החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא החלטה לא מנומקת ועדה רפואית:

1. בפני ערעור על החלטת הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) מיום 12/01/2009 אשר קבעה למערער נכות צמיתה בשיעור של 5%.

טענות המערער

2. הוועדה מצאה כי קיימת הגבלה אך ציינה כי מדובר בהגבלה מזערית. התאור מזערי אין לו ביטוי בסעיפי הליקוי. לטענת המערער הגבלה בתנועות יכולה להיות הגבלה קלה או שאין הגבלה. על הוועדה היה להחליט בין סעיף ליקוי 35 (1) (א) שמוענק כאשר אין השפעה על כושר הפעולה הכללי ואין הגבלת תנועות לבין סעיף ליקוי 35 (1) (ב) המוענק כאשר קיימת השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי או התנועות.

3. לטענת המערער הגבלה מזערית או הגבלה קלה הינן למעשה אחד והגדרה של הפגימה מחייבת קביעת נכות שנקבעה על ידי המומחה ד"ר קורנגרין וכל עוד יש פגיעה אורטופדית שאינה במחלוקת של שבר בשורש כף היד בצרוף מגבלות על הוועדה לקבוע אחת משתי החלופות של סעיף 35 (1) (א) לבין סעיף 35 (1) (ב).

4. הוועדה לא ערכה התאמה של סעיף הליקוי אלא פשוט קבעה שהיא מעניקה מחצית מסעיף הליקוי.

5. החלטת הוועדה אינה מנומקת בהתאם להלכה הפסוקה כנדרש בפסיקה. הוועדה לא נימקה מדוע אינה מקבלת את חוות הדעת של ד"ר קורנגרין. הוועדה קבעה באופן לקוני שמצאה טווחים שונים מהבדיקה של ד"ר קורנגרין. הוועדה לא התייחסה לסקירה של כל צילומי ההדמייה וחולשת השרירים ובעיית סגירת כף היד אשר נדונו בחוות הדעת.

6. על הוועדה היה להפעיל את תקנה 15 וזאת מאחר והמערער נאלץ לסגור את עיסקו וכיום עובד בתור שכיר.

7. נפל פגם בהתנהלות הוועדה באופן התייחסותה למערער בעת הבדיקה.

טענות המשיב

8. לא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה. הוועדה ערכה למערער בדיקה קלינית והתייחסה לצילום מיום 11/07/2007 ולצילום שורש כף יד מיום 23/10/2008.

9. הוועדה התייחסה לחוות דעתו של ד"ר קורנגרין מה-17/12/2008 וציינה כי מימצאיו שונים ממצאיה ומשכך ברור כי המסקנות שונות.

10. הוועדה פעלה בהתאם להלכה הפסוקה ועל פי תקנה 14 בשעה שהתאימה סעיף ליקוי למצבו של המערער.

11. לא נפל פגם בנוגע לאי הפעלת תקנה 15, מאחר ואין על הוועדה חובה להתייעץ עם וועדת הרשות. הוועדה ציינה כי המערער מסוגל לחזור לעבודתו.

דיון והכרעה

12. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של וועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

13. בית הדין במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל 10014/98 יצחק הוד - המוסד, פד"ע לד' 213). כלומר, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות. כפי שפורט בספרו של ד"ר שאול קובובי/רמ"ח ושס"ה - סוגיות בתאונות עבודה, מהדורה שניה, עמ' 195.

14. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי הוועדה רשמה את תלונות המערער וערכה למערער בדיקה קלינית ורשמה את מימצאיה. הוועדה התייחסה לצילום מיום 11/07/2007 וכן לצילום שורש כף יד מיום 23/10/2008. הוועדה בפרק סיכום ומסקנות ציינה:

"הוועדה מקבלת את ערר התובע וקובעת נכות בשיעור 5% לפי סעיף 35 (1) (ב) במחצית. וזאת לאור ההגבלה המזערית הקיימת בתנועות שורש כף היד. הוועדה עיינה בחוות הדעת של ד"ר קורנגרין מ- 07/12/2008 ואינה מקבלת את מסקנותיו מכיון שבבדיקת התובע היום נמצאו טווחי תנועה שונים מאשר אלו שנמצאו אצל ד"ר קורנגרין".

15. לאחר בחינת טענות הצדדים הנני קובע כי דין הערעור להתקבל. הוועדה קבעה במסקנותיה כי למערער הגבלה מזערית בתנועות שורש כף היד. צודק ב"כ המערער כי סעיפי הליקוי הרלוונטיים נעדרים התייחסות למצב של הגבלה בהיקף מזערי. סעיף 35 (1) (א) מדבר על מצב בו "אין השפעה על כושר הפעולה הכללי ואין הגבלת תנועות". סעיף 35 (1) (ב) מדבר על מצב "קיימת השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי או התנועות". שעה שהוועדה מצאה כי קיימת מיגבלה בתנועות שורש כף היד וקיים סעיף ספציפי המתייחס למצב בו קיימת השפעה קלה על כושר הפעולה או התנועות על הוועדה להבהיר מדוע לא ינתן למערער סעיף הליקוי הספציפי.

16. מקבל אני את טענת ב"כ המערער כי התייחסות הוועדה לחוות הדעת של ד"ר קורנגרין חסרה שכן הוועדה התייחסה אך ורק לטווח התנועות, ואין כל התייחסות לקביעת המומחה בנוגע להפרעה התפקודית ממנה סובל המערער.

17. לאור האמור, עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים על מנת שהוועדה תפעל כאמור בסעיף 7 לעיל וכן תתייחס לאמור בחוות הדעת של ד"ר קורנגרין באשר להשפעת הפגיעה על תיפקודו של המערער בעבודה. באשר לתקנה 15 - על הוועדה לנמק ולפרט את קביעתה לפיה המערער מסוגל לחזור לעבודתו וזאת בשים לב לכך שבסעיף 14 לפרוטוקול צויין: "החליף עבודה - לא יכולתי להרים דברים ולעבוד פיזית".

18. משהתקבל הערעור, המשיב ישלם למערער הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 1,500 ₪ בתוספת מע"מ וזאת תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישא סכום זה ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

19. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון