ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

ההלכה הפסוקה בשאלת ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה נקבעה בפסק-הדין המנחה של כב' השופט זוסמן בע.א. 64/53 כהן נ' יצחק ח' פ"ד 395 בעמ' 297 ליד האות ה', אשר קבע כדלקמן:ב

"...פסק הדין אשר ניתן שלא כהלכה דרך משל:ו מבלי שהנתבע הוזמן כחוק - רשאי הנתבע לדרוש את ביטולו מתוך חובת הצדק...      
ניתן פסק דין כהלכה יציג לעצמו בית המשפט אשר אליו פנה הנתבע בבקשת ביטול שתי שאלות אלו:נ
ראשית, מהי הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקש לא רשם הופעה, או לא הגיש את הגנתו או לא הופיע בתאריך הקובע לבירור המשפט.
שנית, ושאלה זו חשובה לאין ערוך מהראשונה - מה הם סיכויי ההצלחה של הנתבע המבקש".


קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה:

1.     לפני בקשה לביטול פסק-דין שניתן בהעדר הגנה.

     העובדות
2.     בין הצדדים נחתם הסכם לפיו תבצע המשיבה עבור המבקשת עבודות התקנה של מעקות לכביש הנבנה על ידה.

3.     לאחר חתימת ההסכם נגנבו מאתר העבודה חומרים וציוד השייכים למשיבה.

4.     בגין הגניבה הגישה המשיבה תביעה כספית כנגד המבקשת על סך של 342,798 ש"ח.

5.     המבקשת קיבלה הזמנה לדין בצירוף כתב תביעה, אך לא הגישה כתב הגנה.

6.     משלא הגישה המבקשת כתב הגנה כאמור, נתן בית המשפט, לבקשת המשיבה, פסק-דין כנגד המבקשת, על סמך כתב התביעה והנספחים.

7.     המבקשת טוענת כי לא הגישה כתב הגנה מאחר שמר סימון (להלן:ב "סימון"), מבעלי התובעת-המשיבה, אמר למבקשת שאל לה להתייחס לתביעה.
     לדברי העד מטעם המבקשת, מר אפרים (להלן:ו "מר אפרים"), אמר לו סימון כי הנימוק להגשת התביעה הוא דרישתה של חברת הביטוח שיעשה כן, ושכל רע לא יאונה למבקשת (ראה עדותו, עמ' 3, שורה 7 ואילך).
     מר אפרים העיד כי בין הצדדים היו קשרים מסחריים וחברתיים מצויינים, ועל כן לא היה מקום להטיל ספק בדבריו של סימון, ולכן לא הוגש כתב ההגנה.

8.     לגופו של ענין העיד מר אפרים:נ
א.     המבקשת לא התחייבה כלפי המשיבה לבטח את הציוד שברשותה באתר העבודות ואין זכר להתחייבות כזאת בהסכם בין הצדדים (ראה סעיף 4 לתצהיר).
ב.     המשיבה זייפה מסמך מקורי שהוגש למשטרה בכך ששינתה את היקף הציוד שנגנב ממנה.

9.     טענות המבקשת לא נסתרו ע"י המשיבה, התגובה לבקשה לא נתמכה בתצהיר כנדרש בתקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי, תיקון התשנ"ו1997-, ולא הובאה גרסתו של סימון.

     המצב המשפטי
10.     ההלכה הפסוקה בשאלת ביטולו של פסק-דין שניתן בהעדר הגנה נקבעה בפסק-הדין המנחה של כב' השופט זוסמן בע.א. 64/53 כהן נ' יצחק ח' פ"ד 395 בעמ' 297 ליד האות ה', אשר קבע כדלקמן:ב
     "...פסק הדין אשר ניתן שלא כהלכה דרך משל:ו מבלי שהנתבע הוזמן כחוק - רשאי הנתבע לדרוש את ביטולו מתוך חובת הצדק...      
ניתן פסק דין כהלכה יציג לעצמו בית המשפט אשר אליו פנה הנתבע בבקשת ביטול שתי שאלות אלו:נ
ראשית, מהי הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקש לא רשם הופעה, או לא הגיש את הגנתו או לא הופיע בתאריך הקובע לבירור המשפט.
שנית, ושאלה זו חשובה לאין ערוך מהראשונה - מה הם סיכויי ההצלחה של הנתבע המבקש".

(וראה בנוסף בע.א. 442/89 עלאדין ואח' נ' מדינת ישראל מ"ג(3) פ"ד 824, ע.א. 164/62 פרידמן נ' פרידמן י"ז פ"ד 349).

11.     לאור האמור, תחילה עלי לבדוק את הסיבה לאי-הגשת כתב הגנה ע"י המבקשת, ואחר כך את סיכויי הצלחתה של המבקשת.

12.     מהראיות שלפני בשלב זה, השתכנעתי שבין הצדדים היו יחסי אמון מלאים, ואין לי סיבה להטיל ספק בדברי העד אפרים, כי כתב ההגנה לא הוגש בהסכמה כיוון שמנהל המשיבה - מר משה סימון - אמר למבקשת שאין צורך לעשות כן.

13.     אשר לשאלת סיכויי ההצלחה של המבקשת בהגנתה אם יבוטל פסק-דין, אומר שטענות ההגנה המפורטות בסעיף 8 לעיל ונתמכות בתצהיר שהוגש כחלק בלתי נפרד לבקשה, יש בהן כדי להוות הגנה לכאורה, במיוחד שמצאתי בחומר הראיות כי:ב
א.     קיים הבדל מהותי בין המסמך המשטרתי שהוגש ע"י המבקשת לבין זה שהוגש ע"י המשיבה כנספח לכתב התביעה.

ב.     בהסכם בין הצדדים אין סעיף המחייב את המבקשת לבטח את הציוד שברשותה.
יש מקום לברר את טענות ההגנה לגופן.

14.     לאור כל האמור לעיל:ו
א.     אני מבטל את פסק-הדין שניתן בתיק העיקרי 25121/96 במעמד צד אחד.
ב.     המבקשת תגיש לבית המשפט כתב הגנה עד ליום 1/12/98.
ג.     אני קובע הוצאות משפט בגין בקשה זו בסך 3,500 ש"ח בתוספת מע"מ, אשר ישולמו בהתאם לתוצאות בתיק העיקרי .לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פסק משקם

 2. ביטול פסק דין תורה

 3. ביטול פסק דין חלוט

 4. ביטול פסק בורר סופי

 5. בקשה לביטול פסק בורר

 6. בקשה לביטול פסק משקם

 7. בקשת ביטול פסק בורר

 8. ביטול פסק דין תעבורה

 9. ביטול פסק דין בערעור

 10. ביטול פסק דין עקב תרמית

 11. ביטול פסק דין בטענת מרמה

 12. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 13. ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 14. ביטול פסק בורר בטענת זיוף

 15. ביטול פסק בורר מחמת תרמית

 16. ביטול פסק דין בהעדר הנמקה

 17. ביטול פסק בורר עקב טעויות

 18. ביטול פסק של בית דין צדק

 19. ביטול פסק דין שניתן בפשרה

 20. בקשה לביטול פסק דין בורר

 21. בקשה לביטול פסק דין בהסכמה

 22. ביטול פסק דין בהעדר הופעה

 23. בקשה חוזרת לביטול פסק דין

 24. ביטול פסק דין בהעדר תעבורה

 25. ביטול פסק דין חלקי נגד צד ג

 26. בקשה מוסכמת לביטול פסק דין

 27. ביטול פסק דין שניתן באיחור

 28. ביטול פסק דין שניתן בהסכמה

 29. תביעה לביטול פסק דין מזונות

 30. ביטול פסק בורר שלא ניתן בזמן

 31. בקשה לביטול פסק בורר עקב מרמה

 32. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 33. ביטול פסק דין בסדר דין מקוצר

 34. ביטול פסק בורר בגלל העדר נימוק

 35. ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

 36. פסיקת הוצאות על ביטול פסק דין

 37. החזר כספים לאחר ביטול פסק דין

 38. בקשה לביטול פסק בורר לאחר 45 יום

 39. נהיגה בלי חגורה - ביטול פסק דין

 40. ביטול פסק של הבורר המנוגד לתקנות הציבור

 41. ביטול פסק בורר בית הדין לממונות

 42. ביטול פסק דין של בית הדין למשמעת

 43. ביטול פסק דין שניתן בהעדר תעבורה

 44. בקשה לביטול פסק בורר שניתן באיחור

 45. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין

 46. טעות ביישום הדין - ביטול פסק בורר

 47. תביעה לביטול פסק דין חלוט מחמת מרמה

 48. ביטול פסק דין בית דין אזורי לעבודה

 49. ביטול פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה

 50. ביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות

 51. שיקול דעת בית המשפט לביטול פסק דין

 52. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 53. ביטול פסק דין בגין פגם בזימון לדיון

 54. ביטול פסק בית דין צדק לענייני ממונות

 55. דחיית בקשה לביטול פסק דין המצאה כדין

 56. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק בורר

 57. ביטול פסק דין פינוי דירה מחמת הצדק ?

 58. ביטול פסק דין של רשות השיפוט בהסתדרות

 59. הגשת בקשה לביטול פסק בורר לאחר המועד

 60. ביטול פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 61. ביטול פסק דין עקב אי מתן הזדמנות להגיב

 62. ביטול פסק דין משמעתי בהעדר נגד עורך דין

 63. ביטול פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה

 64. בקשות לאישור פסק בורר ולביטול פסק בורר

 65. ביטול פסק דין במעמד צד אחד עתירה מנהלית

 66. עתירה לביטול פסק דין של בית הדין הרבני

 67. ערעור על החלטת ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 68. ביטול פסק דין בהמרצת פתיחה ללא הגשת תשובה

 69. פסק דין הצהרתי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 70. ביטול פסק דין תעבורה שניתן בהעדר התייצבות

 71. תשלום הוצאות כתנאי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 72. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות לדיון הוכחות

 73. ביטול פסק דין חלוט ע''י מי שאינו צד להליך

 74. אחוזים לעורך דין למרות ביטול פסק דין בערעור

 75. בקשה להארכת המועד להגשת בקשת ביטול פסק בורר

 76. ערעור על החלטה לביטול פסק דין ברשות או בזכות

 77. ארכה להגשת בר''ע על החלטה לגבי ביטול פסק דין

 78. ערעור על הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק בורר

 79. בקשה לתיקון כתב תביעה: הוספת טענת ביטול פסק בוררות

 80. ביטול פסק דין בהעדר הגנה למרות ביצוע מסירה כדין

 81. ערעור על ביטול פסק דין בהעדר הגנה בסדר דין מקוצר

 82. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 83. ביטול פסק דין בהעדר כתב הגנה - 30,000 ש''ח הוצאות

 84. הוצאות בסך של 3,000 ₪ בעקבות ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

 85. בית הדין העליון של התנועה הדתית לאומית - ביטול פסק דין

 86. בקשה לביטול פסק דין שהושג בדרכי תרמית וגילוי ראיות חדשות

 87. ביטול פסק דין המורה על דחיית תביעה עקב אי הפקדת ערובה

 88. בקשה לביטול פסק דין בגלל חוסר יכולת כלכלית להגיש ערעור

 89. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה על הסף, מבלי לקיים דיון ענייני

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון