בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל:

1.     ביום 21.7.99 הגיש המבקש בקשת רשות ערעור על החלטת כב' השופט שמעוני בבית-משפט השלום בירושלים מיום 21.6.99 - בה נדחתה בקשת המבקש להצטרף לתיק, ולחלופין - לבטל את פסק הדין מיום 17.9.98 ככל שהדבר נוגע למבקש.

2.     ביום 7.9.99 הגיש המבקש בקשה לעיכוב ההליכים בתיק הוצל"פ 03-31925-98 עד הכרעה בבר"ע.

3.     ביקשתי את תגובת המשיבים לבקשה - וזו הומצאה לי ביום 15.9.99.

4.     המשיבים טוענים הן טענות פרוצדורליות והן טענות ענייניות כנגד הבקשה.

5.     הטענה הפרוצדורלית היא כי לפי תקנות סדר הדין האזרחי - לא ניתן להגיש בקשה זו לבית משפט של ערעור, מבלי שהוגשה בקשה לעיכוב ביצוע - לבית המשפט שנתן את ההחלטה, ועל כן יש למחוק או לדחות את הבקשה על הסף.

6.     הטענה המהותית היא כי המבקש, אישית, הוזמן כדין לדיון בבית המשפט קמא, והוא משתמש בכל פעם בשמות שונים כדי לבלבל את בית המשפט.

7.     טענה מהותית נוספת היא כי אם המבקש אכן לא היה צד להליך בבית המשפט קמא, כפי שהוא טוען - היה עליו להגיש תביעה נפרדת לביטול פסק הדין ולא בקשה לביטול פסק הדין בתיק בו לא היה צד.

8.     נראה לי כי יש ממש בתגובת המשיבים.

9.     המבקש לא ציין בבקשה את מספר תעודת הזהות שלו כדי לוודא שהוא אכן אדם שונה לחלוטין מן הנתבע בבית המשפט קמא שנגדו ניתן צו הפינוי.

10.     אם המבקש לא היה צד בדיון בבית המשפט קמא - היה עליו להגיש תביעה נפרדת לביטול פסק דין העלול לפגוע בו, ואינו יכול להגיש לבית המשפט בקשה לביטול פסק דין בתיק בו לא היה צד כלל ועיקר.
     אם המבקש היה צד בתיק בבית המשפט קמא - שוב לא תשמע טענה מפיו כי הוא צד שלישי תמים שניתן נגדו פסק דין, מבלי שהיה צד לאותה תביעה בה ניתן פסק הדין נגדו.
     אין המבקש יכול לאחוז בחבל משני קצותיו.

11.     פסק הדין ניתן לפני שנה ולא הייתה כל הצדקה בשיהוי.

12.     אם המבקש היה צד להליכים בתיק בבית המשפט קמא, היה עליו לבקש עיכוב ביצוע בבית המשפט קמא, קודם שיבוא לבקש עיכוב ביצוע בבית משפט זה, שנה לאחר פסק הדין בבית המשפט קמא.

13.     בנסיבות העניין, אינני רואה שיש למבקש סיכוי סביר בבר"ע, ועל כן גם אין מקום לעיכוב ההליכים בתיק הוצל"פ 03-31925-98.

14.     המבקש ישלם למשיבים הוצאות בקשה זו בסך 10,000 ש"ח + מע"מ.
     הסכום ישא ריבית והצמדה כדין מהיום ועד יום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון