תאונת דרכים בזמן פקק

תאונת דרכים בזמן פקק
בפניי תביעה לפי חוק הפלת"ד.

התובעת 1, ילידת 1978 והתובע 2, יליד 1972, נשואים זה לזה, טוענים כי היו מעורבים בתאונת דרכים ביום 16.4.03 (להלן : התאונה).
התובעים טוענים כי נגרמו להם נזקי גוף כתוצאה מהתאונה.
התובעת טוענת כי נפגעה בכל חלקי גופה, בראש, בחזה, בצוואר, בגב וכן בגפיים.
התובע טוען כי נגרם לו שבר בשורש כף יד ימין כתוצאה מהתאונה.
לתובע מונה מומחה בתחום האורטופדיה מטעם בית המשפט, פרופ' יואל אנגל, אשר קבע בחוות דעתו כי לתובע נותרו 10% נכות בגין הפגיעה בשורש כף יד ימין.
המומחה זומן לבית המשפט לבקשת ב"כ הנתבעת ונחקר על חוות דעתו.

לטענת התובעים, התאונה ארעה בעת שהם נסעו ברכבם מסוג קרייזלר נאון מ.ר. 66-967-19 (להלן: הרכב), שהיה מבוטח באותה עת בפוליסת ביטוח חובה שהוציאו הנתבעות.

הנתבעת 1 (להלן: הנתבעת) טענה כי התאונה לא התרחשה ו/או התרחשה בנסיבות אחרות ושונות מכפי שנטענו ע"י התובעים. לגבי הנתבעת 2, נטען כי כלל לא היתה מבטחת בפוליסת ביטוח החובה ואין יריבות עימה.סקירת הראיות והעדויות שהובאו לענין נסיבות התאונה

א. שאלת מעורבותו של רכב מיצובישי נהוג ע"י ג'אבר חכמאת

בתצהיר עדות ראשית מטעם התובעת נכתב בסעיפים 2-3 כדלקמן:
"2. ביום 16.4.03 בשעה 16:30 בערך, נהגתי ברכב... מכיוון צומת אייל לכיוון טייבה, ובעלי ישב לידי. כשהתקרבתי לכיוון צומת כוכב יאיר, היה פקק, ומיצובישי שהיה לפנינו בפקק נסע רוורס והתנגש ברכב שלנו. למרות שניסיתי לברוח, המיצובישי פגע חזק באוטו שלנו, בצד ימין מקדימה ומההתנגשות נפתחו כריות האויר של האוטו ובעלי ואנו נפגענו (להלן: "התאונה").
3. ברכב שפגע בנו, מיצובישי 1661302, נהג קרוב משפחה ששמו ג'אבר חכמאת ולכן לא הגשתי תביעה על הנזק שנגרם למכונית."

תיאור זה חוזר אף בתצהיר התובע.

התובעים צרפו לתצהיריהם את המסמכים הבאים להוכחת התאונה: גליונות חדר מיון של התובעים; אישור משטרה; טופס הודעה על תאונה לנתבעת; חוות דעת השמאי פסו משה.

דא עקא, נהג הרכב המעורב, ג'אבר חכמאת (להלן: חכמאת), לא הוזמן כעד מטעם התובעים, אלא מטעם הנתבעת. זאת, בעוד שהמדובר בקרוב משפחה של התובעים, שכן חכמאת נשוי לאחותו של התובע, משמע התובע וחכמאת הינם גיסים.

יתר על כן, בחקירתם ע"י חוקר מטעם הנתבעת, מיום 22.4.06, טענו התובעים כי אינם מכירים את נהג הרכב הפוגע:
"ש: האם יש קרבת משפחה בינך ובין ג'אבר חכמאת?
ת: קרבה בינינו? אין! ההיכרות שלנו אחרי התאונה." (עמ' 12, ש' 20-21 לתמליל מטעם בית המשפט).

הנתבעת הגישה תצהיר חוקר מטעמה, בילאל עבד גאני (להלן: החוקר), כאשר לתצהירו צורף דו"ח החקירה ותמלילי שיחות שביצע במהלך החקירה.

בתצהיר החוקר נטען, כי בשיחה שקיים עם חכמאת התברר לנתבעת לראשונה כי מדובר בגיסו של התובע, וכן נטען כי חכמאת הכחיש את מעורבותו בתאונה וטען כי מעולם לא נסע ברכב המיצובישי שנטען שהיה מעורב בתאונה. כמו כן נמסר שרכב זה אינו בבעלותו אלא בבעלות אחותו של התובע, אבו חק פידאא.

לאור ממצאים אלה הגיע החוקר למסקנה שהתובעים אינם דוברי אמת באשר לתאונה נשוא התביעה.

תמליל השיחה הוגש לתיק בית המשפט.

ב"כ התובעים טען, כי התמליל של הקלטת כפי שנערך ע"י החוקר הינו מגמתי ולא מדוייק ועל כן נשלחה הקלטת לתמלול נוסף ע"י חברת תמלול מטעם בית המשפט (להלן: התמליל השני).

להלן אתייחס לקטעים מתמליל השיחה בין החוקר לחכמאת, כאשר התמליל אליו הנני מתייחסת הינו התמליל השני.

מהתמליל עולה, כי בשיחה שנערכה בין החוקר לחכמאת הוא טוען שלא היה מעורב בתאונה:
לאחר שהחוקר מספר לו על נסיבות התאונה הוא עונה -
"מה זה ? מה הסיפור הזה?" (עמ' 25, ש'14-15)
לאחר מכן הוא מתייחס לרכב המיצובישי המעורב ואומר-
"אחי אין לי מיצובישי, אין לי. זה לקרובי משפחה שלי מכפר קרע" (שם, ש' 17-18)
וכן בהמשך - "אין לי אוטו כזה ובחיים לא נסעתי עם מיצובישי, זה אולי לקרובי משפחה שלי". (עמ' 26, ש' 6-7).
ובהמשך הוא מכחיש את מעורבותו בתאונה –
"אחי אני לא הייתי מעורב" (עמ' 27, ש' 4) ובהמשך "אני ג'אבר חכמאת אבל אני לא הייתי מעורב בזה" (שורה 20)
חכמאת אף מתייחס לכך שהתובעים עשו "קומבינה" בכך שמסרו את שמו כנהג המעורב ואומר-
"אם חס וחלילה הייתה תאונה וראית...אין לי בעיה עם זה, אבל שיבוא ויעשה עלינו קומבינות, אני לא מסכים בכלל" (עמ' 30, ש' 14-15).

חכמאת הוזמן, כאמור, להעיד מטעם הנתבעת. בחקירתו הוא טען שהיה מעורב בתאונה, בניגוד לאמור בתמליל. לטענתו, הוא נשאל ע"י החוקר על "עמר סועד" שהינו שמה הקודם של התובעת ולא נשאל לגבי התובע והתובעת בשמה כיום (כך בעמ' 174 בש' 10: "לא, הוא אמר עמר סועד. במפורש אני זוכר את זה"). העד עומת עם התמליל ועם העובדה שהחוקר ציין את שמו של התובע (פתחי) וכי מהשיחה עולה שהוא ידע במי מדובר. בשלב זה העד לא נתן הסבר לגרסאות הסותרות שנמסרו על ידו, ולאור זאת הוכרז כעד עוין ונחקר ע"י ב"כ הנתבעת בחקירה נגדית.

בחקירתו נשאל לגבי נסיבות התאונה וידע לספר מה ארע כל אותו יום, בו בילה הוא ומשפחתו עם התובעים. כמו כן העיד כי הרכב, שהיה שייך לאחות של אשתו, ניזוק בתאונה ותוקן על ידו. גרסה זו עומדת בסתירה לאמור בחקירה, שם טען כאמור שלא נהג מעולם ברכב מיצובישי; וכן בסתירה לעדות התובעים לפיה המיצובישי לא ניזוקה (כך בעדות התובע עמ' 102, ש' 4 "מיצובישי לנסר לא קרה לה...", וכן בעדות התובעת עמ' 160, ש' 12: "לג'אבר לא קרה לאוטו שלו שום דבר").

העד נשאל כיצד ארעה התאונה, ואיך יתכן שכאשר הוא נסע ברוורס בתוך פקק תנועה, היתה פגיעה כל כך חזקה ברכב התובעים שגרמה לכריות האויר להיפתח. תשובתו היתה:
"זה מה שיצא מהרוורס שעשיתי. אני עשיתי רוורס והיא ברחה קדימה ואז התנגשנו ביחד." (עמ' 189, ש' 24 – 190, ש' 1).

בחקירה נגדית לב"כ התובעים ניסה חכמאת להסביר את הגרסה שנמסרה לחוקר (הכחשת מעורבותו בתאונה) בכך שפחד שמדובר בענין שעלול לסכן את רישיונו (עמ' 191, ש' 9-16). אף גרסה זו עומדת בסתירה לתמליל. אמנם ענין זה עלה בתמליל השיחה, אך החוקר הסביר לחכמאת שלא מדובר בענין שנוגע כלל לרשיונו וכי אף אחד לא ייקח לו את רישיונו. (עמ' 27, ש' 6-8).

חכמאת ניסה להסביר את הכחשת התאונה אף בכך שהחוקר לא הזדהה כנדרש והוא לא רצה למסור פרטים מבלי לדעת למי הם נמסרים ולצורך מה, וכן טען שלא הבין שמדובר בתובעים, אלא נשאל על "עמר" (כך בעמ' 196, ש' 4-20). אף גרסה זו אינה מתיישבת עם התמליל, בו מזדהה החוקר כבר בתחילת השיחה (עמ' 24, ש' 8) וכן מסביר בעמ' 28 ש' 9: "יש אצלנו תביעת תאונה... ואנחנו רוצים לבדוק אם מה שקרה אמת או לא".

לאחר בחינת עדותו של העד ג'אבר חכמאת, והשוואתה לגרסה שנמסרה לחוקר הנתבעת אני קובעת כי עדותו אינה מהימנה ואין לקבלה. מדובר בעדות אינטרסנטית, רצופה באי דיוקים וסתירות. לא ניתנו על ידו הסברים מניחים את הדעת לסתירות שעלו, והרושם הנוצר הוא כי העד לא היה מעורב בתאונה - כפי שמסר בגרסתו הראשונית לחוקר הנתבעת.

לאור קביעה זו מתעוררים ספקות גדולים באשר לנסיבות התרחשות התאונה כפי שזו תוארה ע"י התובעים.

בחינת פרטים נוספים שעלו במהלך הדיון מחזקת את טענת הנתבעת כי התאונה לא התרחשה כפי שטענו התובעים.

ב. אישור המשטרה

התובעים צרפו אישור משטרה כנספח לתביעה ולתצהירים. מהאישור עולה כי התאונה התרחשה בשעה 16:20 אחר-הצהרים. מתעודת חדר המיון של התובע שסומנה נ/1, עולה שהתובע הגיע לחדר מיון בשעה 20:38 בערב. בנסיבות אלה לא ברור פער הזמנים, של ארבע שעות, שבין זמן התרחשות התאונה, לטענת התובעים, ובין זמן הגעתם לבית החולים.

התובעים נשאלו על כך בחקירתם בבית המשפט אך לא ניתן על ידם הסבר לענין.

תמיהה נוספת העולה מאישור המשטרה היא העדרו של הנהג המעורב – ג'אבר חכמאת שנהג לטענת התובעים ברכב מיצובישי לנסר – מאישור המשטרה. התובעת, שדיווחה למשטרה על התאונה, לא מסרה כי היה מעורב רכב נוסף בתאונה.

עובדה זו מחזקת את התרשמותי, כי חכמאת אכן לא היה מעורב בתאונה הנטענת ע"י התובעים. מכל מקום, אישור המשטרה אינו מתיישב עם גרסת התובעים לתאונה ומחזק אף הוא את טענת הנתבעת.

ג. נסיבות התרחשות התאונה

התובעים בתצהיריהם וכן בעדותם בבית המשפט טענו כי התאונה ארעה בעת שעמדו בפקק תנועה באזור צומת כוכב יאיר, ורכב המיצובישי שעמד לפניהם נסע ברוורס ופגע ברכבם.

ב"כ הנתבעת התייחס לקושי העולה מתיאור התאונה. המדובר כאמור בפקק תנועה ובנסיעה לאחור של רכב בתוך הפקק. בנסיבות אלה עולה שאלה לגבי עוצמת התאונה – איך ייתכן כי מנגנון תאונה כפי שנטען ע"י התובעים יגרום לפגיעה כל כך חמורה ברכבם, פגיעה אשר אף גרמה להם נזקי גוף קשים לטענתם?

התובעים נשאלו על כך בחקירתם וכך אף "נהג המיצובישי" – חכמאת.

התובעת בעדותה בעמ' 161- 164 נשאלה על כך, ובפרט על הנאמר בתצהירה כי ניסתה "לברוח" מהמיצובישי, אך לא ידעה להסביר לאיזה כיוון ניסתה לברוח, ומדוע לפתע נסע הרכב שלפניהם ברוורס באמצע פקק תנועה. התובעת לא זכרה פרטים רבים הנוגעים לתאונה, באופן תמוה ובלתי מוסבר.
התובע בעדותו פרט כי באותו פקק תנועה עמדו המיצובישי ורכב התובעים ולאחריו רכב של גיס שלו שהיה עימם ועוד גיס שנסע מאחור (עמ' 106,ש' 15). לטענתו הם נסעו כולם ביחד בדרך לטיול וכאשר ראו את הפקק רצו להסתובב ולנסוע בדרך אחרת, דרך כוכב יאיר. (עמ' 96, ש' 15-20)

לצורך זה נסע רכב המיצובישי ברוורס. אלא שכאמור מדובר בפקק תנועה ולא ברור כיצד נסע המיצובישי ברוורס במהירות ובעוצמה כה רבה שגרמה לרכב התובעים לנזק הנטען.

התובע כאמור נשאל על כך ולשאלת בית המשפט בענין הוא ענה (עמ' 101, ש' 6-8):
"לא יודע מה הוא חשב באותו רגע אבל זה מה שקרה שהוא חזר עלי רוורס, אולי הוא חשב שאני חזרתי רוורס ואין מישהו מאחוריו כי ככה המחשבה שלי היתה גם אני."

אף נהג המיצובישי, חכמאת, נשאל לגבי מנגנון התאונה, ולא ידע להסביר איך מנגנון התאונה גרם לנזקים הנטענים, כך בעמ' 189, ש' 15-24:
"ש: אתה הרי היית במצב עמידה, עצירה בפקק ואז החלטת או החלטתם לנסוע אחורה.
ת: כן.
ש: ואתה נוסע אחורה, כשמתחילים לנסוע ואחורה וכשאתה יודע שאתה בפקק ושאתה יודע שיש מאחוריך אוטו, אז לא נוסעים בפראות או במהירות אלא נוסעים לאט, מסתכלים אחורה ונוסעים ולא מנגנון כפי שקרתה התאונה כמו שהם מתארים שהתפוצצו כריות אויר. אז מה פתאום אתה נוסע פתאום אחורה במהירות, תסביר את זה לבית המשפט
ת: זה מה שיצא מהרוורס שעשיתי. אני עשיתי רוורס והיא ברחה קדימה ואז התנגשנו ביחד."

במאמר מוסגר יצויין כי מנגנון התאונה כפי שתואר ע"י התובעים והעד חכמאת, מעלה קושי נוסף והוא הנזקים לרכב המיצובישי המעורב. התובעים טענו בעדותם שהמיצובישי לא ניזוקה, כאשר עצם הטענה אינה מתיישבת עם תיאור התאונה, ואילו חכמאת עצמו העיד כי הרכב ניזוק ותוקן על ידו, כפי שכבר הוזכר לעיל.

חוסר ההתאמה בין נסיבות התרחשות התאונה, כפי שטוענים לה התובעים, לבין תוצאותיה מתווסף לקשיים שהועלו עד כה.

סיכום

מהעדויות והראיות שהוגשו לתיק עולות עוד נקודות רבות המטילות ספק בגרסת התובעים כפי שנמסרה על ידם, ובאמינותם.

תקצר היריעה מלפרט את מלוא הסתירות והקשיים שעולים מהחומר המצוי בתיק.

ב"כ הנתבעת פרט בסיכומיו נקודות רבות נוספות המעיבות על גרסת התובעים ועל אמינותם (סתירות לענין מספר המשתתפים בטיול ביום התאונה ומספר הרכבים שהיו בו, וכן לענין האירועים שקדמו לתאונה וההתנהלות לאחריה, גרסאות שונות לסיבת הנסיעה ולשעת התאונה ועוד).

אני סבורה כי הנושאים שנסקרו עד כה משכנעים דיים בכך שהתאונה לא התרחשה כפי שטוענים לה התובעים.

נושא מעורבותו של רכב המיצובישי הנהוג ע"י חכמאת, הינו עקרוני לקביעת אופן התרחשות התאונה. בהקשר זה נמצאו סתירות מהותיות אשר הובילו למסקנה שחכמאת לא היה מעורב בתאונה. עצם אי הבאתו של חכמאת לעדות ע"י התובעים פועל לרעתם, בפרט כאשר מדובר בקרובי משפחה ולתובעים לא היה קושי לזמנו כעד מטעמם. קל וחומר, כשאותו "מעורב בתאונה" מסר לחוקר מטעם הנתבעת גרסה המכחישה מעורבותו בתאונה. גם הסתרת הקירבה המשפחתית בין התובעים לחכמאת מחוקר הנתבעת אומרת דרשני. נראה לי, כי התובעים גררו את חכמאת בעל כורחו לתמוך בגרסה הכוזבת שמסרו, והלה נאלץ לשתף פעולה באופן חלקי לנוכח הלחץ המשפחתי שהופעל עליו.

הקשיים הנוספים שהועלו, לעניין אישור המשטרה, פער הזמנים בין שעת התאונה לשעת ההגעה לבית חולים ואי הסבירות שהועלתה לגבי מנגנון התאונה, מובילים כולם למסקנה כי התובעים לא מסרו גרסה אמיתית לנסיבות התרחשות התאונה, ובכך למעשה נשמט הבסיס לתביעתם.

אציין עוד כי התובעים בעדותם נמצאו לא אמינים, "לא זכרו" פרטים חשובים, ולא ידעו ליתן הסברים במקום בו יכלו לתיתם, לו היה מדובר באירוע אמיתי בו היו מעורבים.

ב"כ התובעים תקף בסיכומיו את חוקר הנתבעת והתמליל שהוגש מטעמו, וטען כי החוקר פעל באופן מגמתי, וכי תמלל קטעים שפעלו לטובת הנתבעת והשמיט קטעי שיחה אחרים שלא התאימו לטענות אותן ביקש לבסס.

אין בכוונתי להתייחס לגופן של הטענות שהועלו ע"י ב"כ התובעים בהקשר זה, וזאת מהסיבה הפשוטה שלבסוף הוזמן תמליל מטעם בית המשפט ובפסק הדין התייחסתי לתמליל זה, שהיה מקובל על שני הצדדים.לאור כל האמור לעיל אינני מקבלת את גרסת התובעים לתאונה, והנני קובעת כי דין התביעה להידחות.


התובעים ישאו בהוצאות הנתבעת 1 בסך 15,000 ₪.ניתנה היום, כ"ז אדר א תשע"א, 03 מרץ 2011, בהעדר הצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים בלילה

 2. תאונת דרכים בשטחים

 3. תאונת דרכים בשכם

 4. תאונת דרכים בנצרת

 5. תאונות דרכים בבית משפט ברמלה

 6. תאונות דרכים בבית משפט בעכו

 7. תאונות דרכים בבית משפט בחיפה

 8. תאונת דרכים בכוונה

 9. תאונות דרכים בבית משפט באילת

 10. תאונת דרכים בעזה - פיצויים

 11. תאונת דרכים בשטח c

 12. תאונת דרכים בעפולה

 13. תאונת דרכים בתלפיות

 14. תאונת דרכים בהרצליה

 15. תאונות דרכים בבית משפט בטבריה

 16. תאונת דרכים בכביש 4

 17. תאונת דרכים ברחובות

 18. תאונת דרכים במתכוון

 19. תאונת דרכים בכפר ג'ת

 20. תאונת דרכים בזמן פקק

 21. תאונת דרכים בבני ברק

 22. תאונת דרכים בכביש 40

 23. תאונת דרכים בתחנת דלק

 24. תאונות דרכים בבית משפט בהרצליה

 25. תאונת דרכים במהלך טסט

 26. תאונות דרכים בבית משפט בבאר שבע

 27. תאונת דרכים ליד רמאללה

 28. תאונת דרכים ליד נהריה

 29. תאונת דרכים ברחוב קק"ל

 30. תאונות דרכים בבית משפט בתל אביב

 31. תאונת דרכים בכפר מאג'ר

 32. תאונות דרכים בבית משפט בכפר סבא

 33. תאונות דרכים בבית משפט בבית שמש

 34. תאונת דרכים בכביש עטרות

 35. תאונת דרכים במפרץ חיפה

 36. תאונת דרכים בכפר דרוזי

 37. תאונת דרכים בכביש החוף

 38. תאונת דרכים במבשרת ציון

 39. תאונת דרכים בקריית חיים

 40. תאונת דרכים בנתיבי איילון

 41. תאונת דרכים בצומת ירקון

 42. תאונת דרכים בפניה שמאלה

 43. תאונת דרכים בצומת אשדוד

 44. תאונת דרכים ברחוב המסגר

 45. תאונת דרכים בקרית מוצקין

 46. תאונת דרכים באזור תעשייה

 47. תאונת דרכים בנסיעה אחורה

 48. תאונת דרכים בגשר בית מעריב

 49. תאונת דרכים בדרך לבית ספר

 50. תאונת דרכים בכניסה לקניון

 51. תאונת דרכים בכביש חד סטרי

 52. תאונת דרכים בזמן ערפל כבד

 53. תאונת דרכים בצומת בירושלים

 54. תאונת דרכים ליד רח' דב הוז

 55. תאונת דרכים בדרך לירושלים

 56. תאונת דרכים בצומת אלוף שדה

 57. תאונת דרכים בכניסה לירושלים

 58. תאונת דרכים ליד צומת גולני

 59. תאונת דרכים בכביש עכו חיפה

 60. תאונת דרכים בכביש עכו קריות

 61. תאונת דרכים בזמן המתנה ברכב

 62. תאונת דרכים במסגרת "יום כיף"

 63. תביעה בגין תאונת דרכים באשדוד

 64. תאונת דרכים בעצירה לפני רמזור

 65. תאונת דרכים במהלך המתנה לחילוץ

 66. תאונת דרכים בדרך חזרה מהבסיס

 67. תאונת דרכים ברחוב הרצל בנתניה

 68. תאונת דרכים במהלך מרדף משטרתי

 69. תאונת דרכים בגלל פנצ'ר בגלגל

 70. תאונת דרכים בכביש עכו כרמיאל

 71. תאונת דרכים באשמת שני הנהגים

 72. תאונת דרכים בתחנת דלק - מי אשם

 73. תאונת דרכים בגלל רכב שחסם נתיב

 74. תאונת דרכים בגלל חול על הכביש

 75. תאונת דרכים בדרך מהמרפאה לעבודה

 76. תאונת דרכים בצומת בקריית ביאליק

 77. תאונת דרכים: בצקת סביב עין ימין

 78. תאונת דרכים בשטח הרשות הפלסטינית

 79. תאונת דרכים: שברים בכפות הרגליים

 80. תאונת דרכים במתחם "ביג" בבאר שבע

 81. תאונת דרכים ליד צומת בילו ברחובות

 82. תאונת דרכים ליד בית חולים וולפסון

 83. תאונת דרכים ביציאה משביל עפר לכביש

 84. תאונת דרכים ברחוב קיבוץ גלויות בחיפה

 85. תאונת דרכים בכביש אשדוד לכיוון ירושלים

 86. תאונת דרכים בזמן סידורים הקשורים לעבודה

 87. תאונת דרכים: שבר פתוח בבוהן כף רגל שמאל

 88. תאונת דרכים: בשל פגיעה מאחור או התדרדרות לאחור ?

 89. תאונת דרכים בדרך לעבודה או נסיעה בעניינים פרטיים

 90. תאונת דרכים בין שני רכבים בחניון גרמה לפגיעה ברכב חונה

 91. תאונת דרכים בעליה בחניון תת קרקעי עם רכב שירד לתוך החניון

 92. תאונת דרכים בחולון בין רכב מאזדה לנטיס GLX 323 למסחרי יונדאי

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון