הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה:

הנשיא (גולדברג):נ
.1לפנינו ערעור על החלטת ועדת נכות לעררים מיום 20.10.1983 אשר קבעה, כי דרגת נכותו של המערער פחותה מ-% 50מאחר וסרב לקבל עבודה אשר הוצעה לו.
.2אשר לעבודה שהוצעה למערער נאמר בדו"ח הוועדה לעררים:ב "הוצעה לו עבודה בתחנת דלק בלילה החל משעה 6.00עד 7.00בבוקר".
בעת הדיון בוועדה טען המערער, כי עבודה זו אינה מתאימה לו, מאחר ואינו יכול להשאיר את אשתו לבד בבית.

בעת הדיון לפנינו טען בא-כוח המערער, כי מתדלק זקוק לשתי ידיים לשם ביצוע עבודתו, בעוד המערער משותק למעשה באחת מידיו.
.3בית-הדין העלה מיזמתו את השאלה, אם הצעה לעבודת לילה בלבד עונה לדרישת החוק.
בא-כוח המוסד חויב להגיש תעודת עובד-ציבור ובה פירוט העבודה שהוצעה, לרבות שעות העבודה.
.4המוסד הגיש תעודת עובד ציבור של מר כהן מתתיהו, עובד השמה בוררת בשירות התעסוקה, הגליל המערבי.
באותה תעודה נאמר:ו
"הנ"ל הופנה אלי לשירות התעסוקה ב- 6.6.1983על-ידי המוסד לביטוח לאומי לצורך הפנייתו לעבודה מתאימה.
באותה הזדמנות הוצעה לו עבודה כמתדלק בתחנת דלק חוף הארגמן בעכו.
העבודה כרוכה בתדלוק מכוניות במשמרת לילה בלבד וזאת במשך 8
שעות. הנ"ל סרב בטענה, כי ביתו רחוק מיתר הבתים בכפר ולכן הוא פוחד להשאיר את אשתו בלילה לבדה. מאז לא הופיע לשירות התעסוקה".
.5עם קבלת התעודה החליט הנשיא כדלקמן:נ
"מתעודת עובד הציבור של מר כהן מתתיהו עולה, כי הוצעה למערער עבודה כמתדלק בתחנת דלק חוף הארגמן בעכו, במשמרת לילה בלבד, וזאת במשך 8שעות.
המוסד יודיע לבית-הדין, תוך 30יום, אם לתחנת הדלק חוף הארגמן בעכו ניתן היתר לסטות מהוראת סעיף 22לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א1951, לגבי התקופה הרלבנטית".
.6המוסד המציא מכתב של מר גליק, ממונה אזורי חיפה והצפון של שירות הפיקוח על העבודה במשרד העבודה והרווחה.
באותו אישור נאמר שהאישור ניתן לאחר ביקור בתחנת הדלק ושיחה עם מנהלה):ב
"התחנה פועלת 24שעות ביממה, מאחר והינה גם תחנת דלק צבאי המספקת דלק לצה"ל.
סידור העבודה במקום מבוסס על 'רוטציה' של 8שעות למשמרת כאשר
עובד מסוים עובד שבוע בוקר שבוע אחרי הצהריים ושבוע לילה, דהיינו עובד מסוים מועסק בלילה שבוע תוך 3שבועות.

לגבי המקרה הספציפי זכור למר ביבס שהעובד סאלם מוחמד מחמוד נשלח על-ידי שירות התעסוקה ונאמר לו שעליו לעבוד לפי סידור העבודה גם בלילה לפי תורו והנ"ל סרב בטענה, שמאחר 'וביתו רחוק מהכפר בו הוא גר ומפחד להשאיר את אשתו לבדה בלילה'.
כמו-כן זכור לו כי פנה אליו טלפונית מר כהן מתתיהו משירות התעסוקה בנהריה ושאל אותו, באם מוכן להעסיק את הנ"ל רק במשמרת יום וענה לו, כי אין אפשרות כזאת כדי שלא לקפח את יתר העובדים.
לאור הנ"ל ברור שלא היה ואין כל צורך בהיתר סטיה מהוראות סעיף 22לחוק וכמובן גם לא נותן היתר כזה לתקופה האמורה. (יוני 1981)".
.7עיון באישור הממונה האזורי מעלה, כי נקודת המוצא שלו היתה מוטעית.
האמור במכתב מתייחס לסידור עבודה גם (ההדגשה במקור) בלילה, בעוד בתעודת עובד הציבור של פקיד שירות התעסוקה נאמר מפורשות, שמדובר בתדלוק במשמרת לילה בלבד (ההדגשה לא במקור).
.8משכך הדבר, חוזרים להוראת סעיף 22לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשל"א-
1951, אשר זה לשונו:ו
"מפעל שעובדים בו במשמרות, לא יועבד בו עובד בעבודת לילה יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות".
.9ברור איפוא, כי העבודה אשר הוצעה לעובד נוגדת את הוראת החוק, מאחר ונשלח לעבוד "במפעל בו עובדים במשמרות", על מנת שיועבד בו יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות.
כבר נפסק (אמנם בהקשר אחר), כי אין עובד חייב לעבוד בתנאים שנוגדים את החוק (דב"ע לג/12- 3[1], בע' 179; דב"ע לד/42- 3[2], בע' 360), והדברים יפים לענייננו.
.10ערים אנו לעובדה, כי המערער לא נימק בפני ועדת הנכות לעררים את סירובו לצאת לאותה עבודה מן הנימוק שבחוק, ואין להלין עליו על כך. אולם הנימוק שנתן (השארת האשה לבד בבית בלילות) ייתכן ולא היה מתעורר כלל לו היה מדובר בעבודת לילה שבוע אחד מתוך שלושה.
.11זאת ועוד. הצעת עבודה של לשכת שירות התעסוקה, שהוא גוף סטטוטורי, לעבוד בצורה הנוגדת את החוק, אינה הצעה כלל.
.12לאור האמור אנו קובעים, כי למערער לא הוצאה כל הצעת עבודה, ובוודאי לא הצעת עבודה קונקרטית שהיה על ועדת הנכות לעררים לשקול אם מתאימה היא למגבלותיו של המערער אם לאו.

במאמר מוסגר נציין, כי הדין החל בענייננו הוא זה שלפני תיקון מס' 50לחוק הביטוח הלאומי, שכלל בחוק (סעיף 127כח סיפה) את ההוראה, על-פיה אין להביא בחשבון בקביעת אי-הכושר להשתכר "אם הוצעה לתובע עבודה או אם לא השתלב בעבודה כאמור".
.13התוצאה היא שהערעור מתקבל.
העניין מוחזר לוועדת הנכות לעררים שתחליט מחדש בעניינו של המערער,

בהחלטתה תצא הוועדה מתוך הנחה שלא הוצעה למערער הצעת עבודה כלשהי.
תחליט הוועדה שלא לקבוע נכות מלאה - תנמק החלטתה במלא.
המוסד ישלם למערער הוצאותיו בסך של 175ש"ח, בצירוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון