קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות
1. בפני ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 18.6.01, אשר קבעה למערערת נכות בשעור - 0% (אפס).2. המערערת, נפגעה בתאונת עבודה ביום 10.11.98, ביד, בכתף ימין ובעמוד השדרה הצווארי.

3. ועדה מדרג ראשון קבעה למערערת ביום 8.2.01, נכות צמיתה בשעור - 15%.

4. המשיב הגיש ערר על החלטת הועדה מדרג ראשון.

5. המערערת זומנה לועדה הרפואית לעררים ביום 17.4.01.
המערערת התלוננה בפני הועדה על כאבים חזקים בכתף ימין וכן בצוואר עם הקרנה לכתף ימין. היא סיפרה, כי היא מקבלת טיפול נגד כאבים.

6. הועדה בדקה את המערערת ולא מצאה בכתף ימין דלדול שרירים, או דפורמציה, או נפיחות, או חום מקומי.
המערערת התנגדה לבצע תנועות בכתף ימין, הואיל והיא סובלת מכאבים חזקים. המרפק נבדק ולא נמצאה הגבלה בסיבוב פנימי וחיצוני של פרק הכתף.
נמצאו רגישויות מוגזמות בפרק הכתף הימני ומסביב.
המערערת התנגדה לתנועות בעמוד שדרה צווארי עקב הכאבים שמסבות לה התנועות. הועדה מצאה, כי קיימת רגישות מוגזמת. בצילום כתף ימין וכתפיים מיום 11.12.00 , נמצאו שתי הכתפיים בגדר הנורמה, לא נמצאו שינויים בפרק. ב U.S של כתף ימין מ- 11.12.00, אין עדות לקרע של השרוול המסובב או לשינויים אחרים באזור.נ
הועדה ציינה, כי קיים קושי רב בבדיקה בגלל התנגדות לכל תנועה בכתף. הממצאים בעמוד שדרה צווארי, אינם מתאימים לחבלה הכרוכה בהרמת קשישה.
הועדה ביקשה את תוצאות הצילום C.T ארטרוגרם.
הועדה עיינה בחוות דעת של פרופ' עטר מיום 6.4.01, ולא קיבלה את מסקנותיו הקליניות פרט לציון של חבלה או כאב בכתף משנת 1993, שמלבדו מופיע רישום גם ב 1998.

7. הועדה התכנסה ב 18.6.01, עיינה בצילומי כתף ימין ולא ראתה שינויים גרמיים המרווח הפרקי דומה לצד שמאל.
C.T ארטרוגרם מימין תקין. בדיקת C.T של עמוד שדרה צווארי מ 27.12.98, קיימות בליטות דיסק C3-4 מרכזי אחורי וב C5-C6 מימין.
הועדה מצאה, כי הבדיקה הקלינית וכן בדיקות העזר, אינן תומכות בתלונות המערערת. הבדיקה היתה תקינה לחלוטין. לכן הועדה קיבלה את ערר המוסד ולא מוצאת כל נכות רפואית כתוצאה מהתאונה.

8. טענות המערערת

הועדה התעלמה מממצאיו של פרופ' דן עטר כפי שהובאו בחוות דעתו מיום 6.4.01.

9. הועדה לא ביצעה את המבחנים, שיישם פרופ' עטר במערערת.

10. הועדה התעלמה מבדיקות M.R.I, C.T ארטרוגרם ו- C.T עמוד שדרה צווארי, המצביעות על מגבלות בכתף ימין ובעמוד שדרה צווארי.

11. קיימת אי התאמה בין הממצאים הרפואיים לבין קביעות הועדה.

12. אין לנכות אחוזי נכות בגין מצב קודם, מאחר והכאבים בכתף ימין, מהם סבלה המערערת ב 1993, טופלו ומאז לא סבלה המערערת מבעיות בכתף ימין.

13. הועדה לא ציינה למה מתאימים הממצאים בעמוד שדרה הצווארי, אלא רק ציינה, כי אינם מתאימים לחבלה מסוג הרמת קשישה.

14. על הועדה היה לבדוק את הקשר הסיבתי בין הממצאים וארוע התאונה באמצעות מומחה רפואי בתחום התעסוקה, או מומחה לביומכניקה.

15. טענות המשיב

המבחנים שהועדה הרפואית מפעילה, הינם בשיקול דעתה הרפואי ולא ניתן לקבוע לה איזה מבחנים ליישם.

16. לא נפלה כל טעות משפטית בהחלטת הועדה.

17. הכרעה

כאשר מונחת בפני הועדה חוות דעת רפואית מטעם המבוטח, תוכל הועדה לצאת ידי חובת ההנמקה, כאשר תגיע לממצאים שונים מאלו שהגיע אליו המומחה.

ראה: דב"ע נ"א/122-99 רייזלר נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כ"ג, 169.
דב"ע נ"ד/2122-01 המוסד לביטוח לאומיח - כהן, פד"ע כ"ז, 54.

18. בפרוטוקול הועדה מיום 17.4.01, ברור, כי היו בפניה צילומים שלא היו בפני פרופ' עטר. מדובר בצילום כתף ימין ו U.S מיום 11.12.00, אשר בהם לא היתה עדות לקרע של השרוול. זאת בשונה מממצאי בדיקת C.T ארטרוגרם מ 23.6.99, אשר הדגים קרע בשרוול המסובב.
ממצאים שונים אלו, מביאים בהכרח למסקנות שונות.

19. הועדה בעלת שיקול דעת משלה בכל הקשור להפעלת מבחנים ובדיקות ומדובר בעניין רפואי שאין ביה"ד מוסמך ויכול להתערב בו. אןי לביה"ד כלים לקבוע אם המבחנים שהפעיל פרופ' עטר הם המבחנים והבדיקות שצריך להפעיל במקרה הנדון, ולא ידוע גם אם הופעלו כולם , חלקם או מיעוטם או מה המשמעות של כך.
בחינת החלטת הועדה והעבודה מצומצמת רק לשאלה, אם נפלה טעות משפטית ולא רפואית בהחלטה. מבחינה זו, אין ביה"ד מתערב במבחנים שהופעלו או שהיו צריכים להיות מופעלים.ב

20. הועדה לא ניכתה אחוזי נכות בגין מצב קודם, על אף שהזכירה את כרטיסה הרפואי בפרוטוקול מיום 17.4.01 ועל כן, אין מקום להתייחס לטענה זו.

21. גם קביעתה של הועדה, כי הממצאים בעמוד שדרה הצווארי, אינם מתאימים לחבלה בעקבות הרמת קשישה הם מסוג העניינים שמסורים בלעדית לועדה. מדובר בשאלות הכרוכות בדיון בקביעת הקשר הסיבתי בין החבלה והתאונה. בעניין זה, מסורה לועדה הסמכות לקבוע זאת על בסיס רפואי ועובדתי. מבחינה זו, לא נפלה כל טעות משפטית בהחלטה.
לועדה גם יש סמכות להחליט אם היא מעוניינת בחוות דעת נוספת בעניין זה וביה"ד לא יתערב בכך אם לא נעשה כן כדעת המערערת.

22. הועדה ביקשה לעיין בתוצאות וצילום C.T ארטרוגרם ולאחר שעיינה בהם, מצאה בין השאר שה C.T ארטרוגרם מימין תקין. לא מצויין בפרוטוקול מיום 18.6.01, ממתי בדיקת C.T ארטרוגרם זו וככל שהדבר עולה מהתיק קיימת בדיקה אחת כזו מיום 23.6.99 ממנה עולה, כי קיים קרע בשרוול המסובב בכתף ימין.

23. מבחינה זו, תמוהה החלטת הועדה כאשר אינה מציינת ממתי בדיקת ה C.T שהיתה בפניה ואם זו מ 23.6.99, כיצד היא מתיישבת עם מסקנת הועדה, כי מדובר בבדיקה תקינה.
אין בפרוטוקול בפרק המסמכים, כל דבר שיכול לסייע בעניין זה, לעניין תאריך הבדיקה.ו

24. אשר על כן ובנקודה זו בלבד, הערעור מתקבל. הדיון יוחזר לועדה, על מנת שתבהיר לאיזה בדיקת C.T ארטרוגרם מימין התייחסה בדיון מיום 18.6.01, ואם זו הבדיקה מיום 23.6.99, כיצד ממצאי בדיקה זו מתיישבים עם מסקנותיה מדיון זה ומדיון קודם, כי אין עדות לקרע בשרוול המסובב.

25. בנסיבות העניין, ישלם המשיב למערערת, הוצאות בסך - 500 ₪, בתוספת מע"מ, אשר ישאו ריבית והצמדה כחוק, מהיום ועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון