תביעה לפירוק חברה

האם ניתן להגיש תביעה אזרחית לפירוק חברה ?

ההלכה הפסוקה החלה ברוב המקרים של פירוק חברה, שוללת בתכלית את הפיכתה של בקשת הפירוק ל"תחליף תביעה אזרחית", קרי, בקשה לפירוק אינה, ולא נועדה להיות אכסניה דיונית לבירור המחלוקת המשפטית בדבר עצם קיומו של חוב.

הטעמים לכך הינם מגוונים, ונעוצים הן בשיקולים דיוניים, והן בשיקולים לגופו של עניין. בקצירת האומר, עסקינן בעיקר בכל הנקודות הבאות:אי-התאמה של ההליכים הנהוגים בבית משפט של פירוק לבירור מחלוקות עובדתיות וחשבונאיות הכרוכות לא פעם בהכרעה בדבר קיום החוב.
רצון שלא לעודד צדדים לערוך "קיצור דרך" דיוני, ולהגיש בקשות פירוק כתחליף לתביעה אזרחית. זאת, לא רק נוכח ההבדל הדיוני בין שני ההליכים, אלא גם ובעיקר נוכח משמעותה מרחיקת הלכת של בקשת פירוק, והנזק שעשויה בקשה תלויה ועומדת להסב לחברה, אף אם לאמיתו של דבר היא סולבנטית ועסקיה מצליחים. לשון אחר, הדין מבקש, בדרך-כלל, לשלול את יכולתו של טוען לנשיה לעשות שימוש בבקשת פירוק כ"נשק" שמטרתו הפעלת לחץ על הצד שכנגד לשלם חוב שהוא מכחיש, או למהר ולהתפשר עימו, פן יבולע לו.
בהמשך לנקודה הקודמת, קיים חשש מכפל-הליכים, על הסרבול והאפשרות לעיוות-דין שהוא צופן בתוכו. זאת, בעיקר במצב בו הצדדים מתדיינים באותה עת עצמה בערכאה אחרת, ועולה חשש כי מגיש בקשת הפירוק מבקש לסכל בירור בערכאה האחרת, או לפגוע ביכולתו של הצד שכנגד לקבל את יומו בבית המשפט.


הלכה פסוקה זו מביאה, בדרך-כלל, לכך כי במקום בו מתברר כי הצדדים חלוקים אודות קיומו של חוב, יסרב בית המשפט ליתן צו פירוק, ויפנה את מבקש הפירוק להגשה או מיצוי של ההליך המתאים בערכאה אזרחית, וזאת במטרה לעגן את טענותיו בהחלטה שיפוטית. הלכה זו נועדה, ואכן כך היא פועלת הלכה למעשה, לצמצם את היכולת להשתמש בבקשת הפירוק כאמצעי לחץ, או במטרה לסכל את יכולת החברה שפירוקה מתבקש לזכות ליומה בערכאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה לפירוק חברה

 2. פירוק חברה רווחית

 3. נכס של חברה בפירוק

 4. עורך דין פירוק חברה

 5. פירוק חברה עקב סכסוך

 6. בקשת נושה לפירוק חברה

 7. ערבות לחוב חברה בפירוק

 8. עיכוב ביצוע פירוק חברה

 9. פירוק חברה חדלות פירעון

 10. היטל השבחה חברה בפירוק

 11. פטור מאגרה לחברה בפירוק

 12. פירוק חברה מטעמי צדק ויושר

 13. הגשת תביעה נגד חברה בפירוק

 14. דוח רואה חשבון בהליך פירוק

 15. התיישנות ממועד צו פירוק חברה

 16. סמכות עניינית פירוק חברת חוץ

 17. מס רווחי הון בפירוק חברה מרצון

 18. חוק גל: בקשה לפירוק חברה חקלאית

 19. פירוק חברה עקב חוב שנוי במחלוקת

 20. בקשה לפירוק חברה על ידי המנכ''ל

 21. יחסי עובד מעביד לפני פירוק חברה

 22. צו עיכוב יציאה מהארץ בפירוק חברה

 23. אי דיווח על רווח הון בפירוק חברה

 24. פירוק חברה עקב סכסוך בין מנהלים

 25. היטל השבחה מקרקעין של חברה בפירוק

 26. הגדלת כמות הזמנות לפני פירוק חברה

 27. מע''מ על חלוקת נכסים בפירוק חברה

 28. בקשה למתן צו פירוק חברה בגין חובות

 29. תביעה נגד יועץ משפטי של חברה בפירוק

 30. זכות הסירוב הראשונה בהליך פירוק חברה

 31. רישום שעבוד על רכב בהליכי פירוק חברה

 32. האם אפשר לקיים בוררות עם חברה בפירוק ?

 33. תביעה אישית נגד אורגנים של חברה בפירוק

 34. עיכוב הליכים נגד בעל מניות בחברה בפירוק

 35. זכות עיכבון של רואה חשבון - חברה בפירוק

 36. העדפת נושים אסורה בעל מניות בחברה בפירוק

 37. צו עיכוב יציאה מהארץ נגד מנהל חברה בפירוק

 38. תניית שימור בעלות בתוצרת חקלאית לחברה בפירוק

 39. קיזוז בגין יתרת חוב בחשבון בנק של חברה בפירוק

 40. ערעור על חיוב אישי של בעל מניות בחברה בפירוק

 41. האם "הימנעות מביצוע התשלום" עילה לפירוק חברה ?

 42. סמכות להורות על המשך דיון בתביעה נגד חברה בפירוק

 43. המפרק הנוכחי ביקש להגיש תביעה אישית נגד המפרק הקודם

 44. הפקדת כספים באוצר לרכישת מכוניות מחו''ל - פירוק חברה

 45. בקשת מפרק הזמני של חברה להורות לחברה זרה בהודו להעביר כספים לקופת הפירוק

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון