בקשה למינוי מפרק זמני לעמותה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה למינוי מפרק זמני לעמותה:בקשה למינוי מפרק זמני לעמותת תלמי גאולת עם ישראל, שהוגשה ע"י נושה הטוענת לחוב של העמותה כלפיה. הרקע להגשת הבקשה, חילוקי דעות, בלשון המעטה, בין מנהלי העמותה לניר בן ארצי, שבמשך שנים רבות זכה לאמון מנהלי העמותה שראו בו אדם "בעל כוחות מאגיים כמעט משיחיים", והקימו סביבו קהילה של אנשים רבים אשר נהו אחריו.


העובדות הרלוונטיות לענינינו הן כדלקמן:


העמותה הוקמה ביום 10.12.97 ומטרותיה העיקריות בהפצת תורה ויהדות בקרב הציבור בארץ ובתפוצות ויזום פעולות הסברה וחינוך בעניין הגאולה ויעודה.


המבקשת חתמה בשנת 2005 על ערבות להלוואה שניתנה לעמותה ע"י בנק הפועלים על סך של 2.5 מליון ₪, הלוואה ששולמה כסדרה ע"י העמותה במהלך כל השנים. מעבר להלוואה זו תרמה כספים לעמותה לאור הקשר המיוחד שנוצר בינה לבין בן ארצי.
בחודש מרץ 2009 פרץ סכסוך בין מנהלי העמותה לבן ארצי שהביא למעצרם של מנהלי העמותה ולשחרורם בביהמ"ש המחוזי.

בעקבות הסכסוך הגישו חברי ועדת הביקורת, עוה"ד מיכאל טפלו ורונן קריסטל, בקשה לצו מניעה כנגד העמותה להימנע מפעילות בכספי העמותה העולות על 10,000 ש"ח לפעולה ולהימנע מביצוע פעולות כספיות בסך מצטבר העולה על 25,000 ש"ח ליום עסקים, אלא אם ניתן לכך אישור מראש של חברי ועדת הביקורת (בש"א 3141/09 , נספח ד' לבקשה). ביהמ"ש המחוזי בבאר-שבע, כב' השופטת ד"ר ד. אבניאלי, נעתר לבקשה במעמד צד אחד.

בדיון שהתקיים במעמד הצדדים ביום 26.3.09 השאיר ביהמ"ש הצו על כנו לאור דברים חמורים שעלו בהתנהלות הכספית של העמותה. )נספח ו' לעתירה. החלטה זו אושרה בביהמ"ש העליון (רע"א 3023/09 , נספח ז' לעתירה). בהמשך ולבקשת ועדת הביקורת, הורה בימ"ש ביום 9.6.09 על מינויו של רו"ח בועז יפעת כמנהל מיוחד לעמותה (בש"א 3924/09), עקב החלטת רשם העמותות לשלול אישור הניהול התקין לעמותה.
המנהל המיוחד הגיש דו"ח בו הגיע למסקנה כי העמותה חדלת פרעון. לאור דו"ח זה הגישה המבקשת בקשה לפירוק העמותה ומינוי מפרק זמני.המשיבים מתנגדים לבקשה וטוענים שעסקינן בנסיון של ניר בן ארצי בעזרת תומכיו להשתלט על העמותה. בניגוד לדו"ח המנהל המיוחד, שאינו אובייקטיבי, העמותה אינה חדלת פרעון.


עוד נטען כי המבקשת אינה נושה, שכן טרם מומשה ההלוואה לבנק הפועלים ואין עילה למימוש הלוואה זו משהתשלומים משולמים כסדרם. הבקשה הוגשה בחוסר תום לב, שכן גם חברי ועדת הביקורת וגם המבקשת כאן מיוצגים ע"י משרד עו"ד גורניצקי והמבקשת מממנת את ההליכים של חברי ועדת הביקורת שהוגשו במסגרת צו המניעה.

חוסר תום הלב בא לידי ביטוי גם בסירוב המבקשת, עוד בטרם הדיון בבקשה לצו מניעה במעמד הצדדים, למנות רו"ח מוסכם שיבדוק את התנהלות העמותה. היא אף מממנת את שכרו של המנהל המיוחד, והתוצאה היא שהמבקשת מנהלת הליכים כפולים תוך העלמת עובדות מהותיות אלה מביהמ"ש.

המבקשת אינה נושה של העמותה משהעמותה משלמת תשלומי ההלוואה כסדרם ובמועדם. דו"ח המנהל המיוחד מוטעה מיסודו כיוון שנקודת המוצא בו שאם המבקשת ואותם תורמים עימם דיבר המנהל מיוחד לא יתרמו דבר, לא יהיו הכנסות לעמותה והנה צורפו מכתבים של תורמים פוטנציאליים שמוכנים לתרום לעמותה.

עוד נטען כי טעה המנהל המיוחד במסקנתו – בדו"ח שהגיש - שהעמותה חדלת פרעון משהעמיד ההלוואה לבנק הפועלים לפרעון מידי, מבלי שהבנק דרש זאת ובכך גרע מהכספים המצויים בחשבון העמותה סך של 2,344,922 ₪.

לגבי העובדים, קיימת מחלוקת לכספים המגיעים להם. חלקם מאנשי בן ארצי שעזבו, ביקשו פיצויים, אף כי אינם זכאים לכך ומאוחר יותר ביקשו שיוצהר עליהם כעובדים. גם נכסי העמותה נשומו בחסר.

עקב המצב קטנו הוצאות העמותה, ונבנתה תוכנית הבראה - כמפורט בנספח שצורף לדו"ח המנהל המיוחד - שיהא בה כדי לאפשר פעילות העמותה.רשם העמותות כמו הכונ"ר תומכים בבקשה לאור הממצאים החמורים העולים מהתנהלות העמותה ומנהליה. המשכורות לא משולמות לעובדים, לא הומצאו אישורים על תרומות והתברר שכספים הושקעו אצל אדם פרטי.


5. בקשה זו מעוררת שאלות רבות לגבי התנהלות העמותה, תפקודם של חברי ועדת הביקורת, האינטרסים השונים המופעלים כאן, הקמת עמותה מתחרה ע"י ניר בן ארצי, מי מממן את התביעות של חברי ועדת הביקורת והתנהלות מנהלי העמותה.

מסכימה אני עם ב"כ המשיבים שבעת הגשת הבקשה לא קמה עילה למבקשת, שכן כל עוד בנק הפועלים לא מימש את ערבותה, אין היא בגדר נושה. גם לא היה מקום להגשת בקשת הפירוק לאור הצווים שניתנו ע"י כב' השופטת אבניאלי, אשר מידרו את ההוצאות של מנהלי העמותה.

לא ברור בשלב זה, ואין זו העת לקבוע ממצאים, אם הגשת הבקשה לא נועדה לגרום לבנק הפועלים להעמיד ההלוואה לפרעון מיידי, כפי שעשה. הבנק, בסופו של יום, לא מימש את ערבותה של המבקשת אלא חילט כספים מחשבון העמותה, נושאים אלה יבדקו בבוא העת.

6. שונה המצב היום. לאחר הגשת בקשת הפירוק, העמיד הבנק ההלוואה לפירעון מיידי. גם מימוש ההלוואה לכשעצמה, לא היה מביא אותי, גם בשלב זה, להיעתר לבקשה.

אם שוכנעתי בכל זאת להיעתר לבקשה למינוי מפרק זמני, זאת מכמה נימוקים. יש קושי אמיתי בהתנהלות הכספית של מנהלי העמותה, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בהחלטת כב' השופטת אבניאלי, כמו רכישת שני רכבי שטח בעלות של כ-500,00 ₪ כל אחד, רכישה שבוטלה בעקבות הגשת הבקשה לצו מניעה. עוד התברר כי הניהול הכספי של העמותה אינו מתנהל בשקיפות מלאה ולוקה בחסר וזאת בלשון המעטה. כך לדוגמא, חלק ממנהלי העמותה שלא קיבלו שכר קיבלו רכבים ומכשירים סלולריים וזקפו זאת לטובת עובדים שלא נהנו מהטבות אלה (עמ' 5-4 להחלטה מיום 26.3.09 בש"א 3141/09 נספח ו' לעתירה).

גם בדיון בפני התברר כי לכאורה הניהול הכספי של העמותה לוקה בחסר. העמותה טענה שקיבלה תרומות בסך 180,000 ₪ במזומן. לא ברור לי היכן בוצע הרישום ואיזה קבלות נתנו. על פי הנטען, 90,000 ₪ מהסכום הנ"ל שולם במזומן לעובדים ולספקים ללא פירוט ולו אלמנטרי.

שכרם של העובדים, גם אלה שאינם נמנים על אנשי בן ארצי אינו משולם ובקשה קורעת לב לחייב העמותה בתשלום השכר הוגשה ביום 26.7.09 ואין ספק שלפחות חלקם זכאים לשכר עבודה, שכר שלא שולם. ההליכים המתנהלים בין הצדדים, מינוי המנהל המיוחד בתיק האזרחי, ששלל סמכויות העמותה ומצבה הכלכלי של העמותה הביאו למצב של שיתוק. חלק מנכסי העמותה על פי הנטען נלקחו ע"י ניר בן ארצי, וריבוי ההליכים גורם לנזקים ממשיים ולחוסר יכולת של העמותה לתפקד. מצב זה יחד עם פרעון ההלוואה ע"י בנק הפועלים, שגרעו מקופת העמותה סך של כ – 2.3 מליון ₪, בנוסף לטענת המבקשת שהיא שילמה לבנק סכום נוסף של כ-600,000 ₪, שמכוחם היא נושה בעמותה, ולדו"ח החמור של המנהל המיוחד שצורף להודעת המבקשת לביהמ"ש ביום 29.7.09, שהמשיבים לא טרחו להגיב עליו בכתב, שמצביע שוב על ניהול כספי לקוי הם שמביאים אותי למסקנה שבנסיבות העניין ואולי דווקא לשם הצלת פעילות העמותה, יש למנות מפרק זמני. גם בהתחשב בעובדה שרשם העמותות שלל אישור הניהול התקין לשנת 2009, דבר שיקשה על תפקוד העמותה, יותר נכון ישתק את פעילותה, או שפעילות זו תתבצע שלא על פי הנוהל התקין, כפי שנעשה בעבר.

7. סוף דבר אני מורה על מינוי מפרק זמני לעמותה. בנסיבות שנוצרו כאן ולאור מערכת היחסים העכורה שנוצרה בין העמותה למנהל המיוחד שמונה בתיק האזרחי, לא מצאתי למנותו כמפרק זמני.
אני ממנה את עו"ד אלי חביב מבאר-שבע כמפרק זמני לעמותה.

סמכויות המפרק הזמני הן כדלקמן:
המפרק הזמני יקבל לידיו את סמכויות הניהול של העמותה. יבחן אם ניתן להמשיך להפעיל העמותה כעסק חי, ויגיש דו"ח פעולות ודו"ח כספי תוך 30 יום.
המפרק הזמני יתפוס את כלל נכסי העמותה לרבות הרכבים למיניהם ורכושה האחר בכל מקום בו נמצא רכוש זה, גם אם הוא נמצא בידי עמותה אחרת או בידי ניר בן ארציאו בידי כל גורם אחר.
המפרק הזמני יבחן את העמדת ההלוואה על ידי בנק הפועלים לפרעון מיידי וכן אם אין בנטילת הכספים מחשבון העמותה ע"י הבנק משום העדפת נושים.


המנהל המיוחד ומנהלי העמותה יעבירו למפרק הזמני באופן מידי את כל המסמכים המצויים בידם והנוגעים לעמותה.
המפרק הזמני יפרסם דבר המינוי בעיתון גלובס ובעיתון יומי תוך 48 שעות. המפרק הזמני יחתום על התחייבות בסך 150,000 ₪.
במידה ונבצר מהמפרק הזמני לקבל התפקיד, יודיע על כך לביהמ"ש באופן מידי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנון עמותה

 2. רישום עמותה

 3. סמכות רשם העמותות

 4. שכר מתנדב בעמותה

 5. סירוב לרשום עמותה

 6. בחירות לועד עמותה

 7. בג''צ עמותת שיח חדש

 8. ביטול החלטת רשם העמותות

 9. דחיית בקשת רישום עמותה

 10. חובת תשלום דמי חבר עמותה

 11. תביעה לקבלת דמי חבר בעמותה

 12. ערעור על החלטת מפרק עמותה

 13. בקשה למינוי מפרק זמני לעמותה

 14. עתירה לרישום תקנון עמותה חדש

 15. בקשה בנושא חוקיות תקנון עמותה

 16. בקשת רשם העמותות לפירוק עמותה

 17. החזרת שכר חברי ועד עמותה בפירוק

 18. מניעת השתתפות באסיפה כללית של עמותה

 19. חבר ועד של עמותה - יחסי עובד מעביד

 20. ערעור על החלטת נאמנים לביצוע הסדר נושים של עמותה

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון