חישוב קצבת תלויים על בסיס משכורת חודשית

בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי, (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) התשנ"ה – 1995 (להלן: התקנות), כפי שהיתה בתוקף במועד הרלבנטי לתביעה נקבע:

(א) שולם תשלום נוסף בעד תקופה החלה בשנת המס שבה שולם (להלן - שנת המס השוטפת), או בעד תקופה החלה בשנת המס שלאחריה, ינהגו, לעניין תשלום דמי ביטוח, כמפורט להלן:

(1) שולם התשלום הנוסף בחודש ינואר - יחולק התשלום הנוסף במספר החודשים שבהם הועסק העובד בשנת המס שקדמה לשנת המס השוטפת, והמנה תצורף לשכרו החודשי הרגיל של העובד בכל אחד מהחודשים האמורים;

(2) שולם התשלום הנוסף לאחר חודש ינואר - יחולק התשלום הנוסף במספר החודשים בהם הועסק העובד מתחילת שנת המס השוטפת עד החודש שבו ניתן התשלום הנוסף, והמנה תצורף לשכרו החודשי הרגיל של העובד בכל אחד מהחודשים האמורים.

באשר לטענה כי דרך החישוב והפריסה הנקובים בתקנה 6 לתקנות עשויה לגרום לתוצאות בלתי מתקבלות על הדעת:

ביה"ד הארצי התייחס לטענה זו וקבע כי יש לבחון תביעה שתקנה 6 חלה לגביה במסגרת דלת אמותיהן של תקנות דמי הביטוח ולא מחוצה להן, ואין לקבוע שיטת פריסה "עוקפת תקנות" (עב"ל 1166/00 יהודית הלפרין נ. המל"ל, עבודה ארצי ל"ג (6) בעמ' 42(.

כן נקבע באותו ענין כי "בכל אחת משיטות הפריסה ישנם מבוטחים הזוכים מדרך החישוב וכאלה שאינם נשכרים ממנה.

"יש והתקנות יטיבו עם האחד ויש ויטיבו עם האחר, יש ויפעלו לטובת המבוטח, יש ויפעלו נגדו".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת קצבת תלויים

 2. ניכוי קצבת תלויים

 3. קצבת תלויים עצמאי

 4. הגדרת ילד - קצבת תלויים

 5. תוספת תלויים בקצבת נכות

 6. קצבת תלויים עקב פטירת הבעל

 7. גמלת תלויים להורים על מות בנם

 8. גובה משכורת לעניין קצבת תלויים

 9. חישוב קצבת תלויים מביטוח לאומי

 10. שיפוי גמלאות תלויים ביטוח לאומי

 11. תוספת תלויים בקצבת נכות בגין האישה

 12. זכאות לקצבת תלויים במקרה של התאבדות

 13. תוספת תלויים על אדם שאינו תושב ישראל

 14. עתירה לבג"ץ על קצבת תלויים מביטוח לאומי

 15. חישוב קצבת תלויים על בסיס משכורת חודשית

 16. ? מהי גמלת תלויים למשפחה של אדם שנהרג בתאונת דרכים

 17. מינוי מומחה רפואי נוסף בתביעה לקצבת תלויים

 18. תוספת תלויים נכות כללית על ילדים מנישואים שניים

 19. גמלת תלויים בביטוח לאומי לאדם שנהרג בתאונת דרכים

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון