החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

בית המשפט קיבל את הערעור והורה על החזרת עניינו של המערער לוועדה הרפואית העליונה - בהרכב חדש.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש:

1. ביום 1.9.96 ניתנה החלטת הוועדה הרפואית העליונה בדבר נכות המערער.
(להלן - הוועדה הראשונה).

2. המערער ערער על אותה החלטה לבית משפט זה בע"א 1387/86 והערעור נשמע בפני כב' השופט ע. חבש. (להלן - הערעור הראשון).

3. טענת המערער באותו ערעור הייתה כי הוועדה הראשונה התחשבה בעובדה שהמערער נשלח לניתוח לתיקון הרצועה הצולבת בברך ימין שלו, וקבעה כי "הרצועות הצולבות והצדדיות תקינות", אולם בפועל עבר המערער ניתוח בעצם
ה- TIBIA לשחרור לחץ על ברך ימין, אך באותו ניתוח לא בוצע תיקון הקרע של הרצועה הצולבת.
הערעור הראשון היה, איפוא, בגין התעלמות הוועדה הראשונה מהעדר תיקון הקרע של הרצועה הצולבת, טענה משפטית - שבגינה ניתן לערער על החלטת הועדה בפני בית המשפט.

4. באותו ערעור הגיעו הצדדים להסכמה שהדיון יוחזר לוועדה הרפואית העליונה בהרכב אחר שידון בערעור על החלטת הוועדה הרפואית מיום 28.2.96.
כן הוסכם בין הצדדים שפרטיכל הוועדה הרפואית מיום 6.6.96, הערות יו"ר הוועדות הרפואיות, ופרטיכל הוועדה הרפואית העליונה מיום 1.9.96 - לא יובאו בפני הוועדה הרפואית העליונה החדשה, אליה יוחזר הדיון.

5. בית המשפט של הערעור הראשון נתן ביום 18.2.97 תוקף של פסק דין להסכמות האמורות, החזיר את עניינו של המערער לוועדה הרפואית העליונה בהרכב אחר, וחייב את המשיב בשכ"ט עו"ד בסך 2,000 ש"ח + מע"מ וריבית חוקית.

6. עניינו של המערער חזר לוועדה הרפואית העליונה בהרכב אחר, (להלן - הוועדה השנייה), וזו דנה בעניינו ביום 16.7.97 בנוכחות עו"ד פרלמן - ב"כ המערער, אשר טען בפני הוועדה השנייה כי יש לתת ביטוי לקרע של המיניסקוס, וכן טען כי הוועדות הקודמות ציינו את הצלקת שנותרה ברגלו של המערער, אך לא נתנו אחוזי נכות בגין הצלקת המכאיבה, ועל כן מגיעים למערער אחוזי נכות נוספים בגין שני אלה.

7. מאחר שבישיבת הוועדה השנייה לא היה בידי הוועדה ובידי ב"כ המערער הנספח לחוות דעתו ד"ר הנדל (מומחה מטעם המערער), דחתה הוועדה את החלטתה עד לאחר הגשת הנספח, וביום 16.2.98 קבלה החלטה לדחות את ערעור המערער על החלטת הוועדה הרפואית, בנמקה שאינה מסכימה לדעת ד"ר הנדל מיום 30.1.96 ובהשלמות מטעמו מיום 12.2.97.
הוועדה השנייה קבעה כי היא מצאה ממצאים שונים מהנאמר בחוות דעת ד"ר הנדל. לדעת הוועדה השניה - "הצלקת אינה מכערת" והיא "לא מצאה סימנים לאי-יציבות הברך". היא מצאה "שינויים ניווניים קלים במשטח הפרקי החיצוני של הטיביה וקלים מאד במשטח הפיקה מימין".
כן הוסיפה הוועדה כי לדעתה "אין נכות בגין הצלקת ובענין זה חלוקה הוועדה עם ד"ר הנדל".
כן ציינה הוועדה כי היא חולקת על ד"ר הנדל "בכל הקשור לאי יציבות הברך".

8. למרבה הצער לא התייחסה הוועדה כלל לשאלה אם הצלקת מכאיבה, ואף לא לשאלת הקרע ברצועה הצולבת בברך ימין - כאשר אלו היו השאלות הבסיסיות שבגינן הוחזר עניינו של המערער לוועדה השנייה.
9. המערער אינו מערער בפני בית משפט זה על העובדה שהוועדה השנייה (כמו גם הוועדה הראשונה) - העדיפה את דעתה על דעת ד"ר הנדל מטעמו, אלא על העובדה שהוועדות כלל לא התייחסו לשתי הנקודות הנ"ל, לאמור - לקיום או אי קיום אחוזי נכות בגין הקרע ברצועה הצולבת בברך ימין, ולקיום או אי קיום כאבים מהצלקת, המזכים או לא מזכים באחוזי נכות נוספים.

10. נראה לי כי ערעור זה בדין יסודו, והערעור הוא בנקודה משפטית ולא על מחלוקת עובדתית, שכן על הוועדה השנייה היה להתייחס ב"רחל בתך הקטנה" (לחיוב או לשלילה) לשני הנושאים הספציפיים שהובאו בפניה, אולם היא לא עשתה כן.

11. אי לזאת אני מקבלת את הערעור ומורה על החזרת עניינו של המערער לוועדה הרפואית העליונה - בהרכב חדש.

12. בפני ההרכב החדש תובא העובדה כי למערער נקבעו 20% נכות בגין "השפעה בינונית על כושר הפעולה כתוצאה משינויים ניווניים על רקע ניתוח בברך ימין", וההרכב החדש יתבקש לחוות דעתו אם מגיעים למערער אחוזים נוספים בגין הקרע ברצועה הצולבת בברך ימין ובשל הצלקת שהוא טוען לכאבים בגינה - הא ותו לא.
אם התשובה תהיה חיובית - סביר כי התחולה תהיה רטרואקטיבית, וההרכב החדש יקבע את מועד תחילת האחוזים הנוספים של הנכות, בהתחשב במועד התהוות הנכות הנוספת ובכל ההליכים עד כה.

13. המשיב ישלם למערער את הוצאות הערעור ושכר טרחת עורך דין בסך 3,000 ש"ח + מע"מ. הסכום ישא ריבית והצמדה כדין מהיום ועד יום התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון