שתל עור נכות תפקודית

שתל עור נכות תפקודית
התובע מוריס ברששת נפגע בתאונת דרכים ביום 31.3.93ופסה"ד מתייחס לנזקים
שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה.
.1תאונת הדרכים בה היה מעורב התובע היתה תאונה קשה, כאשר הרכב בו נסע התובע התנגש במשאית ועלה באש. התובע נכווה ב-% 45מכלל שטח גופו בכוויה בדרגת עומק שניה ושלישית. כוויות התובע היו על פני מרבית הגב, בעכוזים, בזרועות בכפות הידיים ובחלק האחורי של הרגליים. התובע אושפז מיד לאחר התאונה במחלקה לטפול נמרץ ולאחר מכן הועבר למחלקה הפלסטית ומשם לשיקום.
במהלך אשפוזו שהיה בסה"כ 127ימים באשפוז מלא ו- 68ימים באשפוז יום, עבר
מספר ניתוחים בהם בוצעה כריתה של פצעי הכוויה והשתלות עור שנלקחו מהירכיים והשוקיים. מאז שחרורו
מבית החולים ועד היום, משתמש התובע בחבישות לחץ לגוף ולזרועות ולרגליים.
התובע סבל גם משבר ללא תזוזה בארובת עין שמאל וכן באמת יד שמאל. שברים אלה לא הותירו נכות.
.2המומחה בתחום הפלסטי, פרופ' חגי צור תאר את המגבלות שיש לתובע. המגבלות הן אסטטית ותפקודית.
לפי חוות דעתו יש לתובע צלקות ושתלי עור היפרפיגמנטריים בחלקם היפרטרופיים בחלקים נרחבים בגוף; במרבית שטח הגב, בעכוזים ובצד האחורי של הירכיים, שוק רגל שמאל, שני הקרסולים וכף רגל שמאל. כך הוא גם בשתי זרועותיו של התובע. בשורש כף יד ימין ובאגודל יד ימין.
בגין הצלקות המכוערות כאמור נקבעו לתובע % 20נכות לפי ת' 75(1) ג' לתקנות המל"ל בדבר קביעת דרגת נכות לנפגעי תאונות עבודה.
לתובע גם הפרעות תפקודיות בגין הצלקות. בבית השחי השמאלי יש התכווצויות של כפל אחורי המגבילה את הרמת הזרוע ל- 120מעלות. באצבע האגודל במרווח הבין אצבעי הראשון ביד שמאל, יש התכווצות המגבילה את תנועתיות האגודל.
הפרעות אלה ניתנות לתיקון בניתוח. ההפרעה בבית השחי המגבילה את התובע בהגבלת תנועת הזרוע בפרק הכתף אינה מקנה לדעת פרופ' צור אחוזי נכות לצמיתות, אולם מחייבת תיקון כירוגי.
ההפרעה בתנועתיות האגודל מקנה % 10נכות, הניתנת לתיקון ע"י ניתוח השתלת
עור.
ההפרעה התפקודית ברגל שמאל כפולה. יש לו העדר תחושה בצד הלטרלי בשל פגיעה בעצד הסוראלי ויש לו שתל עור בשטח הדריכה. בשל קיומו של השתל צריך התובע לנקוט באמצעי
זהירות מיוחד באמצעות נעל מרופדת מיוחדת על מנת למנוע פציעות ושפשופים באזור
השתל ובאזור חסר התחושה.
בגין הפרעה תפקודית זו, קבע המומחה נכות של %.10
עוד קבע פרופ' צור כי ההצטלקויות ושתלי העור בעכוז הם בלתי יציבים
המתבקעים ונפתחים מדי פעם לפצעים פעורים. יהיה צורך בטפול כירורגי של השתלת עור עבה יותר בהצטלקויות ושתלי עור אלה, אולם גם לאחר הטפול הכירורגי יהיה על התובע לנקוט באמצעי זהירות כמו שימוש במושב מרופד והמנעות מישיבות ממושכות. הפרעה זו גורמת ל-% 10נכות.
.3המומחית בתחום הנוירולוגי, ד"ר א' קורן קבעה לתובע % 5נכות פוסט
טראומטית ו-% 20נכות בגין ירידה בתחושה באזורי הצלקות.
ב"כ הנתבעים טוען כי הנכות בגין ירידה בתחושה באזורי הצטלבויות שנקבעה ע"י המומחית בתחום הנוירולוגי, חופפת לנכות שנקבעה ע"י המומחה בתחום הפלאסטי בגין העדר התחושה ברגל שמאל. לא נשלחו שאלות הבהרה למי מהמומחים לבדוק האם יש כפילות בנכות. ואולם, מבדיקת תקנות הביטוח הלאומי ועיון בחוות הדעת נראה כי הנכות שהוענקה ע"י המומחית בתחום הנוירולוגי מתייחסת לנכות כוללת של העדר תחושה בכל חלקי הגוף עקב העדר תחושה בצלקות, והנכות בכף רגל שמאל שנקבעה ע"י המומחה הפלסטי מתייחסת לבעיה תפקודית ספציפית באותה רגל. לכן, אין הנכויות חופפות.
.4בתחום האורטופדי, ד"ר אורי פרנקל, קבע כי לתובע % 10נכות בגין מגבלת
תנועה בצואר.
.5לסיכום, הנכויות הרפואיות שנקבעו לתובע הן,
בתחום הפלאסטי:נ
צלקות מכוערות בכל חלקי הגוף %20
הצטלבויות בעכוז %10
פגיעה תפקודית בכף רגל %10
הגבלה באגודל שתוסר לאחר התיקון %10
בניתוח
בתחום הנויורלוגי:ב
נוירוזה פוסט-טראומטית %5
פגיעה עצבית בכל אזורי הצלקות %20
בתחום האורטופדי:ו
מגבלת תנועה בצואר %10
סה"כ הנכות הרפואית המשוקללת % 60.11ובמעוגל %.60
.6הצדדים חלוקים הן ביחס לנכותו התפקודית של התובע והן ביחס לכושר
ההשתכרות שלו.
התובע הוא יליד שטרסבורג שבצרפת, שם סיים בית ספר תיכון. לאחר סיום בית ספר תיכון למד באנגליה חינוך יהודי וקיבל תואר ב.א., ולאחר מכן למד בארה"ב לקראת תואר שני בחינוך ויהדות, אולם לא השלים תואר זה.
בעת שהותו בארה"ב החל לעבוד כאיש מכירות, במכירות
מקטלוגים. כאשר חזר לצרפת המשיך לעבוד במכירות ציוד משרד, כשכיר וגם כעצמאי.
ב- 1989שב לארה"ב שם עבד בקהילה יהודית בסופי השבוע וכאיש מכירות במהלך
השבוע.
התובע העיד כי לא הצליח להשיג מסמכים שיעידו על גובה הכנסותיו בארה"ב, והמסמכים שהיה בידו להציג לו הם אשור על השתכרות ברוטו של 000, 17פר"צ (ממנה מנוכה בטוח לאומי בשעור % 17ומס הכנסה) וטפסי הפקדת סכומים לחשבון הבנק שלו בארה"ב.
במשך התקופה הנ"ל תפקד התובע גם כחזן והשתכר ממקצוע זה. בנובמבר 92הגיע
התובע ארצה והחל לחפש עבודה באמצעות חברת כח אדם. באמצעות חברה זו הגיע
למעביד דניאל אברו שבבעלותו מספר חנויות תכשיטים באזור ים המלח. הוסכם שהתובע
יעבוד כאיש מכירות אצל אברו, ושכרו יהיה 500, 2ש"ח ברוטו וכן אחוזים ממכירות
שיבצע ואחוז כללי ממכירות החנות.
התובע נפגע לאחר שהספיק לעבוד 14ימים בלבד. בגין תקופה זו השתכר 153,2
ש"ח.
אנשי המכירות העובדים היום אצל אותו מעביד משתכרים סכומים שונים החל
מ-300, 4ש"ח ביוני 95ועד כ-000, 14ש"ח שמשתכרת עובדת שהיא "מקצועית טובה
ודוברת שפות כמו גרמנית". לדברי מעבידה.
.7בבואי להעריך כמה היה התובע יכול להשתכר אלמלא התאונה, הבאתי בחשבון
מספר שיקולים. מדובר באדם שתפקד בעבר בחו"ל כאיש מכירות. קשה להקיש מגובה הכנסותיו בחו"ל שכן אין בפני נתונים כיצד עומדת ההשתכרות בכל אחד מהמקומות בהם עבד, לעומת השכר הממוצע הקיים באותן מדינות. הנתון הרלוונטי יותר הוא הנתון של ההשתכרות בארץ.
התובע החל לעבוד סמוך להגעתו. שכרו ההתחלתי היה 500, 2ש"ח ברוטו, ואולם
כבר במשך הימים הראשונים לעבודתו נראה שביצע מכירות. מרבית העובדים כיום
כאנשי מכירות באותו מקום עבודה מגיעים לשכר הממוצע במשק ועובדת אחת משתכרת פי
שלוש מהשכר הממוצע.
התרשמתי בצורה חיובית מכישוריו של התובע כאיש מכירות. נראה לי כי אלמלא התאונה היה שכרו עולה בצורה משמעותית. השפעה העברית שגורה בפיו והוא יודע לדבר בשכנוע. בהתחשב בכך שגם היה מתפקד כחזן ובידיעתו 4שפות על בורין, נראה לי כי היה יכול להגיע מבחינת השתכרות, לשכר של 000, 7ש"ח לחודש.
.8קביעת נכותו התפקודית של התובע, בהבדל מנכותו הרפואית, דורשת התייחסות מיוחדת. מדובר באדם שנפגע בחלקים נרחבים בגופו. הפצעים הנובעים מההצטלקויות בעכוזים ובכף הרגל מונעים מהתובע ישיבה ממושכת ועמידה ממושכת. יש לזכור שגם באזורים נוספים בגופו קיימות צלקות והוא סובל מהעדר תחושה באותם המקומות. לפגיעות אלה מצטרפת נכות קלה בגין נוירוזה פוסט-טראומטית ונכות של % 10בגין מגבלות תנועה בצואר.
בצד מגבלותיו שתוארו על ידו, למזלו של התובע, הוא לא נפגע בפניו ומראהו נעים, הופעתו ודיבורו משכנעים ואמינים לעין. אכן יש לו סימני כוויות בידו, אולם מראה היד אינו דוחה. אני מתרשמת שהתובע, חרף מגבלותיו, יוכל לעבוד כאיש מכירות. הכישורים המיוחדים שיש לו, שהם שליטה ב- 4שפות מבוקשות (אנגלית, צרפתית, גרמנית ועברית), התואר שעשה בחינוך יהודי והחזנות בה יכול לעסוק מפעם לפעם מביאה אותי למסקנה כי חרף הנכות הרפואית הגבוהה, הפגיעה בתפקודו היא %.30
לאור האמור לעיל, אפסוק את נזקי התובע.
.9הפסד השתכרות בעבר
התובע היה באי כושר מוחלט עד יוני .95
עבור תקופה זו יש לפסוק את נזקיו באופן גלובלי. ברור שפרט למשכורת היה
התובע מקבל גם אחוזים ממכירות, והיה גם מתקדם בשכרו. נראה לי לנכון להעמיד את
הפסד השתכרותו בעבר על סך של 000, 140ש"ח מחושב להיום.
.10הפסד השתכרות בעתיד
קבעתי כי התובע יכול היה להגיע, אלמלא התאונה להשתכרות של 000, 7ש"ח ברוטו. עפ"י טבלאות מס הכנסה יש לנכות משכרו % 15מס הכנסה. חשוב הפסד ההשתכרות לפי הנכות התפקודית שקבעתי, של % 30נותן את הסכום של 286, 440ש"ח.
.11כאב וסבל
נכותו הרפואית המשוקללת של התובע היא %.60
התובע היה מאושפז 127ימים ולאחר מכן היה במשך 68ימים באשפוז יום. הצדדים הסכימו, עפ"י המלצתי, כי בגין הימים שהיה באשפוז יום יקבל מחצית מהנזק הלא ממוני בגין ימי אשפוז, דהיינו בגין 34ימים.
אשר על כן סכום הנזק הלא ממוני בגין אחוזי הנכות וימי האשפוז נכון להיום
הוא 638, 107ש"ח.
.12עזרת צד ג' בעבר ובעתיד
אין חולק שלאחר התאונה מצבו של התובע היה קשה, והמספר הרב של ימי האשפוז
מעיד על כך. ידוע גם שכוויות מצריכות עזרה
ותמיכה רבים.
כאשר נפגע התובע אשתו היתה בהריון. מגיע לתובע פיצוי בגין עזרת צד ג' הן עבור התקופה בה היה מאושפז ועבר טפולים קשים והן בגין התקופה בה היה באי כושר מוחלט, תקופה שנמשכה עד יוני 95', דהיינו יותר משנתיים.
נראה לי בנסיבות לפסוק סכום גלובלי בסך של 000, 30ש"ח.
אשר לעתיד - לפי דברי התובע לאחרונה הם נעזרים בעזרה חיצונית, אחת לשבוע, מאחר והוא אינו יכול לעזור לאשתו בנקיון הבית. עבודות נקיון הבית דורשות שמוש בחמרי ניקוי ובשל הכוויות והצלקות בידיו נאסר עליו להיות במגע עם חמרי ניקוי.
לטענת ב"כ התובע, דין גבר נפגע צריך להיות זהה לדין אשה נפגעת ואם היה
מקום לפיצוי אשה בגין עזרת צד שלישי באותן נסיבות של נכות, יש להעניק פיצוי
כזה גם לגבר.
אכן, בימינו, מתחלקים, בדרך כלל הבעל והאשה בעבודות הבית ואין מקום
לאפליית גבר בהענקת פיצוי בגין עזרת צד ג' אם היה מקום להעניק פיצוי כזה לאשה נפגעת. אולם, במקרה שלפני, ספק בעיני אם הייתי פוסקת פיצוי בגין עזרת צד ג' שאשה שנפגעה.
החיים המודרניים מאפשרים טיפול בבית ואחזקתו בלא מגע עם חמרי ניקוי. הכביסות מבוצעות בעזרת מכונת כביסה, רחיצת כלים מבוצעת באמצעות מדיח כלים, והטיפול בחמרי ניקוי הוא מזערי ביותר. גם כאשר מאחד מבני הזוג נמנע מגע עם חמרי ניקוי, יש מגוון עבודות לעשיה שניתן לעשותן, כמו גהוץ, נגוב אבק, בישול, וכדו'.
נראה לי, לכן, שאם ברצון התובע לעזור לאשתו בעבודות הבית, יוכל לעשות זאת בעבודות שאינן מצריכות מגע עם חמרי ניקוי.
לפיכך, איני רואה מקום לפסוק לתובע פיצוי בגין עזרת צד ג'. מגבלותיו עדיין מאפשרות לו לעזור לאשתו אם הוא רוצה בכך.
.13ניידות
לטענת התובע אינו יכול להשתמש בתחבורה ציבורית שכן הדחיפות ומגע עם אנשים אחרים בעת עליה לאוטובוס גורמים לכאבים עקב הצלקות והרגישויות.
קבעתי כי התובע היה מגיע להשתכרות של 000, 7ש"ח לחודש, ובנתונים אלה
בוודאי היה מחזיק מכונית מממילא ולא נזקק לתחבורה ציבורית. נראה לי כי אין
מקום לפסוק פיצוי כל שהוא בגין ניידות.
.14ניתוח בעתיד
לפי חוות הדעת של פרופ' צור ניתן לתקן את המגבלות באגודל של התובע ובמגבלה בבית השחי שאינה מקנה נכות. עלות הניתוח הוא 000, 8דולר, ובעקבותיה יהיה התובע באשפוז של שבוע ובאי כושר למשך חודש.
נראה לי לנכון לפסוק לתובע את סכום הניתוח בסך 000, 8דולר בשקלים חדשים,
נכון להיום. הסכום הוא 200, 31ש"ח.
.15הוצאות בעבר
התובע הגיש ריכוז הוצאות בגין נסיעות, עזרת צד ג' בעבר, שונות ושכר מומחה. נראה לי לנכון לאשר הוצאות הנסיעה והוצאות שונות בסכום כולל של 134, 7ש"ח (קרן).
.16לאור האמור לעיל נזקיו של התובע הם כדלהלן:נ
הפסד בעתיד 286, 440ש"ח
הפסד בעבר 000, 140ש"ח
עזרת צד ג' 000, 30ש"ח
נזק בלתי ממוני 638, 107ש"ח
ניתוח 200, 31ש"ח
הוצאות בעבר 134, 7ש"ח
סה"כ 258, 756ש"ח
בניכוי:ב גמלאות משוערכות של המל"ל 092, 221ש"ח תשלום תכוף משוערך 341, 15ש"ח
סה"כ לניכוי 433, 236ש"ח
סה"כ לתשלום:ו 825, 519ש"ח.17אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובע סך של 000, 520ש"ח (מעוגל מ825,519). מסכום זה הסך של 134, 7ש"ח ישא הפרשי הצמדה בלבד לפי החשוב שהגיש ב"כ התובע בת/ 8בניכוי הסכומים בגין עזרה בבית ושכ"ט מומחה.
איני רואה מקום לחייב בריבית לאור התשלום התכוף שקיבל התובע שגם לגביו לא חישבתי ריבית.

הנתבעים ישלמו % 13מסכום הנזק כשכ"ט, ומ.ע.מ. על סכום זה, כאשר סכום הנזק כולל בחובו גם תשלום תכוף אם לא שולם בגינו שכ"ט.
כמו כן ישלמו הנתבעים הוצאות המשפט, אגרה ושכר מומחים. כל הסכומים שנפסקו על ידי ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום.

ניתן היום 27/03/96לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכות תפקודית 40%

 2. נכות תפקודית 20 אחוז

 3. שתל עור נכות תפקודית

 4. ערעור על נכות תפקודית

 5. השתלת עור נכות תפקודית

 6. תאונת דרכים פגיעה תפקודית

 7. ערעור על גובה הנכות התפקודית

 8. נכות תפקודית לעובד בעבודה פיזי

 9. תאונת דרכים 100% נכות תפקודית

 10. נכות תפקודית 50 אחוז - תאונת דרכים

 11. נכות תפקודית גבוהה יותר מהנכות הרפואית

 12. ערעור על נכות תפקודית עקב תאונת דרכים

 13. העדר תיעוד אודות מגבלה תפקודית בועדה רפואית

 14. נכות תפקודית פחות מ-50 אחוז - ביטוח לאומי

 15. עבודה שאינה דורשת מאמץ גופני מיוחד דרגה תפקודית ראשונה

 16. חישוב פגיעה תפקודית בכושר ההשתכרות לפי אובדן ההכנסה בפועל

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון