הפסדי השתכרות 30% נכות

המחלוקת העיקרית נגעה לשתי שאלות:ב מה הבסיס לחישוב השתכרותו של התובע אלמלא תאונת הדרכים, ומה מידת הגריעה בהשתכרותו, בגלל התאונה.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפסדי השתכרות 30% נכות:

1. התובע יליד 27.4.52, עבד במחצבת "אבן וסיד" בבנימינה משנת 1975 ואילך. ביום 14.1.95 רכב על טרקטורון ונפגע בתאונת דרכים. הוא אושפז למשך 25 ימים בבית החולים "הלל יפה" בחדרה, נותח בגבו והניתוח הצריך קיבוע של 5 חוליות בעמוד השדרה הגבי.

2. לתובע 30 אחוזי נכות לצמיתות, לפי סעיף 37(7)ג' למבחנים, כפי שקבע ד"ר שוופי בחוות דעתו מיום 19.12.96. כמו כן נתן ד"ר שוופי תשובות לשאלות הבהרה במכתביו מיום 22.1.97 ו - 3.7.98. הוא הבהיר שהנכות האמורה אינה קשורה לניתוח קודם שעבר התובע ביום 13.1.94 להוצאת דיסק בגבו. עוד הסביר הרופא כי אין הוא יכול לדעת אם מצבו הרפואי של התובע בעבר היה מקנה לו נכות ואם התובע היה מסוגל להמשיך לעבוד בעבודתו המפרכת במחצבה עקב כך, גם אלמלא התאונה.

מאז התאונה אין התובע עובד.

3. הנתבעת חייבת בפיצוייו של התובע. המחלוקת העיקרית נגעה לשתי שאלות:ב מה הבסיס לחישוב השתכרותו של התובע אלמלא התאונה, ומה מידת הגריעה בהשתכרותו, בגלל התאונה. עמדת התובע היא, כי יש לקחת בחשבון הפסד מלא של ההשתכרות לפי סכום של 14,265 ש"ח נטו לחודש. עמדת הנתבעת היא, כי יש לחשב את הפסד ההשתכרות לפי הפסד של 6,500 ש"ח לחודש. נשמעו ראיות. הנתבעת הסכימה שפסק הדין יינתן על דרך הפשרה. התובע לא הסכים לכך. שני הצדדים הסכימו כי פסק הדין יינתן במתכונת מקוצרת, תוך קביעת הסכום בכל אחד מראשי הנזק.

4. הנזק הבלתי ממוני - יעמוד על סכום של 49,326 ש"ח, להיום, כמוצע בחישובי המשערכת שהוגשו היום על ידי ב"כ הנתבעת.

5. חישוב הפסדי ההשתכרות ייעשה על פי כושר השתכרות, אלמלא התאונה, להיום, בסך העולה כדי 15,000 ש"ח לחודש. הגריעה וההפסד בפועל יחושבו לפי 7,000 ש"ח נטו לחודש, לאחר שלא שוכנעתי שעקב התאונה לא יכול התובע לחזור ולהשתלב בשוק העבודה, אם כי אין הוא יכול לחזור לעבודה במחצבה, לא יוכל לעבוד עבודה פיזית קשה, אין ביכולתו לרכוש מקצוע שאין עימו עבודה פיזית, אך ביכולתו לעבוד במשרה מלאה כשומר, כסדרן, או בעבודות דומות שאין עימן מאמץ פיזי קשה ומתמשך.

עבור שנה שלמה לאחר התאונה זכאי התובע לפיצוי בהיקף מלא - 135,000 ש"ח.

עבור 46 החודשים שלאחר מכן זכאי התובע לפיצויים שיחושבו על פי הפסד של 7,000 ש"ח לחודש - 322,000 ש"ח.

עבור יתרת תוחלת חיי העבודה, אותם אני מעריך עד גיל 65 שנה; הפסד של 7,000 ש"ח לחודש; מקדם 162.84. ההפסד (במעוגל) הוא - 1,140,000 ש"ח.

6. נגרם הפסד חלקי של הפנסיה לתקופה שמגיל 65, עד גיל 78 שנים, משך 13 שנה. אעריך את ההפסד בסכום של - 230,000 ש"ח.

7. התובע יכול להסתדר בעצמו, כמעט ואינו נזקק לעזרת צד ג'. אפסוק לו בעבור ראש נזק זה, לעבר ולעתיד, סכום גלובלי בסך - 60,000 ש"ח.

8. לא שוכנעתי שנגרמה פגיעה בניידותו של התובע.

9. עבור הוצאות רפואיות אפסוק לתובע - 5,000 ש"ח.

10. ההפסד הוא זה:ו

א. נזק בלתי ממוני - 49,326 ש"ח                
ב. הפסד מלא של שכר בעבר משך שנה -      135,000       ש"ח      
ג. הפסד שכר חלקי בעבר -      322,000       ש"ח      
ד. הפסד שכר בעתיד -      1,140,000       ש"ח      
ה. הפסד פנסיה -      230,000       ש"ח      
ו. עזרת צד ג' -      60,000       ש"ח      
ז. הוצאות רפואיות -      5,000       ש"ח      
סה"כ      1,941,326       ש"ח      


11. יש להפחית תשלומים תכופים. בענין זה ישנה מחלוקת מסויימת בין הצדדים. התובע טוען להפחתה של 287,000 ש"ח. הנתבעת טוענת להפחתה של 320,000 ש"ח. כל זה בלא התייחסות לריבית. אני מורה כי יופחת סכום של 320,000 ש"ח, ואם הצדדים לא יגיעו להסכמה בנושא זה, יתקיים על כך דיון בפני, ואכריע במחלוקת.

12. יש לנכות גם פיצוי פיטורים שהתובע זכאי היה לקבל, או שהם עומדים לזכותו בגלל פיטוריו מעבודתו ב"אבן וסיד" עקב התאונה. הוא פוטר מן העבודה לפי הודעה מיום 6.8.97. מדובר בעבודה משך 20 שנה. הניכוי יעמוד על סך 200,000 ש"ח. גם בקשר לכך, אם תהיה מחלוקת בין הצדדים, יתקיים דיון בפני, ואחליט.

13. ההפסדים לגבי העבר לתקופותיהם, ישאו ריבית מיום התאונה עד היום. התשלומים התכפוים ישוערכו מיום תשלומם, לפי ריבית והצמדה. סכום הפיצויים ישוערך באותו אופן מיום 6.9.97, חודש לאחר קבלת הודעת הפיטורים. הכל ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום.

14. יש להוסיף שכ"ט ומע"מ כדרוש, וכן את הוצאות המשפט שנגרמו לתובע.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון