ביטול פסק דין חלקי נגד צד ג

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול פסק דין חלקי נגד צד ג:

1. ביום 7.7.99 ניתן על ידי פסק דין חלקי המחייב את הנתבעת במלוא סכום התביעה למעט אותם כספים שהתובע שילם לצד ג', עבור התקופה שבין ה - 6.7.93 ל - 28.2.94, כשמנגד חייבתי את צד ג' לשלם לנתבעת את אותם סכומים מכוח ההודעה שהיא שלחה אליו. ביום 4.10.99 נתתי פסק דין משלים וזאת לאחר שקבעתי בפסק הדין החלקי שהצדדים ישלימו את טיעוניהם בכתב בקשר לחיוב הנתבעת בכספים ששילם התובע עבור התקופה המפורטת לעיל. יצויין, כי רק התובע הגיש את סיכומיו ואילו הצדדים האחרים לא עשו כן.

2. ביום 19.10.99 הגיש צד ג' בקשה לביטול פסק הדין החלקי ופסק הדין המשלים. טענתו הייתה, כי לא זומן לדיון, לא נכח בו והוא לא נדרש להגיש איזו שהיא בקשה. על אף שהבקשה לא הוגשה כהלכה, שכן בין היתר העובדות שנטענו בה לא אומתו בתצהיר, החלטתי ביום 20.10.99 לאפשר לב"כ צד ג' להעלות את טענותיו לגופו של עניין תוך 15 יום מיום מתן ההחלטה וזאת לנוכח העובדה שההכרעה בתיק ניתנה על בסיס טיעונים משפטיים בלבד. עד היום ב"כ צד ג' לא הגיש את טיעוניו.

3. ביום 3.11.99 הוגשה בקשה בכתב ותשובה לבקשת צד ג' מטעם הנתבעת. בבקשה האמורה מעלה ב"כ הנתבעת טענות כרימון כנגד התובע ובעיקר כנגד בית המשפט. כבר עתה ייאמר, כי לנוכח העובדה שב"כ התובע מודה בפה מלא כי "בשל טעות משרדית" לא הגיש את השלמת טיעוניו, דבר אשר נקבע לגביו במספר רב של פסקי דין שהוא רשלנות של עורך הדין, מצפה הייתי ללשון מעודנת יותר מטעמו ללא הדחת טענות כלפי בית המשפט.נ

4. אף על פי כן ולמרות שלא ראיתי לאחר עיון בבקשה על נימוקיה, מקום להעתר לה (גם לגופו של עניין), ביקשתי לקבל את תגובת התובע וצד שלישי לבקשה. במאמר מוסגר אציין, כי הבקשה לא אומתה בתצהיר כהלכה, כפי שכל הבקשות שהוגשו על ידי הנתבעת לא אומתו בתצהיר כהלכה, אלא על דרך ההפנייה בלבד - בניגוד לדין. מכל מקום, צד ג' הגיש את תגובתו ביום 8.11.99 והוא אך חזר על טענותיו כפי שהובעו בבקשתו לביטול פסק הדין שניתן כנגדו. התובע הגיש את תגובתו ביום 29.11.99 והתנגד לביטול פסק הדין וסומך אני את ידי על טיעוניו.ב

5. אין צריך לומר שלנוכח העובדה שצד ג' לא ראה לנכון להשמיע את טענותיו לגופו של עניין, על אף שניתנה לו האפשרות לעשות כן, אין מקום להעתר לבקשתו. באשר לבקשת הנתבעת, הרי שניתן היה להעלות על הדעת דיון חוזר בנושא שנותר שנוי במחלוקת ואשר נדון במסגרת פסק הדין המשלים. ברם, בכל מקרה, משניתן פסק הדין החלקי כדין - גם לפי שיטתה של הנתבעת, הרי שלא ניתן להעלות על הדעת ביטולו של חלק זה של פסק הדין, שהוא מתייחס לרוב רובו של סכום התביעה, למרות שלגביו נטענו רוב רובן של טענות הנתבעת בבקשתה.

6. יתר על כן, משהחלטתי לאפשר לנתבעת לבקש את תיקון כתב הגנתה, ואיפשרתי לה אף להגיב על תגובת התובע לאותה בקשה והיא עשתה כן בצורה רדודה מאוד במכתב! מיום 22.6.99 (ולא בהגשת כתב בית דין כמצוות התקנות), הרי שאין לה להלין אלא על עצמה.ו

7. ומבחינת למעלה מן הצריך. הרי פס"ד החלקי ניתן על ידי ביום 7.7.99 ויש להניח שנתקבל בסמוך לכך בידי ב"כ הנתבעת. ביום 13.10.99 ב"כ הנתבעת ראה לנכון להגיש בקשה לתיקון פסק הדין מבלי שהלין על דבר או חצי דבר בקשר לגופו של פסק הדין. נדרשת לא מעט תעוזה לשוב לבית המשפט לאחר שבקשתו זו נדחתה ולהשיג על פסק הדין החלקי והמשלים יחדיו, וזאת על אף שהבקשה לביטול פסק הדין הייתה לבושה כבקשה לביטול פסק הדין המשלים בלבד והיא התייחסה גם לפסק הדין החלקי שניתן ואשר לגביו לא נשמעו השגות כאמור.נ

8. נדמה לי, כי פטור אני מלדון בשאלת הארכת המועדים להגשת ערעור על איזה חלק מפסק הדין שניתן, שכן איני מוסמך לעשות כן ממילא.ב

9. גם לגופו של עניין לא מצאתי ממש בטיעוניה של הנתבעת ולא ראיתי מקום לשנות דבר בהחלטותי.ו

10. אני דוחה איפוא את הבקשה ושני חלקי פסק הדין שניתנו יעמדו על כנם, הן כנגד הנתבעת והן כנגד צד ג'.נ

11. אין צו להוצאות.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פסק משקם

 2. ביטול פסק דין תורה

 3. ביטול פסק דין חלוט

 4. ביטול פסק בורר סופי

 5. בקשה לביטול פסק בורר

 6. בקשה לביטול פסק משקם

 7. בקשת ביטול פסק בורר

 8. ביטול פסק דין תעבורה

 9. ביטול פסק דין בערעור

 10. ביטול פסק דין עקב תרמית

 11. ביטול פסק דין בטענת מרמה

 12. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 13. ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 14. ביטול פסק בורר בטענת זיוף

 15. ביטול פסק בורר מחמת תרמית

 16. ביטול פסק דין בהעדר הנמקה

 17. ביטול פסק בורר עקב טעויות

 18. ביטול פסק של בית דין צדק

 19. ביטול פסק דין שניתן בפשרה

 20. בקשה לביטול פסק דין בורר

 21. בקשה לביטול פסק דין בהסכמה

 22. ביטול פסק דין בהעדר הופעה

 23. בקשה חוזרת לביטול פסק דין

 24. ביטול פסק דין בהעדר תעבורה

 25. ביטול פסק דין חלקי נגד צד ג

 26. בקשה מוסכמת לביטול פסק דין

 27. ביטול פסק דין שניתן באיחור

 28. ביטול פסק דין שניתן בהסכמה

 29. תביעה לביטול פסק דין מזונות

 30. ביטול פסק בורר שלא ניתן בזמן

 31. בקשה לביטול פסק בורר עקב מרמה

 32. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 33. ביטול פסק דין בסדר דין מקוצר

 34. ביטול פסק בורר בגלל העדר נימוק

 35. ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

 36. פסיקת הוצאות על ביטול פסק דין

 37. החזר כספים לאחר ביטול פסק דין

 38. בקשה לביטול פסק בורר לאחר 45 יום

 39. נהיגה בלי חגורה - ביטול פסק דין

 40. ביטול פסק של הבורר המנוגד לתקנות הציבור

 41. ביטול פסק בורר בית הדין לממונות

 42. ביטול פסק דין של בית הדין למשמעת

 43. ביטול פסק דין שניתן בהעדר תעבורה

 44. בקשה לביטול פסק בורר שניתן באיחור

 45. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין

 46. טעות ביישום הדין - ביטול פסק בורר

 47. תביעה לביטול פסק דין חלוט מחמת מרמה

 48. ביטול פסק דין בית דין אזורי לעבודה

 49. ביטול פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה

 50. ביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות

 51. שיקול דעת בית המשפט לביטול פסק דין

 52. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 53. ביטול פסק דין בגין פגם בזימון לדיון

 54. ביטול פסק בית דין צדק לענייני ממונות

 55. דחיית בקשה לביטול פסק דין המצאה כדין

 56. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק בורר

 57. ביטול פסק דין פינוי דירה מחמת הצדק ?

 58. ביטול פסק דין של רשות השיפוט בהסתדרות

 59. הגשת בקשה לביטול פסק בורר לאחר המועד

 60. ביטול פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 61. ביטול פסק דין עקב אי מתן הזדמנות להגיב

 62. ביטול פסק דין משמעתי בהעדר נגד עורך דין

 63. ביטול פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה

 64. בקשות לאישור פסק בורר ולביטול פסק בורר

 65. ביטול פסק דין במעמד צד אחד עתירה מנהלית

 66. עתירה לביטול פסק דין של בית הדין הרבני

 67. ערעור על החלטת ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 68. ביטול פסק דין בהמרצת פתיחה ללא הגשת תשובה

 69. פסק דין הצהרתי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 70. ביטול פסק דין תעבורה שניתן בהעדר התייצבות

 71. תשלום הוצאות כתנאי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 72. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות לדיון הוכחות

 73. ביטול פסק דין חלוט ע''י מי שאינו צד להליך

 74. אחוזים לעורך דין למרות ביטול פסק דין בערעור

 75. בקשה להארכת המועד להגשת בקשת ביטול פסק בורר

 76. ערעור על החלטה לביטול פסק דין ברשות או בזכות

 77. ארכה להגשת בר''ע על החלטה לגבי ביטול פסק דין

 78. ערעור על הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק בורר

 79. בקשה לתיקון כתב תביעה: הוספת טענת ביטול פסק בוררות

 80. ביטול פסק דין בהעדר הגנה למרות ביצוע מסירה כדין

 81. ערעור על ביטול פסק דין בהעדר הגנה בסדר דין מקוצר

 82. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 83. ביטול פסק דין בהעדר כתב הגנה - 30,000 ש''ח הוצאות

 84. הוצאות בסך של 3,000 ₪ בעקבות ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

 85. בית הדין העליון של התנועה הדתית לאומית - ביטול פסק דין

 86. בקשה לביטול פסק דין שהושג בדרכי תרמית וגילוי ראיות חדשות

 87. ביטול פסק דין המורה על דחיית תביעה עקב אי הפקדת ערובה

 88. בקשה לביטול פסק דין בגלל חוסר יכולת כלכלית להגיש ערעור

 89. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה על הסף, מבלי לקיים דיון ענייני

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון