תאונת דרכים 20 אחוז נכות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים 20 אחוז נכות:

התובע יליד 1972 נפגע ביום 1.11.93 בתאונת דרכים, אין מחלוקת בדבר חבות הנתבעת לפצותו על נזקיו בהתאם להוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה - 1975 (להלן: "הפלת"ד"). המחלוקת נותרה רק בשאלת גובה הפיצוי המגיע.

התובע טוען שכתוצאה מהתאונה הוא:

א. נפגע בעמוד השדרה וסובל משברים בחוליות .

ב. סובל מכאבי גב קשים, מקושי בהטיית הגב.

ג. מתקשה מאוד בהרמת משאות ונשיאתם וכמו כן מכאבי ראש קשים.

בפסיקה נקבע כי כאשר קיימת אי וודאות שמונעת מבית המשפט להשתמש בנוסחאות המקובלות לפסיקת פיצויים על הפסד כושר השתכרות, יפסוק בית המשפט בדרך הפיצוי הגלובלי (ר' ע"א 387/60 מימון נ' מפעלי סוכר, פ"ע נ 346, ע"א 722/86 יונס נ' המאגר, פ"ד מג(3) 875,878, ע"א 481/89 חנונה נ' רשות הנמלים דינים עליון כח 391, ע"א 286/89 קז נ' המאגר הישראלי לביטוח , דינים עליון יט 64 , קציר "פיצויים בשל נזק גוף" 352,1997 ואילך).

במקרה הנדון מדובר בתובע אשר עבד במגוון רחב של עבודות. החל מעבודות בקיבוץ בו התגורר וכלה במכירת נעליים בארה"ב ולפיכך אין בפני קריטריונים מספקים את הדעת בכדי שאוכל לקבוע בוודאות מהו המקצוע אשר בו יעסוק בעתיד. העובדה כי התובע הינו סטודנט בתחום המחשבים אינה בהכרח הוכחה לכך כי זהו תחום עיסוקו העתידי.

בע"א 531/91 חנה חיון נ' הסנה חברה ישראלית לביטוח בע"מ, תקדין עליון, כרך 97(1) בע"מ 107 אמר הנשיא ברק : "...כפי שמציינת הסנה בצדק, לא הובאו כל ראיות כי המנוח הפריש כספים לטובת פנסיה, או הוכחות אחרות כי המנוח היה זכאי לפנסיה. במקרה זה אין לקבל את הטענה שהמנוח היה זכאי לפנסיה או לזכויות סוציאליות אחרות".

הנכות הרפואית

ד"ר וולפין מונה כמומחה בתחום האורטופדי (להלן : המומחה) שקבע לתובע מס' 1 20% נכות לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה ) התשט"ז 1956. בסיכום חוות דעתו אמר המומחה :

"הממצאים בבדיקתו מראים על העדר כל כל נכות אנטומית אורטופדית של הצוואר, כאשר טווח תנועות הצואר מלאים ותקינים וללא גרעון ניראולוגי ובצילומי הרנטגן אין כל עדות לנזק גרמי חבלתי מכל סוג שהוא". בבדיקתו נמצאה הגבלה ברמה בינונית בטווח התנועות של עמוד השדרה המותמי, הנובעת מן הקיבוע המתכתי של חלק ממנו (5 L - 3 (L ללא גרעון ניראולוגי אובייקטיבי. מסקנות

1. לאור כל האמור לעיל הנני בדעה שמצבו הרפואי תואם כיום, בגין הגבלה בינונית בתנועות עמ"ש מותני לאחר קיבו במערכת D-C (3L- 5L) לאחר התאונה מיוןם 1.11.93, דרגת נכות צמיתה בשיעור של 20%. זאת לפי סעיף 7.37.(ב). לתקנות המל"ל.

2. לא נותרה כל נכות של עמוד השדרה הצוארי בעקבות התאונה הנדונה. "

המומחה לא נחקר על חוות דעתו, לא זומן להעיד בבית המשפט ואינני רואה סיבה שלא לקבל את מסקנותיו ואני קובע שנגרמה לתובע מס' 1 נכות צמיתה של 20% בתחום האורטופדי.

הנזק

פרטי הנזק הנתבעים כוללים: נזק שאינו נזק ממון, הפסד כושר השתכרות בעבר ובעתיד, עזרת הזולת בעתיד , הפסד תנאים סוציאלים ופנסיה, הוצאות אחרות.ב

כאב וסבל

א. הפיצוי המגיע לתובע מס' 1 בגין 21 ימי אשפוז מחושב לפי 2 פרומיל ליום מהסכום המקסימלי ביום התאונה.

ב. בגין 20% נכות רפואית צמיתה אני פוסק לתובע 20% מהסכום המקסימלי ביום התאונה.

ג. הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף ריבית והצמדה ועד התשלום המלא בפועל.

הנכות התפקודית

בטרם אדון בראשי הנזק הבאים עלי לקבוע מהי נכותו התיפקודית של התובע. התובע העיד שעקב התאונה :

א. אינו יכול לשאת משקל של למעלה מ10- קילו ללא תחושה עזה של כאבים.

ב. אינו יכול לעסוק בנהיגת רכב כבד, תחום בו תכנן לעסוק בין השאר.

ג. מתקשה לעסוק בענפי ספורט בהם היה עוסק עובר לתאונה.

לטענת ב"כ התובעים:

יכולתו של התובע נפגעה באופן משמעותי וכי הנכות הרפואית אשר נקבעה ע"י המומחה משקפת גם את נכותו התיפקודית.

בית המשפט ציין: לאחר שקראתי את סיכומי הצדדים, חוות הדעת הרפואית ומכלול הראיות לא השתכנעתי כי אחוזי הנכות שנקבעו לתובע משקפים את נכותו התיפקודית כיום. אני קובע ששיעור הנכות התפקודית של התובע היא 15%.

אובדן שכר בעבר

בנסיבות הענין לא מצאתי לנכון לפסוק פיצויים לתובע תחת ראש נזק זה מהסיבות הבאות :

א. בזמן התאונה היה התובע מס' 1 חייל בשירות סדיר אשר ממילא אינו עובד ואינו מרוויח משכורת קבועה ולפיכך תקופת אי הכושר שלאחר התאונה לא גרמה לו הפסדי שכר כלשהם.

ב. לא הוצגו בפני תלושי שכר מהתקופה בה עבד בארה"ב ולפיכך לא ניתן להסיק כי עבודתו נפגעה כתוצאה מהתאונה.

אובדן השתכרות בעתיד

לטענת ב"כ התובעים

א. בכוונת התובע מס' 1 לרכוש תואר אקדמאי בתחום המחשבים (נכון להגשת סיכומים אלו סיים התובע את שנת הלימוד הראשונה).

ב. המשכורת החודשית במגזר המחשבים הינה מהגבוהות ביותר במשק.

בהתחשב בכך שאין בפני קריטריונים מספקים כדי לקבוע את רמת הכנסתו העתידית של התובע, ראיתי לנכון לפסוק את אובדן כושר ההשתכרות של התובע ע"פ אומדן גלובלי כאשר אני מנחה עצמי בשיעור הנכות התיפקודית של התובע ולפיכך אני פוסק לתובע בראש נזק זה 120,000 ש"ח , בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

עזרת וסיעוד לעתיד

לטענת התובע:

א. אינו יכול להתכופף לצורך שטיפה וטיטוא ואינו מסוגל להזיז רהיטים בביתו.

ב. עקב מצבו הוא נאלץ להיעזר בחברים ובבני משפחה בנקיון הבית.

בנסיבות הענין מצאתי לנכון לפסוק לתובע מס' 1 בגין עזרה במשק הבית לעתיד סך של 5000 ש"ח, זאת משום שבמצבים מעין אלו ישנן לרוב הוצאות מסוימות הכרוכות בעזרה לנפגע במשק הבית.

הוצאות בעבר:

לטענת ב"כ התובעים :

א. כתוצאה מהתאונה נעדרו הורי התובע מס' 1 מעבודתם ונסעו מידי יום ביומו לבית החולים .

ב. התובע מס' 2 נשא בנזקים אלו ולפיכך על בית המשפט לחייב הנתבעת לפצותו.

ג. הסכום המגיע לתובע מס' 2 תחת ראש נזק זה מסתכם ב- 10,985 ש"ח.נ

לטענת ב"כ הנתבעת

א. הוצאות התובע מס' 2 הינם נזק מיוחד שיש להוכיחו ואשר לא הוכח בתיק זה.

ב. לא הובאה עדות ברורה המצביעה באופן חד משמעי על הפסדים אלו.

נסיעות:

בפני בית המשפט הוצג דו"ח נסיעות מודפס ומפורט (ת2/) המציין את נסיעות רכבי הקיבוץ, המרחק ועלות הנסיעות ובכלל זה את הנסיעות התכופות אותן ערכו הורי התובע מס' 1 לבית החולים ולאחר מכן לבית ההבראה בו שהה בנם.ו

אני מקבל את דו"ח הנסיעות ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע מס' 2 סך של 4000 ש"ח.נ

אובדן השתכרות ההורים:

לא הוצגו בפני ראיות אשר מתוכן ניתן להסיק מהו הסכום המדויק אותו שילם התובע 2 להורי התובע 1 בעבור אובדן השתכרות בתקופה שלאחר התאונה. עם זאת סביר מאוד להניח שלאחר התאונה ובהתחשב בכך שהתובע 1 נאלץ לעבור ניתוח הוריו סעדו אתו תקופת מסוימת בבית החולים. לאור האמור אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע מס' 2 סך של 3000 ש"ח.ב

הסכומים תחת ראש נזק זה ישאו ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

כן תשלם הנתבעת לתובע שכ"ט עו"ד בשיעור של 13% בתוספת מע"מ מסכום הסכומים שנפסקו כאמור לעיל ביום התשלום, והוצאות משפט.

זכות ערעור תוך 45 יום לביה"מ המחוזי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון