פסיקת הוצאות לתובע בתביעה ייצוגית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פסיקת הוצאות לתובע בתביעה ייצוגית:
 
התובע הגיש נגד הנתבעת (להלן: "העירייה") תביעה, ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית.
התובע טען כי העירייה גבתה ממנו עבור שעת חנייה סך של 3.5 ₪, בעוד שבהתאם לחוק העזר להוד השרון (העמדת רכב וחנייתו) התשנ"א – 1991, היה עליה לגבות 1.5 ₪ בלבד עבור שעת חנייה.
 
ביום 6.5.09 הגישה העירייה בקשה לפי ס' 9ב' לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו – 2006. היא טענה כי מדובר היה ב"פיילוט" של העירייה, במסגרתו הוצבו רק 4 מדחנים, ונגבה בסך הכול סך של 14,254 ₪. העירייה הודתה כי היא גבתה בטעות סך של 3.5 ₪ והודיעה כאמור כי החל מיום 4.5.09 היא הפחיתה את החיוב לשעה ל-1.5 ₪.
 
התובע הסכים כי התביעה תידחה, אך עתר כי ייפסק לו גמול, ושכר טרחה לעורכי דינו. לטענתו, הגשת התביעה היתה כרוכה בסיכון לא מבוטל מצידו, שהתביעה תידחה. עוד נטען כי אף שעד הגשת התביעה נגבה סכום לא גבוה על ידי העירייה, הרי אלמלא הגשת התביעה, היתה העירייה מוסיפה וגובה סכומים ניכרים נוספים. הגשת התביעה מנעה זאת, בעוד שאלמלא הגשת התביעה – היה הציבור ממשיך לשלם את הסכומים הלא חוקיים. התובע טען כי לתביעה יש גם אפקט הרתעתי וחינוכי.
 
העירייה השיבה לבקשה לתשלום גמול ושכר טרחה. היא טענה כי היא החלה בהליך לתיקון חוק העזר, וזאת עוד לפני הגשת התביעה הנוכחית. כשיתוקן החוק, תהיה העירייה רשאית להצמיד את אגרת החניה למדד המחירים הכללי.
 
העירייה טענה כי התובע לא פנה לעירייה בטרם הגיש את התביעה, ואף לא בירר את כל הנתונים הרלוונטיים. עוד נטען כי התובעת גבתה ביתר סכום של 8,264 ₪, כשבמקביל היא פעלה כאמור לתיקון חוק העזר. העירייה מנעה קיום של הליך משפטי ארוך כאשר הודיעה על חדילת הגבייה. מבחינת החשיבות הציבורית, לטענת העירייה אין מדובר בתביעה חשובה, שכן מדובר בפיילוט מצומצם של העירייה, כאשר העירייה פעלה באופן זהיר והציבה רק 4 מדחנים באזור מצומצם.
 
התובע טען כי העובדה שמדובר ב"פיילוט" איננה מכשירה את הגבייה הבלתי חוקית. העירייה אף המשיכה בגבייה הבלתי חוקית 3 חודשים לאחר שנודע לה כי מדובר בגבייה שאינה חוקית, ולא תיקנה את התנהגותה מייד. העובדה כי העירייה פעלה לתיקון חוק העזר, מעידה על כך כי היא היתה מודעת לכך שהגבייה לא היתה חוקית. עוד נטען כי מתן האפשרות לעירייה להודיע על חדילת גבייה, אינו נותן לרשות אינטרס לתקן טעויות, והדבר יוחמר אם ייפסקו נגד רשויות הוצאות נמוכות.
 
דיון
לאחר עיון בטענות הצדדים, אני קובעת כי התביעה נדחית בהתאם לסעיף 9ב' לחוק תובענות ייצוגיות.
 
באשר לגמול התובע ושכר טרחת עורכי דינו –
התובע אכן הביא בהגשת התביעה לשיפור ולתיקון טעות אצל העירייה. על כך הוא זכאי לגמול, שכן הוא פעל בכך לשיפור מצבם של רבים, שלא היו מודעים לעובדה שנגבית מהם אגרת חנייה בשיעור גבוה מהמותר.
 
יחד עם זאת, בקביעת הגמול ושיעור שכר הטרחה, יש להביא בחשבון גם את שאלת סכום התביעה. אכן, ניתן להביא בחשבון לא רק את הסכום שנגבה על ידי העירייה קודם להגשת התביעה, אלא גם את הסכומים שהעירייה היתה גובה אלמלא הגשת התביעה – ואלה סכומים גבוהים יותר. יחד עם זאת, לו היתה התביעה נדונה ומתקבלת, הרי הסעד שהיה ניתן לקבוצה היה סעד של השבה בשיעור של כ-8,000 ₪ בלבד, וענין זה הוא רלוונטי לשאלת ההוצאות להן זכאי התובע.
 
יש להביא בחשבון גם את העובדה כי מעמדת העירייה עולה, כי היא היתה מודעת ככול הנראה לכך שהגבייה של האגרה לא היתה חוקית – משום שהיא עצמה טוענת כי היא פעלה לתיקון חוק העזר. ענין זה צריך אף הוא להילקח בחשבון בקביעת ההוצאות והגמול. כן יש לקחת בחשבון כי העירייה לא חדלה לגבות את האגרה מייד לאחר הגשת התביעה, אלא 3 חודשים מאוחר יותר.
 
בהביאי את כל העניינים הללו בחשבון אני קובעת כי העירייה תשלם גמול לתובע בסך 4,000 ₪, ושכר טרחה לעורכי דינו בסך 12,000 ₪ + מע"מ.
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תביעה ייצוגית ?

 2. ביטול תביעה ייצוגית

 3. תביעות סרק ייצוגיות

 4. תביעה ייצוגית בשטחים

 5. פסיקת שכר לתובע ייצוגי

 6. תביעה ייצוגית אומגה 3

 7. הסתלקות מתביעה ייצוגית

 8. התיישנות תביעה ייצוגית

 9. עורך דין תביעה ייצוגית

 10. הסתלקות מתובענה ייצוגית

 11. תביעה ייצוגית נגד תנובה

 12. מחיקת נתבע מתביעה ייצוגית

 13. תעריפי מים - תביעה ייצוגית

 14. העברת הדיון בתביעה ייצוגית

 15. תנאים לאישור תביעה ייצוגית

 16. תביעה ייצוגית נגד אולג'ובס

 17. תגובה לתשובה בתביעה ייצוגית

 18. בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 19. תביעה ייצוגית נגד נושאי משרה

 20. מי יכול להגיש תביעה ייצוגית

 21. מי רשאי להגיש תביעה ייצוגית

 22. אישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 23. החזר ארנונה - תביעה ייצוגית

 24. תביעה ייצוגית להחזר שכר לימוד

 25. פשרה לפני הגשת תביעה ייצוגית

 26. הפרת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 27. בדיקת מונה גז - תביעה ייצוגית

 28. פשרה בתביעה ייצוגית נגד מנורה

 29. תביעה ייצוגיות חוק חניה לנכים

 30. תביעה ייצוגית של אגודת החרשים

 31. תשלום לעורך דין בתביעה ייצוגית

 32. פשרה בתביעה ייצוגית נגד שטראוס

 33. תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 34. שתי תביעות ייצוגיות באותו נושא

 35. אישור תביעה ייצוגית נגד שטראוס

 36. בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 37. על מה אפשר להגיש תביעה ייצוגית ?

 38. תביעה ייצוגית בנושא מגה גלופלקס

 39. חיוב על אס אמ אסים תביעה ייצוגית

 40. תקנה 19 לתקנות תובענות ייצוגיות

 41. אישור הסדר הסתלקות תביעה ייצוגית

 42. פסיקת הוצאות לתובע בתביעה ייצוגית

 43. הגשת ראיות נוספות בתביעה ייצוגית

 44. תנאים לאישור פשרה בתביעה ייצוגית

 45. פשרה בתביעה ייצוגית נגד פיצה האט

 46. בקשה לצירוף תובעים לתביעה ייצוגית

 47. דוגמא לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 48. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 49. תביעה ייצוגית בנושא העלאת הארנונה

 50. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל

 51. הסדר פשרה לפני אישור תביעה ייצוגית

 52. פשרה בתביעה ייצוגית נגד הדיוטי פרי

 53. אישור תביעה ייצוגית נגד חברת שמירה

 54. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט

 55. בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 56. שתי בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 57. הגשת תביעה של עובדים כתביעה ייצוגית

 58. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד יטבתה

 59. עיכוב תביעה ייצוגית עד להכרעה בבג''צ

 60. מינוי בודק להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 61. בקשה לדחיית מועד בירור תביעה ייצוגית

 62. פשרה בתביעה ייצוגית בנושא חניית נכים

 63. פתיחת כרטיס סים נעול - תביעה ייצוגית

 64. הסדר פשרה צופה פני עתיד בתביעה ייצוגית

 65. תנאים לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 66. סילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 67. מחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 68. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סטימצקי

 69. תביעה ייצוגית בנושא גביית יתר על גרירה

 70. העברת הדיון בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 71. תביעה ייצוגית בנושא חישוב תגמולי ביטוח

 72. הפסקת גבייה על פי חוק תובענות ייצוגיות

 73. פשרה בתביעה ייצוגית לפני הגשת כתב הגנה

 74. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סופר פארם

 75. פסיקת הוצאות לאחר הסתלקות מתביעה ייצוגית

 76. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד תחנות דלק

 77. בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 78. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד לאומי קארד

 79. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד דואר ישראל

 80. חובת פרסום בקשה להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 81. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 82. הפסקת גבייה לאחר בקשת אישור תביעה ייצוגית

 83. בדיקת משכון רכב דואר ישראל: תביעה ייצוגית

 84. פליטת חומרים מזהמים - פשרה בתביעה ייצוגית

 85. תביעה ייצוגית בנושא גביית דמי חבר הסתדרות

 86. בקשה בהסכמה להסתלקות מאישור תביעה ייצוגית

 87. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הולמס פלייס

 88. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 89. אישור תביעה ייצוגית בנושא הסתרת תאריך תפוגה

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא ביטוח דירה

 91. אין צורך לאשר תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 92. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בית חולים בילינסון

 93. הפיכת תביעה בבית הדין לעבודה לתביעה ייצוגית

 94. ביטול אישור תביעה ייצוגית בבית המשפט העליון

 95. אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 96. תביעה ייצוגית: שינוי גודל האריזות של דגני הבוקר

 97. הגשת בקשה לתביעה ייצוגית ללא "פניה מוקדמת" לנתבע

 98. תביעה ייצוגית: טעות בחישוב מע"מ בתשלום צריכת מים

 99. טוען כי פוטר מהעבודה בגלל שהגיש בקשה לתביעה ייצוגית

 100. תביעה ייצוגית: חוסר אפשרות להשתחרר מחוזה במשך שנה

 101. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי למשכנתאות

 102. בקשה לאישור הסתלקות לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות

 103. זכות לגילוי ועיון במסמכים בשלב הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 104. תביעה ייצוגית: חובות הדיווח החלות על בעלי עניין בחברה ציבורית

 105. תביעה ייצוגית - אי השבת יתרות זכות שנרשמות לטובת נישומים בגין תשלומי חובה

 106. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון