינתי לעיל, עובר לתאונה לא עבד התובע במקום קבוע אולם מיולי 1997 העתיק התובע את מקום מגוריו לירושלים והוא מועסק במשרה קבועה במוסך רנו בירושלים.ו

לא הובאה בפני כל ראיה להוכחת הטענה לפיה התובע נאלץ לדחות הצעות עבודה רווחיות יותר כשם שלא הוכח מהו שכרו של פחח ברמתו המקצועית של התובע. לעומת זאת הסתבר מעדותו כי הוא עובד לשביעות רצונם של מעסיקיו וצפוי להעלאה בדרגה. בנסיבות אלה אין אני מקבלת את טענת בא כח התובע לפיה אלמלא הפציעה יכול היה התובע להשתכר כ6,000- ש"ח, מה עוד שגם בעבר לא השתכר התובע שכר מקביל לשכר הממוצע במשק.נ
אשר על כן, יחשב הפסד ההשתכרות של התובע בעתיד בהסתמך על שכרו כיום, 3,500 ש"ח.ב

70,939 ש"ח = 16.8903 X 12 X 350

הפסד פנסיה
טענת התובע ביחס להפסד זה לא הוכחה ודינה להדחות.ו

הוצאות בעבר
אין כל ספק כי במשך תקופת אי הכושר נזקק התובע לטיפול רפואי, נסיעות, ועזרת הזולת מאחר וכאמור תנועתו הוגבלה והוא היה נתון באי כושר מלא. אולם מאחר ולא הוצגו ראיות להוכחת הנזק הנ"ל, אני קובעת פיצוי גלובלי בסך 3,500 ש"ח.נ

לסיכום
הנתבעת תשלם לתובע:

1. בגין כאב וסבל - 23,997 ש"ח.ב

2. (א) הפסד השתכרות בתקופת אי הכושר - 8,000 ש"ח.ו
(ב) החל מיום 21.4.95 - 15,225 ש"ח.נ

3. הפסד השתכרות בעתיד - 70,939 ש"ח.ב

4. הוצאות רפואיות, עזרת צד ג' ונסיעות בעבר - 3,500 ש"ח.ו

הסכומים שבסעיפים 1, 2(א) 3 ו4- ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסה"ד ועד למועד התשלום בפועל.

באשר לסעיף 2(ב) יש לשערך הסכום הנ"ל ממחצית התקופה בצירוף ריבית כמפורט לעיל.

כן תשלם הנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בשעור 13% + מע"מ מן הסכומים שנפסקו. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישום פלילי של עד

 2. ביטול עבירה פלילית

 3. ספק סביר במשפט הפלילי

 4. עיוות דין בהליך הפלילי

 5. הימנעות מהרשעה פלילית

 6. נהיגה בקלות ראש פלילי

 7. פיצויים על זיכוי פלילי

 8. אשפוז כפוי פלילי

 9. הסתרת עבר פלילי של עובד

 10. תשלום הוצאות הליך פלילי

 11. שיהוי בשמיעת משפט פלילי

 12. סעיף 158 לחוק סדר הפלילי

 13. סירוב להעיד במשפט פלילי

 14. האשמת עובד בעבירה פלילית

 15. ביטול חוזה בגלל עבר פלילי

 16. קנס פלילי בבית משפט אזרחי

 17. בדיקת מסוכנות - עבר פלילי

 18. עצימת עיניים במשפט הפלילי

 19. פסק דין פלילי במשפט אזרחי

 20. זיוף קילומטראז עבירה פלילית

 21. אחריות פלילית - ייצור מזון מקולקל

 22. הליך פלילי נגד רופא שיניים

 23. פיצוי על טעות ברישום פלילי

 24. אחריות פלילית אורגנים בתאגיד

 25. עדות נגד הגרוש המשפט הפלילי

 26. הצגת עבר פלילי בהליך משמעתי

 27. ייפוי כוח מוגבל בהליך פלילי

 28. עיון בתיק רפואי בהליך פלילי

 29. סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי

 30. סעיף 77 לחוק סדר הדין הפלילי

 31. סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי

 32. סעיף 149 לחוק סדר הדין הפלילי

 33. סעיף 211 לחוק סדר הדין הפלילי

 34. פיטורים עקב חשד לעבירה פלילית

 35. הארכת מועד להגשת ערעור פלילי

 36. אחריות פלילית על תאונת עבודה

 37. שימוש ברישום פלילי במשפט אזרחי

 38. בקשה לקבלת רישום פלילי של עדים

 39. ביטול זיכוי בהליך פלילי בערעור

 40. סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי

 41. הוכחת עבירה פלילית בהליך אזרחי

 42. רשלנות עורך דין שהורשע בפלילים

 43. הכרעות דין סותרות במשפט הפלילי

 44. כיסוי הוצאות הגנה בהליך פלילי

 45. ערעור על החלטה אחרת במשפט פלילי

 46. אך מגישים חוות דעת בתהליך פלילי

 47. אמון הציבור במערכת המשפט הפלילי

 48. סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי

 49. מירוץ ההתיישנות של עבירה פלילית

 50. הימנעות מהרשעת אדם ללא עבר פלילי

 51. ידיעת השופט על עבר פלילי של נאשם

 52. דחיית ערעור פלילי בהעדר התייצבות

 53. העברת תיק מהליך פלילי להליך מנהלי

 54. העברת הדיון לשופט אחר בהליך פלילי

 55. זכות העיון במרשם הפלילי של מתלונן

 56. עונש על מספר רב של עבירות פליליות

 57. ערעור על החלטת ביניים בהליך פלילי

 58. התיישנות תביעת פיצוי על זיכוי פלילי

 59. פסק דין פלילי כראיה בבית הדין למשמעת

 60. בקשה להבאת ראיות לסתור פסק דין פלילי

 61. זיכוי במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 62. הרשעה בפלילים עקב אי קיום צו בית משפט

 63. סמכות ועדה מקומית לנהל הליכים פליליים

 64. החזר קנס אזרחי לנישום לאחר הליך פלילי

 65. טיפול גמילה מסמים לנאשם בעבירה פלילית

 66. השפעת עבר פלילי בערעור על חומרת העונש

 67. עתירה נגד החלטה לא לנקוט בהליכים פליליים

 68. אחריות פלילית של דירקטורים על מעשי החברה

 69. שלילת קצבת ביטוח לאומי בגלל עבירה פלילית

 70. פסק דין מרשיע במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 71. בקשת הימנעות מהרשעה פלילית בשל נסיבות אישיות

 72. דחיית דיונים במשפט פלילי עקב החלפת עורך דין

 73. האם אפשר לנהל הליך אזרחי במקביל להליך פלילי ?

 74. הפסדי השתכרות בתאונת דרכים לאדם בעל עבר פלילי

 75. עיכוב יציאה מהארץ של נאשם תושב חוץ בהליך פלילי

 76. חשש מהפללה עצמית בהליך אזרחי במקביל להליך פלילי

 77. האם הפרת תנאי שחרור בערובה יכול להוות עילה להעמדה לדין פלילי

 78. בקשה לגילוי חומר חקירה לפי סעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי

 79. פיצוי על נזק לרכב בתאונת דרכים על סמך פסק הדין פלילי המרשיע

 80. סעיף 21(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) התשנ"ו-199

 81. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון