שחרור ממשמורת בטענת זוגיות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שחרור ממשמורת בטענת זוגיות:

זוהי עתירה כנגד החלטת המשיבים להרחיק את העותרת מס' 1 וכנגד ההחלטה להשימה במשמורת.
עוד מבקשים העותרים ליתן לעותרת אשרת ישיבה בישראל עד לאחר מתן החלטה בבקשתם להסדרת מעמדה בישראל, אשר תוגש.

העובדות:
1. העותרת מס' 1 (להלן: "העותרת"), ילידה ואזרחית רוסיה, ואם לשני ילדים.

2. העותר מס' 2 (להלן: "העותר") הינו אזרח ישראלי, אשר עלה לישראל בשנת 1990.
העותר נשוי (שלא לעותרת 1) ואב לשתי בנות.

3. א. בשנת 1992 נכנסה העותרת לראשונה לישראל.
לטענת העותרת, היא הגיעה לישראל על מנת לבקר את חברתה, כשהיא פרודה מבעלה הראשון.
במהלך ביקורה זה, פגשה העותרת אזרח ישראלי בשם גרגורי (להלן: "גרגורי"), יליד עיר מגוריה ברוסיה.
השניים התיידדו ושמרו על קשר, גם לאחר שובה של העותרת לרוסיה, כאשר גרגורי הגיע לרוסיה לצורך עסקיו.
לטענת העותרת, גרגורי הכיר בינה ובין חברו מילדות, מר ואדים (להלן: "ואדים"), אשר היה אף הוא בשלבי פרידה מאשתו.

ב. לטענת העותרת, היחסים בינה לבין ואדים התהדקו והפכו לקשר רומנטי.
לטענתה, ואדים עבר לגור איתה ועם ילדיה הקטינים כבר בשנת 1993 והם חיו כמשפחה לכל דבר ועניין, ברוסיה.
עם זאת, הליך הגירושין בין העותרת ובעלה הראשון טרם הסתיים.

ג. ביום 2.11.94 נכנסה העותרת שוב לישראל, בגפה.
לטענתה, במהלך ביקור זה היא ביקשה לבחון את האפשרות לעלות לישראל עם ואדים וילדיה.
לאחר הביקור ולבקשת ואדים, הסכימה העותרת לעלות לישראל ולצורך כך השלימה את הליך הגירושין מבעלה הראשון, תוך שהיא מוותרת על רכוש רב ועל דירתם, הכל לטענתה.
העותרת וואדים נישאו, וואדים אף אימץ את ילדיה של העותרת, כך לטענתה.

ד. ביום 26.5.95 פנתה העותרת לשגרירות ישראל ברוסיה, להסדרת מעמדה כבת זוגו של ואדים.
פנייתה של העותרת לקבל אשרת עלייה לה ולילדיה, סורבה.
ה. ביום 23.8.95 עלה ואדים לישראל בגפו, ומיד בסמוך לאחר עלייתו החליף את שם משפחתו ל"אוברמן".
לטענת העותרת, ואדים הגיע לישראל בגפו מאחר והוא נאלץ להימלט על נפשו בדחיפות "מפני פושעים שאיימו על חייו" (סעיף 8 לעתירה).
עוד לטענתה, מאחר וכל ההליך התנהל בדחיפות, לא היה די זמן להכין את מסמכיהם של העותרת וילדיה, על מנת שיעלו יחד עם ואדים.
לפיכך, לטענת העותרת, עלה ואדים לישראל ללא כל הכנה מוקדמת ותוך ציפיה כי העותרת וילדיה יגיעו תוך זמן קצר.

ו. ואדים החל בישראל "בחיי דחק, סבל מ'הלם עלייה' ומקשיי הסתגלות" כשאחריו עלו לישראל גם אחיו ואימו, כאשר עול פרנסתם נפל עליו, כך לטענת העותרת.
במהלך תקופה זו חייתה העותרת בחוסר ודאות, כשלא ידעה מתי תפגוש שוב בבעלה, ולטענתה, "דבר זה לא תרם לחיי הנישואין של בני הזוג והוסיף לחצים נוספים על ואדים, שגם כך היה במצב לא קל". (סעיף 13 לעתירה).

ז. ביום 11.9.96 נכנסה העותרת לישראל בשלישית, באשרת ביקור מסוג ב/2, אשר תוקפה לשלושה חודשים.
לטענת העותרת, עם הגיעם לישראל, התגוררו היא וילדיה עם ואדים, אימו ואחיו.
בנסיבות אלה, טוענת העותרת, "התקשו העותרת וואדים לשקם את חיי הנישואין שלהם ולאחר תקופה לא ארוכה של חיים משותפים נפרדו דרכיהם, העותרת מצאה עצמה במצב קשה, לאחר שחיסלה את כל עניינה במולדתה לשם הצטרפות אל בעלה".
לפיכך התגרשו העותרת וואדים.
על אף שאשרת הביקור שניתנה לעותרת פקעה כבר ביום 11.12.96, היא הוסיפה להישאר בישראל.

4. במועד לא ידוע, ובנסיבות "מקריות", כך לטענת העותרים, פגשה העותרת בעותר, בבית קפה ברעננה.
לטענת העותרים, נוצר ביניהם קשר טוב, הם בילו ביחד מספר פעמים והחליטו לחיות כבני זוג כשהם מבלים את זמנם הפנוי ביחד, לעיתים בבית ולעיתים בבילוי בחוץ.
ביתו של העותר נמצא בגוש שגב בצפון.
לטענת העותרים עבד העותר באזור המרכז באופן קבוע, ובמשך השבוע הם גרו בביתה של העותרת ברעננה, כאשר בסופי שבוע היו נוסעים, בדרך-כלל, לביתו של העותר בגוש שגב.

5. לטענת העותרים, העותר מכיר היטב את ילדיה של העותרת ויחסיו עם משפחתה טובים.
לטענתם, הם לא פנו להסדיר את מעמדה של העותרת שכן העותר היה משוכנע כי מאחר וטרם הסתיימו הליכי גירושיו מאשתו, אין באפשרותו לפנות למשרד הפנים ולפתוח תיק להסדרת המעמד.
טעותו זו הסתברה לו, כך לטענת העותרים, רק לאחר מעצרה של העותרת.

6. ביום 23.12.08 נעצרה העותרת והוצאו כנגדה צווי הרחקה ומשמורת, בגין שהייה בלתי חוקית ועבודה ללא אשרה כדין.
לעותרת נערך דיון בפני בית הדין לביקורת משמורת.
בפני בית הדין טענה העותרת כי היא הגיעה לישראל שנה לאחר בעלה, ואדים, עם שני ילדיה, אשר כיום הם בני עשרים ושמונה ושלושים.
בעלה ואדים לא רצה כי יתגוררו יחדיו והם התגרשו לפני שנתיים.
עוד טענה העותרת בפני בית הדין, כי היא איננה רוצה לחזור לארצה וכי יש לה חבר ישראלי אולם הם לא הספיקו ללכת למשרד הפנים.
יודגש כבר כאן כי טענה זו, לפיה העותרים לא הספיקו ללכת למשרד הפנים, עומדת בניגוד לנטען בעתירה לפיה, העותרים הם לא פנו להסדיר את מעמדה של העותרת שכן העותר היה משוכנע כי מאחר וטרם הסתיימו הליכי גירושיו מאשתו, אין באפשרותו לפנות למשרד הפנים ולפתוח תיק להסדרת המעמד.

7. בית הדין לביקורת משמורת דן בעניינה של העותרת וקבע כדלקמן:
"לא השתכנעתי כי שהייתה הבלתי חוקית של המוחזקת יסודה בטעות או בתקלה שבתום לב.
חזקה על המוחזקת שידעה כי אשרתה פגה וכי שהייתה הממושכת הינה שלא כדין.
המוחזקת גמרה אומר להשתקע בישראל ועשתה כן בהצלחה לא מבוטלת במשך 13 שנה ואלמלא נעצרה וודאי היתה ממשיכה לשהות בישראל עוד שנים רבות.
הנני מאשר צו המשמורת בלא שינוי".


8. לאור האמור לעיל הגישו העותרים את העתירה נשוא פסק דין זה.

9. העותרים טוענים, בתמצית, כי מכוח זכותם לחיי משפחה, על המשיב לבחון את טענתם לקשר זוגי, קודם להרחקת העותרת.
לטענתם, הרחקת העותרת, טרם פנייתם למשיב להסדרת מעמד העותרת, תפגע ביחסי הזוגיות שלהם ואף תמנע בחינה ישירה של הקשר בין בני הזוג ומתן החלטה עניינית בעניין כנות הקשר.

10. המשיב מתנגד לעתירה, הכל כמפורט בתגובה.
לטענת המשיב, נישואיה של העותרת לואדים והאימוץ הנטען של ילדיה ע"י ואדים היו פיקטיבים.
לטענתו, העותרת וואדים מעולם לא ניהלו מערכת חיים משותפת בארץ וניכר כי הם פעלו לקבלת אשרת עליה לישראל במרמה.
עוד טוען המשיב כי העתירה הוגשה כשידיה של העותרת אינן נקיות, היא שוהה בישראל 13 שנה שלא כדין, טענתה על היותה ידועה בציבור היא טענה כבושה ובמשך השנים לא הוגשה בקשה להסדרת מעמדה.
אי לכך, טוען המשיב, מדובר גם בבקשה אשר הוגשה טרם מיצוי ההליכים.

דיון:
11. לאחר שעיינתי בעתירה ובתגובה ובטיעוני הצדדים בפניי, הגעתי למסקנה כי דין העתירה להידחות.

12. העותרת נכנסה לישראל באמצעות אשרת ביקור אשר תוקפה ל-3 חודשים.
העותרת עשתה דין לעצמה והשתקעה בישראל, שלא כדין, ושוהה כאן מזה כ-13 שנה.
אי לכך לוקה התנהלותה של העותרת בחוסר תום לב ובחוסר נקיון כפיים.

13. העותרים מעולם לא פנו למשרד הפנים על מנת להסדיר את מעמדם הנטען כבני זוג.
טענתה של העותרת ליחסים עם העותר הועלתה רק לאחר מעצרה, דבר המקים ספק רב באמיתות הטענה.
ר' בעניין זה בג"צ 9371/05 ADRIANA GOREO ואח' נ' שר הפנים ואח' ור' גם עע"מ 4332/06 איגור ספרו ואח' נ' משרד הפנים .

14. מאחר והעותרת שוהה בישראל שלא כדין זמן ממושך, ומאחר וטענת העותרים לקשר הועלתה רק לאחר מעצרה של העותרת, לא מצאתי כל פגם או חוסר סבירות בהחלטת המשיב להוציא כנגד העותרת צו הרחקה.

15. העותר יוכל להגיש למשרדי המשיב בקשה מסודרת להסדרת מעמדם הנטען של העותרים כידועים בציבור, לאחר הרחקת העותרת.

16. מאחר ולא מצאתי נימוק כנגד צו ההרחקה שניתן כנגד העותרת, אין מקום גם לשחרר את העותרת ממשמורת.

17. סוף דבר, העתירה נדחית.
 
18. העותרים, ביחד ולחוד, ישלמו למשיב הוצאות בסך 7,500 ₪ + מע"מ.
 
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טענת שיהוי

 2. טענת פרעון

 3. טענת פרעתי

 4. טענת התיישנות

 5. טענת פיקוח נפש

 6. טענת העדר עילה

 7. טענת כבר נשפטתי

 8. טענת שוחד בוחרים

 9. טענת לא נעשה דבר

 10. טענת הודאה והדחה

 11. טענת כשלון תמורה

 12. טענת כבר הורשעתי

 13. טענת השתק פלוגתא

 14. טענת מינהל לא תקין

 15. טענת פורום לא נאות

 16. טענת מרמה של מבוטח

 17. מחיקת טענות מבישות

 18. טענה חדשה בסיכומים

 19. טענות חדשות בערעור

 20. טענת לא הוכחה האשמה

 21. טענת אין להשיב לאשמה

 22. טענת קיזוז עסקה אחת

 23. טענת השתק בדיני מיסים

 24. טענת כשלון תמורה מלא

 25. טענות עובדתיות סותרות

 26. טענת קשר פסול עם בורר

 27. טענת משוא פנים של בורר

 28. טענת אינני מחזיק בנכס

 29. טענת תרמית בהמחאת זכות

 30. טענת קיזוז בטענת פרעתי

 31. טענת פרעתי מזונות ילדים

 32. טענת מחדלים באספקת מוצרים

 33. טענת זיהום מים ללא ידיעה

 34. טענת תכנית לא בסמכות מקומית

 35. טענות שונות בתביעות שונות

 36. טענת אפליה בענישה פלילית

 37. טענת פרעתי לפני פסק הדין

 38. טענת חוסר סמכות בינלאומית

 39. טענת התיישנות בתביעה שכנגד

 40. טענת המעביד כי העובד התפטר

 41. טענה עובדתית בהליך ביניים

 42. טענות בתצהיר התומך בהתנגדות

 43. טענה כי בורר לא אובייקטיבי

 44. טענות מקדמיות במשפט פלילי

 45. טענה כי ההלוואה הייתה מתנה

 46. שחרור ממשמורת בטענת זוגיות

 47. טענת פורום לא נאות פלסטיני

 48. טענת זיוף חתימה נטל ההוכחה

 49. בקשה למחיקת טענות מיותרות

 50. טענה כי הבורר פעל ללא סמכות

 51. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 52. טענות סותרות בהליכים שונים

 53. טענת ''לחץ'' על התובע להתפשר

 54. טענת מצגי שווא הגובלים בתרמית

 55. טענת כשל בייצוג ע"י עורך דין

 56. טענות בעל פה נגד הסכם שכירות

 57. טענת "אי הבנת טענות כתב התביעה"

 58. טענת קיזוז לאחר המחאת זכויות

 59. טענת ביצוע עבודה רשלנית של קבלן

 60. טענת זיוף חתימה על הסכם תיווך

 61. טענת "כשל בייצוג" במשפט הפלילי

 62. טענות סותרות בשתי תביעות שונות

 63. טענת קיזוז בבקשת רשות להתגונן

 64. טענת מסירה על תנאי וטענת פרעתי

 65. טענת דיירות מוגנת בתביעת פינוי

 66. טענת סתירות מהותיות בחקירה נגדית

 67. טענת התנכלות מצד בית הדין הרבני

 68. טענת קיזוז בתביעה על פי שטר חוב

 69. טענת מצג מטעה לפיו שולמו דמי היוון

 70. טענת שכירות דירה לא ראויה למגורים

 71. טענת פרעתי - פסק דין בהעדר הגנה

 72. טענת קיזוז נזקים כנגד חיוב שטרות

 73. טענת קיזוז חוב בגין עבודות פיתוח

 74. טענה כי אינו זכאי להיפרע על פי השיק

 75. טענת הריסה בגין עבודות בניה רשלניות

 76. טענה כי אדם לא קרא על מה הוא חותם

 77. טענות על טיפול לקוי בתלונה במשטרה

 78. טענת הגנה בתצהיר בקשת רשות להתגונן

 79. טענת אי חוקיות הסכם עם סעיף בוררות

 80. טענה כי הבקשה לבניה תפגע בזרימת אוויר

 81. טענת סמכות ייחודית לבית הדין הרבני

 82. טענת כשל בייצוג ע"י עורך דין בארה"ב

 83. טענת החבת דירה שלא כדין ברכוש המשותף

 84. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 85. טענת קיזוז בתצהיר / פירוט טענת קיזוז

 86. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 87. טענה לשיתוף פעולה במטרה לנשל אדם מכספו

 88. טענה להוצאת דברי לשון הרע במהלך מריבה

 89. טענת ''שכחתי רישיון בבית'' בפני שוטר

 90. טענת פלישת חברת החשמל לנחלה וגזילת שטח

 91. טענת הרחבת חזית על ידי בית הדין לעבודה

 92. טענת הרחבת חזית לאחר הסכמה להרחבת חזית

 93. טענה כנגד מומחיות מומחה מטעם בית המשפט

 94. טענת פגמים מנהליים בהחלטת הועדה המחוזית

 95. טענת שקר של עו''ד בבקשת דחייה לבית המשפט

 96. טענת טיפולים ותיקונים ברכב בחוסר מקצועיות

 97. טענת הודאה והדחה מבלי להודות בכל העובדות

 98. טענת כשל בייצוג בגין אי הגשת ערעור בארה"ב

 99. טענת פיטורי עובד (עיתונאי) בגלל השקפת עולמו

 100. טענת חברת הביטוח לאי גילוי בהצהרת בריאות

 101. טענת "אכיפת התשלום החוזי תהיה בלתי צודקת"

 102. טענת אין להשיב לאשמה - גרימת מוות ברשלנות

 103. טענת קבלת דירה פגומה לאחר חתימה על חוזה מכר

 104. טענת האם כי "האב מסוכן", בתביעה להסדרי ראיה

 105. טענת "כשל בייצוג" ע"י עורך דין במשפט האנגלי

 106. טענה כי החתימה על גבי השיק אינה חתימה אמיתית

 107. טענת חוסר סמכות עניינית בסכסוך בין בני משפחה

 108. טענה כי השיק אינו בכתב ידה ואינו חתום על ידה

 109. טענה כי חוות דעת המומחה לא מנומקת ולא מפורטת

 110. טענת אי זכאות העירייה לדמי שימוש בשל התנהגותה

 111. טענת אין להשיב לאשמה לאחד מסעיפי האישום בלבד

 112. טענת התיישנות בהזדמנות הראשונה בבקשת סעד זמני

 113. טענת תקיפה במהלך חקירה במשטרה - תביעת פיצויים

 114. טענת בהתנכלות ראש המועצה בעובד שתמך במועמד יריב

 115. טענת אי מגורים בנכס במסגרת תביעה לתשלום ארנונה

 116. טענת חריגה מסמכות של ועדה רפואית לגבי אחוזי נכות

 117. טענת גניבה של עובד דורשת מהמעסיק מידת הוכחה מוגברת

 118. טענת אבחון ראשוני רשלני ושטחי על ידי עובדי מרפאה

 119. טענות קיזוז והשבה של המעביד על עלויות הכשרת עובד

 120. טענה כי נפגעה בעינה השמאלית בעת אירוע מסיבת בריכה

 121. טענת סתירה בין פסק הבוררות החלקי ופסק הבוררות הסופי

 122. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 123. טענת נוהל מפלה של משרד החינוך ביחס למגזר הדרוזי והערבי

 124. טענת התרמית היא טענת הגנה, נטל ההוכחה על חברת הביטוח

 125. טענת אי יכולת להסיע ילדים לבית ספר בעונש שלילת רישיון

 126. טענה להפרת חוזה עבודות בניה בגלל עיכוב בקבלת היתר בניה

 127. טענה בדבר מרמה שהתבטאה ב"החלפת נהגים", לאחר תאונת דרכים

 128. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 129. טענת עיכוב שלא כדין, עריכת חיפוש שלא כדין ופגיעה בפרטיות

 130. טענת ניסוח כתב טענות הכולל ביטויים בלתי הולמים כלפי בית המשפט

 131. טענת התנערות חברת פלאפון מאחריותה לתיקון מכשיר הטלפון הנייד

 132. טענת רשלנות בטיפול בבקשה לקבלת היתר בנייה להקמת יחידת מגורים

 133. טענה כי לא מדובר בתכנית בניה חדשה אלא בהצעה איך לממש את זכויות

 134. טענה כי הפרופורציות במגרש אינן מאפשרות תכנון ראוי של מבנה המגורים

 135. טענה כי הרופא המוסמך התעלם מכך שהמערער מקבל 4 זריקות אינסולין ביום

 136. טענות בדבר התעלמות השמאית המכריעה משתי עסקאות שעשה מנהל העזבון בנכס

 137. טענה כי מומחה טעם בית המשפט התייחס "בטעות" לתכנית אחרת שקדמה לתוכנית

 138. טענה כי במסגרת הסכם החכירה ניתנה לה אופציה לרכישתם בתום תקופת החכירה

 139. טענה כי נהג אוטובוס פגע ברכבה אך הנהג לא התייחס וביקש כי תעזוב את האוטובוס

 140. טענות להפרות צפויות של פקודת פשיטת הרגל לא יכולות להוות עילה לעיכוב ביצועו של פסק הדין

 141. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון