עקרון רציפות המס

כשלא מדובר בפטור ממס, אופן דחיית המס נעשה תוך שמירה על העלות הראשונית. עקרון זה זכה לשם "עקרון רציפות המס", וראוי להזכיר בהקשר זה, את ע"א 260/83 מנהל מס שבח מקרקעין נ' יוסף אברהם, פ"ד לט(2), 96, שם נדון המקרה הבא: ראובן קיבל ללא תמורה נכס משמעון שבתורו קיבל את הנכס ללא תמורה מלוי.
האם בעת שראובן מוכר את הנכס, שלא על פי דחיית מס נוספת, תיחשב עלות הנכס כשוויו בזמן קבלתו משמעון, כשוויו בזמן ששמעון קיבל את הנכס מלוי, או שמא כעלותו ללוי?

בעניין זה קבע כבוד השופט ד' לוין, כך:

"המחוקק מוחזק כעקבי בגישתו וכמי שמבקש לקבוע בנושא, שהוא מהות החקיקה, מדיניות מגובשת שיש בה היגיון, שיש בה שלמות - כזו המונעת בקיעים ופרצות המזמינים את האזרחים להימנע מלכפוף עצמם להוראות החוק ולמגבלותיו ולהתחמק מתשלום מס.

כשבאים ליתן פירוש לחוק יועדף תמיד הפירוש העקבי, המבטיח את ההיגיון והשלמות שבמדיניותו של המחוקק על פני פירוש היוצר מצבי איפה ואיפה, מערער את יציבות מבנה החוק ומאפשר פריצת בקיעים בו.
...
אותו היגיון - הקובע, ששווי הרכישה לעניין תשלום המס על-ידי המשיב בגין מכירת נכס במקרקעין לקונה הוא שווי המכירה ביום מכירת הנכס על-ידי הגיסה לאחות, שהיא מצדה מכרה את הנכס ללא תמורה למשיב - אותו היגיון עצמו מחייב מסקנה נוספת, ששווי הרכישה יסוב אחורה עד ליום בו נרכש הנכס בתמורה על-ידי הורי המשיב, ההיגיון המנחה הוא, שיישמר רצף החיוב במס על כל השבח שהתהווה, במרוצת השנים.

הפירוש שאומץ על-ידי ועדת הערר לוקה בשתי מגרעות לא רצויות ומזיקות.
א. בשל אי-עקביות מחשבתית מביא הוא לכך, שבשני מצבים נתונים דומים התוצאה תהיה שונה. במקרה אחד יוטל מס על השבח ובמקרה אחר לא.

ב. הוא מאפשר פריצת בקיעים ביסודות החוק וממש נותן אישור להתחמקות בוטה מתשלום המס. כך נעשה בעניין דנן. למעשה, כדי לשחרר את העיסקה מתשלום מס על השבח שהתהווה במרוצת השנים, מאז רכשו ההורים את הנכס ועד למכירתו בשנת 1979, מבצעים בני המשפחה מספר עיסקאות סרק בהעברות פטורות ממס ב-24.6.79 ,1.4.79, 26.6.79 (שלוש עיסקאות כנ"ל תוך חודשיים). על-פי הפירוש הזה התוצאה היא שנמחק כאילו לעניין החישוב כל השבח שהתהווה עד 26.6.79. תוצאה זו אינה רצויה, לבטח לא הייתה לנגד עיני המחוקק וברור שאינה תואמת את כוונתו, המשתמעת מסעיף 6 לחוק ומיתר הסעיפים שנדונו לעיל." (שם, 107).


אם כן, תכלית מנגנון דחיית המס, יפורש לאור עקרונותיו, עקרון המימוש, ועקרון רצף המס. על פניו, כך נראה, כי פירושו של המשיב עדיף על פירושן של המערערות בהקשר זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סרבן מס

 2. הקילת מס

 3. ערעור מס קניה

 4. מס ששולם בחסר

 5. עיקול החזרי מס

 6. השבת מס בולים

 7. החזר מס בולים

 8. נוסח ערעור מס

 9. ביטול מס בולים

 10. מה זה אמנת מס ?

 11. מבצע מס וחלילה

 12. עורך דין מס קניה

 13. ערעור על כפל מס

 14. עורך דין מס רכוש

 15. החזר מס על קרקע

 16. עקרון רציפות המס

 17. החזר מס יבוא רכב

 18. מס על יבוא דגים

 19. ערעור מס של מאפיה

 20. מס רכוש נזק עקיף

 21. תביעה נגד יועץ מס

 22. מדד שלילי החזרי מס

 23. העלמת מס בעל מספרה

 24. העלמת מס הרמת מסך

 25. תביעה לקבלת החזר מס

 26. זיכוי ממס על תרומות

 27. גביית יתר מס בולים

 28. תשלום מס רכוש ביתר

 29. נטל ההוכחה בתביעות מס

 30. טענת השתק בדיני מיסים

 31. נטל ההוכחה בערעור מס

 32. מס בולים על קניית רכב

 33. ראיות חדשות בערעור מס

 34. מס על הלוואה ללא ריבית

 35. חוק מס מעסיקים בשטחים

 36. שימוע לפני הטלת כפל מס

 37. נוסחה אחידה לחישוב מס

 38. התחמקות ממס על סיגריות

 39. מס על אופציות לעובדים

 40. ביקורת מס בקונדיטוריה

 41. גביית מס קניה שלא כדין

 42. מס על רווח ממכירת מניות

 43. מס קניה על כלים חקלאיים

 44. הטבות מס למעסיקים באילת

 45. מס בולים על פוליסת ביטוח

 46. חוב מיסי ועד של בן ממשיך

 47. סיווג רכב עבודה לצורכי מס

 48. תשלום מס מקביל בגין קצבה

 49. סעיף 11א(2) לפקודת המיסים

 50. הערכת מלאי ביקורת מס בעסק

 51. מס לשכירים על רכב מהעבודה

 52. החזר מס בולים ששולם בטעות

 53. רשות המיסים מול נושה מובטח

 54. הגדרת ''בעל'' בחוק מס רכוש

 55. מס על מכירת סיגריות באילת

 56. ריבית על אי תשלום מס בזמן

 57. אי רישום תקבול ע''י יועץ מס

 58. הקלות מס לתושבי גבול הצפון

 59. מס על קניית מכוניות להשכרה

 60. רישום בספר המיסים המנדטורי

 61. שותפות משפחתית - ביקורת מס

 62. צ'ק ללא שם מלקוח - העלמת מס

 63. המועד הקובע לצורכי מס מכירה

 64. הקלה במס במכירת פעילות ייצור

 65. רישום חלק יחסי במגרש מטעמי מס

 66. פיצוי ממס רכוש בגין הצתת מבנה

 67. פיצויים ממס רכוש על נזק עקיף

 68. תוספת שכר לעובדי רשות המיסים

 69. מס על מכירת פירות של אדם פרטי

 70. העלמת מסמכים במסגרת חקירת מס

 71. אי רישום תקבול במהלך ביקורת מס

 72. ביקורת מס בדוכן שווארמה פלאפל

 73. מס על רווחים מהפקדות לקופות גמל

 74. פסק דין פלילי כראיה בערעורי מס

 75. ערעור מס רכוש לגבי שווי מקרקעין

 76. ערעור על החלטת ועדת ערר מס רכוש

 77. אישור מס רכוש על בעלות במקרקעין

 78. טור ממס לדירת מגורים בבעלות עמותה

 79. כמה מקבלים על התחמקות מתשלום מס ?

 80. גלגול מס על הלקוחות כתנאי להחזר מס

 81. תביעה לתשלום מיסים לעיריית רחובות

 82. סחורה ללא תעודת משלוח - ביקורת מס

 83. חישוב מחזור עסקאות - תקנות מס רכוש

 84. ארנונה ומיסים בגין הפעלת שוק עירוני

 85. אי דיווח על עסקת מקרקעין לרשויות המס

 86. מס על תשלום לעובד בגין תניית אי תחרות

 87. האם צריך לשלם מס על הכנסה ממחילת חוב ?

 88. זיכוי מס בישראל בגין מיסים ששולמו בארה''ב

 89. בדיקת הגיון כלכלי של עסקה ע''י רשויות המס

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשות המיסים

 91. זכות השימוע לפני העברת תיק למחלקת חקירות מס

 92. האם יש מס על משכורת לבני משפחה מרווחים בחברה ?

 93. האם מחילת חוב במועד מאוחר יותר היא עסקה נפרדת המחויבת במס מכוח עצמה ?

 94. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון