שמירה על חולה בבית חולים

שמירה על חולה בבית חולים חובת זהירות חלה על בית חולים כלפי חולה, הן במישור חובת הזהירות המושגית והן במישור חובת הזהירות הקונקרטית.

בע"א 4025/91 (שם, בע"מ 790) קובע כב' הנשיא ברק:

"החובה המוטלת על פי דיני הרשלנות אינה לתוצאה אלא למאמץ. דיני הרשלנות מבוססים על עקרון האשמה ולא על אחריות מוחלטת. אכן, ביסוד ההתרשלות מונח עקרון הסבירות. השאלה אשר דיני ההתרשלות באים להשיב עליה היא באילו אמצעים צריך לנקוט כדי להבטיח את שלומו של הניזוק. לענין זה יש להתחשב בהסתברות שהנזק יתרחש, בהוצאות הנדרשות למנוע אותו, בחומרת הנזק ... וכיוצא באלה שיקולים המבטאים את רעיון האשמה, והמבוססים על ההנחה שהאמצעים אשר המזיק צריך לנקוט בהם, אינם חייבים להסיר את הסיכון, אלא אמצעים שסביר לנקוט בהם בנסיבות הענין".

דוגמא לאמור לעיל היא ההלכה כי שאלת הרשלנות נמדדת לא על סמך התוצאה שלאחר המעשה, אלא על פי סבירות ההתנהגות בעת המעשה, כאשר אין מחלוקת בדבר קיומה של חובת זהירות מושגית וקונקרטית בנסיבות בהן מאושפזת יולדת בבית החולים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוב לבית חולים

 2. התאבדות של חולה

 3. פריקת כתף בבית חולים

 4. תוספת תמריץ בית חולים

 5. הקמת חטיבות בבתי החולים

 6. תביעה נגד בית חולים העמק

 7. תביעה נגד בית חולים מקאסד

 8. שמירה על חולה בבית חולים

 9. העברת אח לבית חולים אחר

 10. תביעה נגד בית חולים הדסה

 11. לידה בבית חולים ללא פגיה

 12. תביעה נגד בית חולים סורוקה

 13. תביעה נגד בית חולים הלל יפה

 14. תביעה נגד בית חולים אסף הרופא

 15. טיפול רפואי רשלני בבית חולים

 16. תביעה נגד בית החולים הממשלתי בחברון

 17. תוספת שכר לעובדי בתי חולים ממשלתיים

 18. הפעלת מרפאה פרטית ע''י רופא בבית חולים

 19. תוספות שכר לעובדי מינהל ומשק בתי חולים ציבורי

 20. פינוי לבית החולים לאחר תאונת דרכים - שבר בעצם הבריח השמאלית

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון