חוב שוכר לעירייה ולחברת חשמל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חוב שוכר לעירייה ולחברת חשמל:

התובעת השכירה לנתבעים את הדירה שברחוב מעפילי אגוז 91 בתל אביב, וזאת עד ליום 15.6.09.
בפועל פינו הנתבעים את הדירה ב-24.4.09.
לטענת התובעת, במועד פינוי הדירה נותרו הנתבעים חייבים לחברת החשמל וכן לעירייה (תשלומי מים). עוד טענה התובעת כי הנתבעים עזבו את הדירה כשהנזקים בה מרובים והיא מלוכלכת.
הנתבעים טוענים בכתב הגנתם כי קיבלו כבר את הדירה במצב לא תקין, וכי אין ממש בטענות התובעת.
בדיון שהתקיים בפניי הסכימו הנתבעים כי אכן הם חייבים לשלם לתובעת סך של 1,070.59 ₪ בגין חשבון חשמל שלא שולם על ידם, וכן סך של 77.75 ₪ בגין תשלומי מים שלא שולמו על ידם. כמו כן הוסכם כי התובעת חייבת לנתבעים סך של 1,840 ₪ (סעיף 10 לכתב התביעה).
לאור האמור גדר המחלוקת הינו בטענת התובעת לפיה הנתבעים גרמו נזקים בדירה, מה שמנע ממנה להשכיר את הדירה מיד עם צאת הנתבעים, וכי היה עליה לבצע שיפוץ נרחב בדירה כדי להביא אותה למצב שניתן יהיה להשכירה לאחרים.

דיון
שמעתי את טענת הצדדים ועיינתי בכתבי הטענות וכן בתמונות של הדירה שהציגה בפניי התובעת. כמו כן, שמעתי את גב' כרמון, שכנתה של התובעת, ומצאתי לקבל את התביעה בחלקה.
גב' כרמון העידה כי כיום הדירה מושכרת, וכי בוצע בה שיפוץ רציני – מטבח חדש לגמרי, צבעו את כל הדירה, הוחלפו משקופים ודלתות אמבטיה. עוד העידה גב' כרמון כי כיום הדירה מושכרת.
עיינתי בתמונות שהוצגו בפניי. מהתמונות עולה כי מדובר בבלאי של שימוש ממושך העולה בהרבה על שנתיים, בהן התגוררו הנתבעים בדירה.
יחד עם זאת, כי עצם המגורים בדירה, יש בהם כדי להביא לבלאי משל עצמם.
אין ספק אפוא כי הדירה אכן היתה זקוקה לשיפוץ.

באשר לטענת התובעת כי הפסידה דמי שכירות:
התובעת לא המציאה חוזה שכירות עדכני, כדי שניתן יהיה לדעת מתי השכירה בפועל את הדירה. כמו כן, ומשקבעתי כי אכן הדירה נשוא כתב התביעה היתה זקוקה לשיפוץ מסיבי גם ללא מגורי הנתבעים בה, הרי שבכל מקרה לא היתה הנתבעת יכולה להשכיר את הדירה מיד עם פינויה מהנתבעים.

לאור האמור עד כאן, אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעת את הסכומים הבאים:
א) סך של 1,070.59 ₪ עבור חשמל.
ב) 77.75 ₪ עבור מים.
ג) 750 ₪ עבור ניקיון.
ד) 1,500 ₪ עבור השתתפות בשיפוצים (משקופים).


סה"כ 3,398.34 ₪, כאשר מהסך הזה יש להפחית את הסך של 1,840 ₪.
יתרה לתשלום – 1,558.34 ₪. הסך הנ"ל (1,558.34 ₪) ישולם לתובעת, וזאת בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הזכות לחשמל

 2. חשמל כשר לשבת

 3. חבלה במונה חשמל

 4. פגיעה בכבל חשמל

 5. שיבוש מונה חשמל

 6. פגיעה בעמוד חשמל

 7. התנגשות בעמוד חשמל

 8. תביעת מונה חברת החשמל

 9. תאונת עבודה - מכת חשמל

 10. שימוש בלתי חוקי בחשמל

 11. השעיית עובד בחברת חשמל

 12. ביטול החלטה לנתק חשמל

 13. נזקים בגלל ניתוק חשמל - פיצויים

 14. ? תאונה עם מסור חשמלי – פיצויים

 15. נזקי חקלאות בגלל הפסקת חשמל

 16. תביעה בגין עבודות חשמל בבית

 17. נזקים חקלאיים עקב זרם חשמלי

 18. העמדה לדין של עובד חברת חשמל

 19. חוב שוכר לעירייה ולחברת חשמל

 20. חוב רטרואקטיבי על חשבון חשמל

 21. הפחתת צריכת חשמל - תאורת רחוב

 22. פיצוי על הפסקות חשמל ללא התראה

 23. ניתוק חשמל למסעדה בשל עבירות בניה

 24. פיצוי מחברת החשמל - נחשולי מתח

 25. נזק למכשירי חשמל עקב הפסקת חשמל

 26. ביטול קניית מכשיר חשמלי עקב תקלות

 27. התנגדות להצבת עמודי חשמל במקרקעין

 28. תביעה לתשלום על עבודות חשמל במשרד

 29. תביעה כספית בגין צריכת חשמל שלא כדין

 30. עתירת חשמלאי לשלם לו שכר עבודה בחנות

 31. טענת פלישת חברת החשמל לנחלה וגזילת שטח

 32. התנגדות לבניית עמוד חשמל עם שנאי במושב

 33. ניתוק חשמל לנכס בשל עבירות בניה (טופס 5)

 34. ביטול עסקת קניית מכשיר חשמלי דרך אתר "יד 2"

 35. חברת החשמל ביקשה לנתק חשמל בטענה שחיבל במונה

 36. תביעה לתשלום שכר טרחה על עבודות חשמל שלא שולם

 37. בניית של חדר טרנספורמציה על פי דרישת חברת החשמל

 38. תביעה לתשלום שכרם בגין עבודות חשמל עבור מועצה מקומית

 39. עובד של חברת החשמל שלא הצהיר לפני לתחילת על קרבת משפחה

 40. הקמת מתקן שידור על גבי עמוד חשמל קיים והצבת ציוד נלווה

 41. מנוף פגע בכבל חשמל שנפל ופגע ברכב חונה (תביעת פיצויים)

 42. ערר על התקנת מערכת פוטו-וולטאית לייצור חשמל מאנרגיה סולארית

 43. ניסיון התנכלות לנציגות המהנדסים בחברת החשמל בשל פעילותם הארגונית

 44. ערר ליתן אישור לחיבור חשמל מים וטלפון (טופס 4) למבנה מגורים חד משפחתי

 45. תאונת עבודה על מכונה לגריסת צינורות פלסטיק המונעת באמצעות מנוע חשמלי

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון