הלכת מיסטר מאני

בע"א 9136/02 מיסטר מאני ישראל בע"מ נ' רייז, פ"ד נח(3) 934, 945 (2004) קובע בית המשפט כי על מנת ליתן תוקף לויתור על ההגנה יש צורך ב"ויתור מפורש", במובן זה שהחייב יהיה מודע לעצם הזכות העומדת לו ויבין את נפקות הויתור.

לדרישה כי תניית הויתור תהא מפורשת בשטר המשכנתא, או בהסכם המשכון, משמעות כפולה; דרישה פורמלית – הויתור צריך להכלל בהסכם באופן ברור ונהיר לכל קורא; דרישה מהותית - על החייב להיות מודע לטיב ההגנה ולנפקות הויתור עליה.

לצורך מילוי הדרישות הנ"ל אין הכרח כי הויתור יעשה במסמך נפרד, ואין הכרח כי הנושה יעשה שימוש בביטויים קבועים כלשהם. הדבר ייבחן בכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו (ראה גם רע"א 8010/08 פלקסר נ' בנק לאומי למשכנתאות בע"מ (ניתן ביום 26/3/09)). אין גם הכרח כי יוכח שהבנק נתן הסבר בעל-פה לחייב, או כי ההסבר ניתן בנוסח כלשהו, אלא די בכך שיוכח כי החייב היה מודע לזכויותיו והבין את טיב הויתור.

לעניין זה יש לזכור כי עם תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל חל שינוי גם בנוגע לאותם חוזים שנכרתו טרם כניסתו של התיקון לתוקף. סעיף 56(ב) לחוק המתקן הוסיף הוראת מעבר לפיה בחוזים שנכרתו לפני יום התחולה רשאי החייב להוכיח כי לא הובהרה לו זכותו לדיור חלוף ומשמעות הויתור עליה, ואם עשה כן, לא יהא תוקף לויתורו על ההגנות. נטל השכנוע מוטל על החייב ולא על הנושה.


הלכה היא ש"אדם החותם על מסמך בלא לדעת תוכנו, לא יישמע בטענה שלא קרא את המסמך ולא ידע מה חתם ובמה התחייב" (ע"א 467/64 שוויץ נ' סנדור פ"ד יט(2) 113 (1965);

כמו כן ראו עניין מיסטר מאני לעיל, עמ' 946; ע"א 1513/99 דטיאשוילי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד נד(3) 591, 594 (2000); ע"א 6645/00 עו"ד ערד נ' אבן, פ"ד נו(5) 365 (2002)).

עוד נפסק כי מי שמבקש לסתור את חזקת המודעות של החותם, חייב ליתן הסבר מניח את הדעת מדוע חתם בלא להבין (ע"א 1548/96 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' לופו, פ"ד נד(2) 559, 570 (2000)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הלכת אוסם

 2. הלכת אלסוחה

 3. הלכת אייזן

 4. הלכת קרסיק

 5. הלכת רוט

 6. הלכת השנים האבודות

 7. הלכת צרי

 8. הלכת הפחד

 9. הלכת פמיני

 10. הלכת פוליטי

 11. הלכת בובליל

 12. הלכת צמיתות

 13. הלכת הולצמן

 14. הלכת אלגריסי

 15. הלכת משה סמי

 16. הלכת פינץ

 17. הלכת פרלה עמר

 18. הלכת בית הכרם

 19. הלכת ההשתחררות

 20. הלכת רובינשטיין

 21. מהי הלכת השיתוף

 22. הלכת זטולובסקי

 23. הלכת מיסטר מאני

 24. הלכת נניקשווילי

 25. צמצום הלכת סויסה

 26. הלכת העיקר והטפל

 27. הרחבת הלכת אלסוחה

 28. תביעה הלכת אלסוחה

 29. הלכת השיתוף בנכסים

 30. הלכת קידוחי הצפון

 31. הלכת הניכוי מהניכוי

 32. הלכה מחייבת הלכה מנחה

 33. ההלכה בעניין עזרת הזולת

 34. הלכת השיתוף דירת מגורים

 35. הלכת השיתוף בין בני זוג

 36. הלכת אהרונוב עסקאות נוגדות

 37. תחולת הלכה חדשה רטרואקטיבית

 38. הלכת מרגוליס מצב רפואי קודם

 39. גובה פיצויים לפי הלכת אלסוחה

 40. הלכת השיתוף בין בני זוג בעסק

 41. הלכת קינזי - עדות לטובת הנאשם

 42. הלכת מלול - אובדן סיכויי החלמה

 43. הלכת אל עמי - היטל סלילת כבישים

 44. הלכות מנחות בסוגיית הגבלת חופש העיסוק

 45. תביעת עיזבון לפני הלכת השנים האבודות

 46. ביטול הסכם פשרה לאחר שינוי הלכה משפטית

 47. שינוי המועד לתשלום היטל השבחה: הלכת קהתי

 48. גובה פיצויים בעבר לפני הלכת השנים האבודות

 49. הלכה מושרשת היא כי בית המשפט הוא הפוסק האחרון

 50. הלכה היא כי משניתן פסק דין סיים בית הדין את מלאכתו

 51. הלכת מרכז הארגזים - ידיעת מנהלי חברה על התיישנות

 52. האם תביעה רק על "עגמת נפש" נחשבת "נזקי גוף" ? - הלכת מנסור

 53. האם הלכה של בית המשפט העליון מחייבת את בית הדין הארצי לעבודה

 54. הלכה פסוקה היא כי מי שזכה בדינו זכאי לממש את פרי זכייתו באורח מיידי

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון